Tuesday, August 30, 2011

מושגים בצילום : הזרה

הזרה

הזרה- הפיכת דבר מוכר ללא מוכר- זר. ליצור משהו חדש המתנגד לצורה הקונבנציונאלית. יצרת הפשטה על ידי שימוש בזויות שונות והבולטת שבהן היא האלכסון. התנגדות לצילום שרווח באותה התקופה- בלי באטן פוטוגרפי. צילום מלמעלה, מלמטה, דרך המראה, שבירת החלל, שבירת המוסכמות, שינוי פרספקטיבה.

אלכסנד רודצ'נקו- התנגד לצילום בגובה העיניים וטען שצריך להטות את המצלמה ולצלם באופנים שונים וחדשים ולא מקובלים. טען שהצילום באלכסון נותן תנועה ואנרגיה. האלכסון מסמל רעיון מהפכני, רודצ'נקו נותן להזרה משמעות פוליטית.(רצה להשתמש בצילום למטרות פוליטית). לרוב צילם מזוויות מוזרות- או מגבוה מדי או נמוך מדי, כדי לזעזע את הצופה ולדחות קבלה של הצילום והבנה, ומכאן המונח הזרה. ייסד את התנועה הקונסטרוקטיבית ולאחר מכן הפך לפרודוקטיביסט. (תצלום מדרגות- הטיית המצלמה יוצרת תעתוע ראייה מה למטה מה למעלה- הדמות והצל יוצרים אלכסון., תצלום אדם הולך- מלמעלה, הגוף מתגמד ונשארת הפסיעה והצל- אלכסון). יצר את הפוטומנטאז'- שילוב צילום עם ציור (שינוי המציאות.

בלי באטן פוטוגרפי- הכוונה לצילום הרגיל שהיה באותה תקופה, המצלמה הייתה נמוכה בגובה הטבור והיו מסתכלים לתוכה כלפי מטה. אלכסנדר רודצ'נקו, צלם פרודקטיביסט, התנגד לסוג צילום זה מפני שטען שצריך להביא לחידוש, להתנגד לחשיבה הקונבנציונאלית ולייצר שפה חדשה הנוגדת את העבר. ההפך מזה הוא לצלם מזוויות מוזרות או גבוהה מדי או נמוך מדי, כדי לזעזע את הצופה ולדחות קבלה של הצילום והבנה, ומכאן המונח הזרה.

באוהאוס- בית ספר לאדריכלות בין שתי מלחמות עולם. האדריכלים שבו פיתחו את הסגנון הזה, כשהיו צריכים לשקם את גרמניה. פירושו התנערות מהקישוטי והמצועצע, והתמקדות בקווים ישרים, פשוטים, תרבות פשוטה לצרכי האדם. ניקיון ופשטות. תוצרים קליפ לשימוש – "לס איז מור".
ניו ויז'ין

מוהולי נג'י- לימד צילום בבית הספר באוהאוס.הושפע מרעיונות הצלמים הרוסיים. נעלם הפן הפוליטי מהפכני ונכנס פן אסטטי צורני- צילום דינאמי. צילום יכול להיות גם ביקורתי ולשקף דבר מסוים בצורה אחרת. ההזרה מבחינתו היא רעיון אסטטי בלבד- השתמש באור וצל, הקצנת זוויות צילום. (צילום של מלחים מלמעלה- יוצר צורות גיאומטריות, עיגולים וקווים ולא אנשים.) דברים שהעין האנושית לא יכלה לקלוט ורק המצלמה יכולה. פוטוגרמה-  יצר דימויים על ידי מפגש האור על הדף דרך חפצים שונים. אידיאולוגיה של צילום חופשי, טהור, ללא התערבות. הראה שהצילום לא תמיד מדמה במדויק את המציאות. חשב על צילום בהקשר לטכנולוגיה מתפתחת. האור כמשהו מוחשי. מצלם מבנים בצורה דינאמי ומראה קשר בין חלל וזמן.


מושגים בצילום

No comments:

Post a Comment