Thursday, July 25, 2013

סיכום בהיסטוריה: התקופה ההלניסטית בארץ ישראל

סיכום בהיסטוריה: התקופה ההלניסטית בארץ ישראל 


מאפייני התרבות ההלניסטית כתרבות אוניברסלית, שילוב תרבות המזרח והמערב:
התרבות ההלניסטית=מיזוג בין תרבות יוון לתרבות המזרח.אלכסנדר מוקדון שילב את התרבות היוונית יחד עם התרבות המזרחית ויצר תרבות חדשה,התרבות ההלניסטית.אלכסנדר האמין שרק תרבות משותפת אחת תביא לאיחוד העמים השונים באימפריה.
מאפיינים:
1.פוליס ההלניסטית:הפוליס ההלניסטית התבססה על הפוליס היוונית אך יחד עם זאת הייתה שונה ממנה בכך שלא הייתה עצמאית והייתה כפופה למלך.ברחבי האימפריה של אלכסנדר מוקדון היו הוקמו עשרות ערי פוליס בדרכים מרכזיות או ליד החוף.מטרת הפוליס:הממלכה ההלניסטית הייתה מאוכלסת בתרבויות שונות והיה צריך להקים מרכזים מנהלים,תרבותיים וכלכליים כדי להאיץ את מיזוג תרבות המערב והמזרח,והפצת התרבות ההלניסטית.
מאפייני הפוליס ההלניסטית:א.ללא עצמאות מדינית-כפופה לשליטי הממלכה ההלניסטית.
ב.מוסדות ציבור:גימנסיון—ביהס תיכון שעסקו בו בעיקר בטיפוח הגוף ותחרויות ספורט.אמביון-ביהס בו למדו לימודים גבוהים ומקצועות צבאיים.
ג.בעלי המשרות בפוליס היו מקורבי המלך וראו עצמם כמשרתיו(הם לא נסחרו עי העם)
ד.ניתנה חשיבות לתרבות הספורט והגוף.
ה.הוצבו פסלים ובתי מקדש של אלילים שונים שבהושפעו מהתרבות היוונית.
2.דת:בתקופה ההלניסטית הייתה התמזגות של הדת היוונית עם דתות אחרות.הדת חדרה לתוך חיי הערים ההלניסטיות.בערי הפוליס השונות הוקמו מקדשים לאלים שונים והוצבו פסלים של אלים.את החגים המוקדשים לאלים חגגו בפאר רב בערים הגדולות.בקיום תהלוכות הקריבו קורבנות.
3.השפה היוונית:ברחבי הממלכות ההלניסטיות הייתה נפוצה השפה היוונית גם בקרב עמים מקומיים.השפה היוונית הפכה לשפת התרבות העיקרית בעולם ההלניסטי,שפה בינלאומית,שפת המשחר,המנהל והתרבות.ליוונית הוכנסו גם מילים מהשפות המזרחיות.
4.המדע:היוונים עסרו באופן נרחב מאוד במדע.הם חקרו את חוקי הטבע,והשיגו התקדמות גדולה באסטרונומיה ובמתמטיקה(כמו פיתגורס שהיה יווני).היוונים הקימו בתי ספר והפיצו את המדע ברחבי העולם ההלניסטי.בממלכות ההלניסטיות הוקמו סיפריות גדולות ומוזיאונים.
5.סגנונות בנייה:המלכים ההלניסטים בנו מקדשים שבהם שולבו סגנונות בנייה יוונים ומזרחיים.הערים נבנו בצורה גיאומטרית,הבניינים קושטו בעמודים ובמקומות שונים בעיר הוצבו פסלים והוקמו גנים רבים.
המפגש בין החברה ביהודה להלניזם.
הכהונה הגדולה מובילה מהלך של העמקת ההתייוונות ביהודה:
התייוונות:תהליך של אימוץ וחיקוי ערכים,מנהגים ואורחות חיים מן התרבות היוונית וההלניסטית עי יהודים.ההתייוונות התבטאה בתחומים שונים:שפה,שמות,סגנונות בנייה,מנהגים ועוד...
