Sunday, July 21, 2013

סיכומים בספרות לבגרות

אחת מבחינות הבגרות המורכבות והקשות ביותר בעבור תלמידים רבים היא בחינת הבגרות בספרות. הצורך להכיר לעומק יצירות ולהיות מסוגלים לנתח ולהסביר אותן הוא אתגר שתלמידים רבים נדרשים להתמודד עימו ומגיעים אליו בחשש מה מכיוון שבספרות כמו בספרות, הדברים לא תמיד ברורים לגמרי ואין באמנות דבר כזה "נכון" ו"לא נכון".

עם זאת כמובן שבבחינת הבגרות בספרות התלמידים נדרשים להכיר יצירות בדרך מסוימת ואת המרכיבים שלהן וכך ניתן בכל זאת ללמוד לקראת האתגר הזה. מעבר ללימוד בכיתות והדיון אודות היצירות השונות הנדרשות לקראת בחינת הבגרות בספרות מכינים תלמידים רבים סיכומים של הנקודות העיקריות שיש לדעת על מנת להיות מסוגלים לנתח ולהסביר היבטים שונים בספרים, שירים ומחזות עליהם נבחנים בספרות.

כאן באתר רצינו לעזור ללומדים לקראת בחינת הבגרות בספרות וליצור מאגר של סיכומים וקישורים לסיכומים המכסים חלקים ניכרים מהחומר בתוכנית הלימודים בספרות.

הסיכומים בספרות בנויים על פי תוכנית הלימודים בספרות לבתי הספר התיכוניים וכוללים את הפרקים של שירה הכוללת בתוכה את שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירים מהמחצית הראשונה והשנייה של המאה העשרים (פרק שירה). סיכומי פרק הסיפור הקצר של בחינת הבגרות בספרות כוללים את סיפורי עגנון, סיפורים עבריים מהמאה העשרים וסיפור מתורגם. פרקי סיכום נוספים בספרות כוללים את הרומן והנובלה, הדרמה וספרי הקריאה השונים הנכללים בתוכנית הלימודים בספרות.

כאן באתר תמצאו סיכומים בספרות משני סוגים: האחד סיכומים בספרות המופיעים כאן באתר ואילו השני הוא סיכומים בספרות חיצוניים שמפנים לאתרים כמו אתר טקסטולוגיה.

עשינו כל מאמץ על מנת לאסוף בעבורכם את הסיכומים הטובים ביותר ומאגר הסיכומים שלנו הוא פרויקט מתמשך שתמיד הולך ונבנה על מנת לאפשר ללומד למצוא את כל מבוקשו בצורה מאורגנת ונוחה. כמו כן אנו כוללים במאגר הסיכומים שלנו קישורים למקורות חיצוניים על מנת להשלים את מה שחסר אצלנו ולהעניק ללומד מספר מקורות של סיכומים מהם יוכל לבחור וללמוד. תמיד טוב ללמוד בעזרת כמה מקורות על מנת לקבל תמונה שלמה ומלאה של החומר הנלמד. תמיד נשמח לסיכומים נוספים ואם ברצונכם לתרום למאגר ההולך וגדל שלנו אנו יותר מנשמח לשמוע מכם. חשוב להדגיש כי סיכומים אינם באים להחליף הכרות מעמיקה עם החומר הנלמד ועם יצירות הספרות השונות על מנת להצליח באמת בבגרות, סיכומים צריכים לשמש אך ורק על מנת לחזור על החומר ולארגן אותו בראש בצורה נוחה לקראת בחינת הבגרות.

No comments:

Post a Comment