Tuesday, August 30, 2011

יסודות השיווק: סיכום

להלן תמצאו סיכום של עיקרי הקורס "יסודות השיווק". הסיכומים מכסים את החומר של יסודות השיווק על פי הנושאים השונים שלו, החל מהגדרה ראשונית של מה זה שיווק דרך סקירה של גישות שונות לשיווק. כמו כן הסיכומים של יסודות השיווק מכילים דיון בנושא של מידע שיווקי ומערכות מחקר המאפשרים לבסס את השיווק על מידע מקצועי, הבנה של התנהגות צרכנים, טכניקות ועקרונות של פילוח שוק, הערכה וניתוח שוקי מטרה, בניית תוכנית אסטרטגית ולבסוף דיון בנושא של מוצר על כל מה שנלווה אליו.
אנו מקווים כי תמצאו תועלת בסיכומים של יסודות השיווק. הסיכומים של יסודות השיווק נשלחו אלינו במייל ובמידה והפרסום שלהם מהווה פגיעה בזכויות היוצרים של כל אדם אנא פנו אלינו ואנו נגיב במהרה.


מה זה שיווק
גישות שיווקיות
מידע שיווקי ומערכות מחקר
התנהגות הצרכנים
פילוח שוק
הערכה וניתוח שוקי מטרה
בניית תוכנית אסטרטגית
מוצר

No comments:

Post a Comment