תהליך ההתייוונות היה נפוץ בעיקר בקרב המעמדות הגבוהים וביניהם מעמד הכהונה אשר העמיק את תהליך ההתייוונות ביהודיה.
דוגמאות לכך:
א.מינוי יאסון לכוהן הגדול:המלך הסלוויקי אנטיוכוס ה-4 מדיח את חוניו הכוהן בגדול וממנה את אחיו יאסון במקומו תמורת תשלום נאה.
מעשה זה היווה הדרדרות ופגיעה במעמד הכהונה:1.הכוהן הגדול רכש את משרתו בכסף.
2.יאסון היה מתייוון.
3.התערבות מלך נוכרי במינוי הדתי הגבוה ביותר.
4. מינוי כוהן גדול חדש בעוד שקודמו בחיים.עפי היהדות משרה זו עוברת בירושה רק לאחר מות הכוהן הגדול.

ב.יאסון הופך את ירושלים לפוליס הלניסטית:יאסון לא הסתפק ברכישת הכהונה הגדולה,אלא חיזק את מגמת ההתייוונות.הוא קיבל מאנטיוכוס רשות להקים בירושלים פוליס הלניסטית.
עקב זאת:1.שם העיר שונה לאנטיוכיה על שם מלך סלוויקי
2.החוק בירושלים היהודית היה חוקי התורה.עם הפיכתה לפוליס לא היה ערך לחוקים אלה כי רק רצון המלך,חוקיו ופקודותיו נחשבים ויש לנהוג על פי חוקים אלה גם אם הם סותרים את חוקי התורה.
3.רק בעלי המעמד הגבוה זכו לאזרחות ונהנו מזכויות יתר.
4.הקמת מוסדות חינוך וספורט הלניסטים: גימנסיון—ביהס תיכון שעסקו בו בעיקר בטיפוח הגוף ותחרויות ספורט.אמביון-ביהס בו למדו לימודים גבוהים ומקצועות צבאיים.
5.בירושלים התקיימו תחרויות ספורט אליהן הגיעו הכוהנים במקום לעסוק בעבודת קודש.
ג.כוהן שאינו מבית צדוק קונה את הכהונה הגדולה:לאחר שיאסון קנה את תפקיד הכהונה הגדולה מהמלך אטיוכוס הוא כיהן בתפקיד 3 שנים.מנלאוס שהיה כוהן ממשפחה אחרת הציע למלך תשלום גדול משל יאסון עבור משרת הכוהן הגדול ואכן-אנטיוכוס מינה אותו לכוהן הגדול.
מעשה זה היווה הדרדרות נוספת ופגיעה במעמד הכהונה:
  1. הכוהן הגדול רכש את משרתו בכסף.
  2. התערבות מלך נוכרי במינוי הדתי הגבוה ביותר.
  3. מינוי כוהן גדול חדש בעוד שקודמו בחיים.עפי היהדות משרה זו עוברת בירושה רק לאחר מות הכוהן הגדול.
  4. מינוי כוהן גדול שלא ממשפחת צדוק.
  5. מנלאוס היה מתייוון קיצוני.הוא הטיל מיסים קשים,שדד מאוצרות המקדש,והשתמש בכספי המקדש לצרכים פרטיים ולצורכי המתייוונים.
החסידים מובילים א ההתנגדות לתהליך ההתייוונות.
בתגובה לתהליך ההתייוונות נוצרה ביהודה קבוצה שכונתה"החסידים"שהתנגדה לתהליך ההתייוונות ולהפיכת ירושלים ופוליס,וביקשה להחזיר את חוקי התורה.
החסידים:כלל את כל מי שסירב להתייוון,כל מי שהייתה לו עבודה בבית המקדש ונזרק ממנו עקב הפיכת ירושלים העיר לפוליס הלניסטית,סופרים,לוויים,כוהנים פשוטים,משפחת החשמונאים,איכרים,סוחרים קטנים(רובם התשייכו למעמד הנמוך בירושלים).
