Tuesday, August 30, 2011

סיכום - יסודות השיווק: מה זה שיווק


מה זה שיווק?

שיווק
-  פעולה ניהולית ואנושית שנועדה לספק צרכים ורצונות, ליחיד או לקבוצה, באמצעות תהליך החליפין של מוצרים וערכים.

פעולה ניהולית – חשיבה דינמית, לא סטטית ומעגלית.
ניתוח – איסוף מידע
 בקרה – השוואה בין התכנון והיישום. הסקת מסקנות והזנת נתונים חדשים למערכת הניתוחית
 
תכנון – תוכנית פעולה (מהן המטרות, כיצד משיגים אותן, כיצד לבדוק את השגת המטרות)
 
יישום – הוצאה לפועל
 
 פעולה אנושית – מבוססת על התובנה שלפיה קיבל האדם את ההחלטה לבחור/לקנות מוצר מסויים.
כל האלמנטים בשיווק מבוססים על קליטת בני האדם את הגירוי/המידע והאופן בו הם מתרגמים אותו לתובנות.

צורך – פער בין מצוי לרצוי המוביל/מניע לרכישה. לכל מוצר יש צורך מקורי שהוביל לרכישתו.
ישנם סוגים ורמות שונות של צרכים.

רצון – הדרך שבה אנו מספקים את הצורך.


 
                                                 מוביל ל...                      מוביל ל...

      למשל:                צמא-                     הדרך לענות                  קוקה קולה
                         צורך לשתות                  על הצורך-                 מים מינרליים
                                                              שתיה                            וכו'הבחירה באופן שבו מספקים את הצורך (הבחירה מה לרצות) היא בהתאם למאפיינים האישיים של הפרט ולכן מימוש הצרכים שונה מקבוצה לקבוצה. יש לחקור את המאפיינים האישיים על מנת לדעת מה יקנו.ביקושים Demands  רצון למוצר מסוים שנתמך ע"י יכולת קניה מתאימה. פירמות מודדות ביקושים. ראייה קדימה ע"י שילוב בין ביקוש קיים לביקוש פוטנציאלי.

פעולת החליפין Exchange  - האינטרקציה בין הצרכן למשווק. המשווק מעביר מוצר והצרכן מעביר תמורה.
 התנאים לקיום עסקת חליפין:
·        יש לפחות שני צדדים
·        לכל צד יש דבר בעל ערך

ערך = רווח.

רווח (מצד הצרכן) = תמורה – עלות  (ההפרש בין תמורה לעלות).

עלות (מצד הצרכן) - הוויתור, המאמץ שעשה הצרכן להשיג את התמורה שלו. העלות כוללת כסף, זמן ומרכיבים נוספים (למשל: ביביסיטר, דלק וכו').

תמורה (מצד הצרכן) – המוצר עצמו, סיפוק צרכי הצרכן.

רווח נתפס = האם הצרכן חושב שהוא הרוויח. חישוב ברווח תלוי בתפיסת הצרכן.


רווח (מצד המשווק) = תמורה – עלות (ההפרש בין תמורה לעלות).

עלות (מצד המשווק) = השקעת המשווק (הקמת משפעל, עלויות ייצור ושיווק).

תמורה (מצד המשווק) – הכסף שקיבל עבור המוצר.

שביעות רצון = מדד להצלחת המשווק. ההבנה של הרווח ע"י הצרכן. שביעות רצון של הצרכן תוביל לקנייה חוזרת של המוצר.

לעיתים משווק מוכן להפסיד (רווח שלילי) אם ההשקעה תשתלם מאוחר יותר ותוביל לרווחים.

תקשורת – שני הצדדים מסוגלים לתקשר והתקשורת היא חלק הכרחי בתהליך השיווק.


No comments:

Post a Comment