Thursday, December 8, 2011

פילוסופיה יוונית: פיתאגורס


פיתאגורס (Pythagoras)
פיתאגורס, אחד מהפילוסופים היוונים המוקדמים, יוצא לדר' איטליה ומתחיל של כיוון אחר של פילוסופיה.
פיתאגורס ייסד חבורות פיתאגוריות- חבורות פוליטיות.
אבל פיתאגורס משנה את המושג של "עיון" Theoria (לא תיאוריה!).
תיאוריה- sidesee- בחינה מבחוץ.
בשביל המילטים העיון היה סקרנות אינטלקטואלית. מהו העולם? איך הדברים מתרחשים? איך אפשר לאחד את העולם במושג אחד?
זה עניין אינטלקטואלי לחלוטין.
פיתאגורס אומר שהעיון היא דרך חיים. היא מה שמביא להצלת הנשמה.
את זה הוא לקח ממסורת אחרת- מסורת מסטית יוונית שאדם עובר טקס חניכה במערה.
לאקט הזה של ההסתכלות בחפצים שמתגלים פתאום- קראו "הסתכלות", עיון.
פיתאגורס אומר שהעיון הוא הצלת הנשמה אבל זה העיון האינטלקטואלי. זה לא משהו אמוציונלי, שלא לומדים ממנו שום דבר. צריך לעשות את מה שהמילטים עשו- וזה מה שיביא להצלת הנשמה.
אם כן- יש לפילוסופיה עכשיו ערך מוסרי, היא דרך חיים.
פיתאגורס אולי אמר "הדברים הם מספר".
פיתאגורס כנראה שם לב לאורך המיתרים- מיתר שיהיה חצי באורכו יהיה אותו מיתר באוקטבה אחרת.
אם מקצרים את המיתר בשני שלישים- מקבלים קווינטה. זה לא משנה ממה עשוי המיתר.
מכאן הסיק פיתאגורס שהדברים עשויים ממספר.
מעכשיו- לא החומר (כמו המילטיים), אלא מה שאריסטו יקרא לו אחר כך- הצורה.
פיתאגורס אומר עוד דבר- מכיוון שהכל הוא מספר, העולם, עיר המדינה והאדם הם אותו דבר בקני מידה שונים. כפי שדמוקריטוס יגיד בעוד 300 שנה. האדם הוא מיקרוקוסמוס.
אומרים שפיתאגורס היה הראשון שקרא לעולם שלנו "קוסמוס" (ביוונית- סדר, יופי, מכאן- הקוסמטיקה).
באחד הסיפורים על פיתאגורס שאלו אותו "מה הוא" והוא ענה- “אני מעיין בשמיים, וע"י כך אני עושה קוסמוס גם בנפש שלי". הערך המוסרי של הפילוסופיה היא ההסתכלות בעולם, הפנמת הסדר והקוסמוס של העולם, הבנת היסוד המתמטי של העולם וע"י כך- להעשות מסודר.
יש כאן טרנספורמציה מהמילטים.
שני הכיוונים האלה של הפילוסופיה: א. העיוני הטהור. ב. המוסרי.- ממשיכים לאורך כל דורות הפילוסופיה.
פילוסופים כמו שפינוזה- מה שחשוב להם הוא איך לחיות.
פילוסופים כמו דקארט- לא עוסקים במוסר.

No comments:

Post a Comment