החסידים מובילים את ההתנגדות לתהליך ההתייוונות:עד לעליית מנלאוס ואחריו לשלטון העם סבל אבל היה שקט ולא מרד.כשעולים מנלאוס ואחיו לשלטון הכעס כל כך כבד שהעם פורץ במרד.מאז ועד למרד החשמונאים כל הזמן מרדו החסידי.מדובר בעימות בין 2 תרבויות היהודית נגד ההלניסטית.
מהומות בירושלים:ב-168-169 לפנה"ס-במסעו השני של אנטיוכוס למצרים הוא הצליח לכבשה אך הושפל עי הרומאים שהתערבו ונאלץ לסגת ממצרים .בזמן שהותו במצרים פשטה שמועה כי הוא מת ומתנגדי מנלאוס פתחו במרד.מנלאוס ברח ויטסון תפס את השלטון.לאחר שהושפל במצרים וכששמע על המרד ביהודה עלה לירושלים ודיכא את המרד.הוא הרג יהודים רבים,החזיר את מנלאוס לתפקידו,שדד את אוצרות המקדש והקים את החקרא-שבה התיישבו חיילים סלוויקים,ואליהם הצטרפו מתייוונים קיצוניים.התקיימה שם עבודת אלילים והיא היוותה פגיעה קשה מבחינה דתית,היות ומיקומה היה מול בית המקדש.
מרד החשמונאים בימי מתתיהו ויהודה המכבי:
הסיבות למרדהחשמונאים:
1.דתיות:א.התנגדות לתהליך ההתייוונות.
ב.התקרבות הכהונה לשלטון ההלניסטי-קניית משרות כהונה בכסף ושחיתות בקרב הכהונה.
ג.ביטול חוקי האבות והחלפתם ב"חוקת הפוליס".
2.כלכליות:א.בעקבות לשטון המתייונים בירושלים והפיכתה לפוליס הוטלו מיסים כבדים על תושבי העיר.
ב.החרמת אדמות של איכרים מהכפרים הסמוכים לירושלים.אדמות אלו נלקחו עי האצולה והכהונה שהשתייכו למתייוונים.
3.גזרות השמד:ניתנו במטרה לחסל את הדת היהודית והיו לשלב ברצון למרוד.דוגמה לגזרות אלה:איסור מילה,איסור חוקי תורה,אכילת אוכל לא כשר ועוד...
4.חילול קדושת בית המקדש וירושלים:א.הצבת במות ופסלים בירושלים והפיכתה לפוליס הלניסטית.
ב.חילול בית המנקדש ע"י היוונים שהציבו בו פסל של זאוס ושינו את שמו למקדש זאוס.
ג.הקמת החקרא שהיא מצודה מול בית המקדש ובה חיילים יוונים המפקחים על עבודות המקדש.דבר זה הייווה פגיעה בקדושת ירושלים.
מטרת המרד:מטרת המרד הייתה ביטול גזרות השמד,שחרור ירושלים מידי המתייוונים, וטיהור בית המקדש.
המרד בתקופה יהודה המכבי:לאחר מות מתתיהו עברה הנהג המרד ליהודה המכבי שהיה בנו.הוא ניהל 4 קרבות:קרב לבונה,קרב מעלה בית חרון,קרב אאמאוס,וקרב בית ציר.
המכבים ניצחו בשלב זה במלחמה ובעקבות זאת בוטלו גזירות השמד,ירושלים שוחררה ובית המקדש טוהר.
הסיבות להצלחת יהודה ואנשיו בארבעת הקרבות הראשונים:
1.צבאי:א.שיטות מלחמה:מלחמת גרילה:כוחות לא סדירים שמטרתם להתיש את האויב.שיטה זו כוללת הנחת מארבים,הימנעות מקרב פנים מול פנים,ניצול גורם ההפתעה,פעילות ליליית,הפעלת כוחות קטנים.יהודה נלחם על הדרך לירושלים כדי לשחררה ולמנוע מהצבא היווני להגיע לעיר.כדי למנוע זאת השתמש יהודה בהתקפה מן המערב וניצל את גורם ההפתעה-כמו תקיפה במעברי הרים תוך ניצול העובדה שהצבא היווני הינו מסורבל ומצויד בנשק כבד,בניגוד ליהודים שהיו קלים וניידים.
