Thursday, April 26, 2012

סיכומים בפילוסופיה פוליטית


הקורס מבוא לפילוסופיה פוליטית סוקר התפתחויות וזרמים מרכזיים בהגות הפילוסופיםהמדיניים, החל מהפילוסופיה היוונית של אפלטון ואריסטו שנגעה לענייני המדינה ועד להוגים מודרניים ועכשווים. מבוא לפילוסופיה פוליטית פותח בדיונים על כמה נושאים מהותיים בני זמננו במחשבה המדינית דרך משנתו של סטיבן לוקס על הכוח הפוליטי, שאלות של הגמוניה במשנתו של אנטוניו גראמשי, אסכולת פרנקפורט והחשיבה הניאו-מרקסיסטית וכן הדיון בין קרל פופר ומישל פוקו.
לאחר מכן חוזה מבוא לפילוסופיה פוליטית אל המקורות עם דיונים במחשבה המדינית שלהפילוסופיה היוונית פרי עטם של אפלטון ושל אריסטו.
לאחר מכן ממשיך מבוא לפילוסופיה פוליטית למחשבה המדינית בעת החדשה עם הוגים מודרניים כמו ז’אן ז’אק רוסו וג’ון סטיוארט מילה והליברליזם של ג’ון לוק ושל ג’רמי בנת’אם. לאחר מכן ממשיך מבוא לפילוסופיה פוליטית לדיון במשנתו של קרל מרקס והמרקסיזם וכן גלגוליה המודרניים של המחשבה המדינית המרקסיסטית.
להלן תמצאו סיכומים ודיונים בנושאים השונים של מבוא לפילוסופיה פוליטית שיאפשרו לכם הכרות ראשונית עם תכני הקורס והתחום של מחשבה מדינית ופילוסופיה ופוליטית וכן יציעו כיוונים לחקירה והעמקה בתחומי הפילוסופיה הפוליטית.

No comments:

Post a Comment