Tuesday, April 24, 2012

סיכומים בפילוסופיה


הפילוסופיה, אהבת החוכמה, החלה את דרכה לפני למעלה מ-2,500 שנה ביוון העתיקה והתקדמה דרך ארוכה, פתלתלה ומרתקת מאז. ההיסטוריה של הפילוסופיה רוויה רעיונות מרגשים, תפניות דרמטיות וויכוחים שנדמים לפעמים שאין להם סוף, ומכאן הקביעה המפורסמת לפיה פילוסופיה לעולם אינה עונה על השאלות שהיא מציבה לעצמה אלא רק פותחת שאלות נוספות, מרובות וקשות יותר, במקומה.
להלן תמצאו מאגר הולך ומתרחב של סיכומים אקדמיים בפילוסופיה ואודות תולדות הפילוסופיה. הסיכומים מכסים תחומים שונים של הפילוסופיה ומבוססים על קורסים אקדמיים בפילוסופיה. בכל אחד מהסיכומים בפילוסופיה תמצאו רשימת נושאים שמכסים תחומים שונים של הנושא הנדון בפילוסופיה וכן קישורים פנימיים לקריאה יעילה ופוריה. למתעניינים כאן תוכלו למצוא מידע נוסף על לימודי פילוסופיה. תוכלו גם להעזר כאן ברשימת פילוסופים על פי זמנים וזרמים.
סיכומים בפילוסופיה:
פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו – הפילוסופיה היוונית נחשבת לאבן היסוד של כל הפילוסופיה. בסיכומים בפילוסופיה יוונית תמצאו דיון בפילוסופים הראשונים, הפילוסופים המילטיים שהחלו את מה שאנו קוראים לו כיום פילוסופיה. כמו כן תמצאו סיכומים עלהפילוסופים הקדם סוקרטיים והסופיסטים לפני הסיכומים בפילוספיה יוונית יעברו לדיון נרחב בדמויות המרכזיות של הפילוסופיה היוונית: סוקרטסאפלטון וכמובן אריסטו.
הפילוסופיה של העת החדשה  – הפילוסופיה של העת החדשה מתייחסת אל פילוסופיה שנכתבה החל מהמאה ה-15 ועד המאה ה-19. הסיכומים בפילוסופיה של העת החדשה כוללים את תולדות הפילוסופיה החדשה החל ממשנתו של רנה דקארט שנחשב לאבי הפילוסופיה החדשה, דרך ממשיכי דרכו ג’ון לוקדיויד יוםשפינוזהלייבניץ ולבסוף מי שחולל את אחת המהפכות החשובות בהיסטוריה של הפילוסופיה – עמנואל קאנט ושני הוגים נוספים שחוללו מהפכה לא פחות קטנה – פרדריך הגל וקרל מרקס.
פילוסופיה אנליטית - היא זרם של הפילוסופיה שהתפתח במאה העשרים שניסה לבסס את הידיעה האנושית על לוגיקה קפדנית, ללא הצלחה מרובה, מה שהופך את הפילוסופיה האנליטית לאחד מהכישלונות המפוארים בתולדות הפילוסופיה.
פילוסופיה קונטיננטלית - הפילוסופיה שצמחה ביבשת אירופה במהלך המאה העשרים וכוללת הוגים כמו הוסרלהיידגרסארטרפוקולוינס ואסכולת פרנקפורט.
פילוסופיה של המדע- הסיכומים בפילוסופיה של המדע כוללים גם את סיכום הקורס בעיות נבחרות בפילוסופיה של המדע. הפילוסופיה של המדע היא אחד התחומים המרתקים של הפילוסופיה שצמחו במאה ה-20 עם הוגים חשובים כמו קרל המפל, קרל פופר, וילארד קווין, נלסון גודמן, תומאס קון ופול פייראבנד.
תיאוריה ביקורתית - התיאוריה הביקורתית היא זרם שהתפתח מתוך ההגות המרקסיסטיתבראשית המאה העשרים ועוסק בביקורת התרבות והחברה.
מבוא לאסתטיקה – אסתטיקה היא אחד מהתחומים של הפילוסופיה שדן במשמעותו של מושג היופי וטיבה של יצירת האמנות. העיסוק בפילוסופיה של האסתטיקה מתחיל בפילוסופיה היוונית ונמשך עד ימינו.
פילוסופיה יהודית בימי הביניים – העולם היהודי הניב במהלך ימי הביניים פילוסופיה מרשימה כמו זו למשל של הרמב”ם.
הפילוסופיה של הגל – הגל הוא אחד הדמויות החשובות של הפילוסופיה בעת החדשה וכאן תמצאו מאגר של מאמרים וסיכומים אודות הפילוסופיה שלו.
פילוסופיה של מדעי החברה – הפילוסופיה של מדעי החברה היא ענף של הפילוסופיה של המדע שעוסק בטיבו של החקר המדעי במדעי החברה.
מבוא לתורת המידות והמדינה – תורת המידות, או אתיקה, ותורת המדינה הם בין התחומים הותיקים והמעניינים של הפילוסופיה וכאן תמצאו סיכומים בנושא
תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו – לכאורה קורס זה אינו קורס בפילוסופיה, אך למעשה תורת התרבות היא בעיניי רבים הפילוסופיה הרלוונטית יותר של המאה ה-20.
מבוא לפילוסופיה פוליטית - עוסק בהתפתחותה של הפילוסופיה שענייניה פוליטיקה ושלטון עם הוגים כמו אפלטוןאריסטו סטיבן לוקסהרברט מרקוזה ואסכולת פרנקפורט ז’אן ז’אק רוסוג’ון סטיוארט מיל מרקס ועוד.
מבוא למחשבה מדינית - מבוא לפילוסופיה של מדע המדינה וכן המחשבה המדינית המודרנית.

No comments:

Post a Comment