ב.רשת מודיעין:בזכות התמיכה של תושבי הכפרים ביהודה נוצרה לצבא יהודה רשת מודיעין יעילה שדיווחה על תנועת הצבא הייווני.זה עזר ליהודים לתכנן מהלכים,ולהפתיע את האויב.
ג.ניצול והכרת תנאי השטח-ליהודה ואנשיו הייתה הכרות עם תנאי השטח של האזורים בהם התנהלו הקרבות שהעניקה להם יתרון בתכנון מהלכי המלחמה.
2.רוחני:הייתה זו מלחמ קיום של העם היהודי.צבא .צבא המכבים נלחם למען אלוהיו וארצו ולכן היה חדור מוטיבציה להלחמם בעוד הצבא היווני שהיה מורכב משכירים שהיו חסרי מוטיבציה להלחם.
3.פוליטי:בית המלוכה הסלווקי היה טרוד בבעיות פנימיות קשות והמצב הקשה שלהם נוצל עי יהודה.(לדוגמא:התחוללו מאבים פנימיים שהחלישו את כוחו של בית סלבקוס).
4.מנהיגותי:אישיותו של יהודה עזרה רבות לניצחון של צבא יהודה ולהשגת ההישגים הפוליטים וזאת בגלל שהיה לוחם חכם וערמומי שידע להשתמש נכון בטקטיקות צבאיות,הוא ידע לגבש את חייליו ולהחדיר בהם רצון להלחם,והוא דאג לצורכי חייליו (כמו החזרת חיילים שרק נישאו לבייתיהם,דאגה לפצועים,אלמנות וזקנים ועוד).
השיגיו של יהודה המכבי בתחומים השונים:
1.דתי:ביטול גזרות השמד,טיהור ירושלים מעבודת אלילים,טיהור וחידוש עבודות בית המקדש והשבת מעמדם של חוקי האבות כבסיס לחיי היהודים(המרד הציל את היהדות).
2.צבאי:ארגון צבא יהודי שהפך לצבא סדיר שכולל מפקדים והתנהל עפי חוקי התורה.כמו כן גם פותחו שיטות לחימה חדשות שהפתיעו את האויב  והם התבססו על ניצול של תנאי השטח ושל גורם ההפתעה.
3.מדיני:הנחת יסודות לעצמאות יהודה:פעילות יהודה בתחום בצבאי והמדיני(כריתת ברית עם רומא) הניחה את היסודות לעצמאות יהודה מאוחר יותר תחת שלטון בית חשמונאי.
הוויכוח בשאלת המשך הלחימה לאחר ביטול הגזרות והחזרת החירות הדתית:
לאחר ביטול גזרות השמד וטיהור ירושלים והמקדש ניבצו בפני היהודים 2 אפשרויות:1.להפסיק את המלחמה ולהשלים עם השליטה הסלוויקית.
2.להמשיך במרד נגד הסלווקים עד סילוקם מהארץ ולהפוך את יהודה למדינה יהודית עצמאית.
תומכי הפסקת המרד:רבים מן היהודים טענו כי המרד השיג את מראתו לאחר ביטול גזירות אנטיוכוס,טיהור המקדש והחזרתצ חוקי האבות.הם לא האמינו שניתן לסלק את הסלווקים מהארץ.
תומכי המשך המרד:מנהיגי המרד ממשפחת החשמונאים האמינו שיש להמשיך את המרד כדי לסלק את השלטון הסלווקי מהארץ.מטרתם הייתה להפוך את יהודה למדינה עצמאית(כלומר להשיג השג לאומי ולא רק הישג דתי).

No comments:

Post a Comment