Saturday, October 22, 2011

פילוסופיה של מדעי החברה - סיכומים

 פילוסופיה של מדעי החברה - סיכום הוגים מרכזיים

התחום של הפילוסופיה של מדעי החברה הוא למעשה במובן מסוים נגזרת או תת תחום של הפילוסופיה של המדע. זוהי נראית קביעה מעט מוזרה שכן אנו רגילים לתפוס את התחום מדעי החברה כמשהו שהוא נפרד מהמדע, ועל כן זה נראה מוזר כי דווקא הפילוסופיה היא שמאחדת בין מדעי החברה והמדעים המדויקים. אולם הסיבה שבגללה הפילוסופיה של מדעי החברה היא סוג מסוים של פילוסופיה של המדע היא מכיוון שפילוסופיה של מדעי החברה עסוקה בשאלות שהן באופן מסורתי שאלות פילוסופיות האופייניות לתחום של הפילוסופיה של המדע.
כך למשל, פילוסופיה של מדעי החברה עסוקה בשאלות אודות טיב הידע של מדעי החברה ובעיקר על הדרכים הרצויות (מול המצויות) להשיג את הידע הזה ועל אפשרויות הידע ותקפות הידע של מדעי החברה. במילים אחרות, השאלות של הפילוסופיה של מדעי החברה הן במידה רבה שאלות תיאורטיות הנוגעות למתודולגיה של החקירה בתחום מדעי החברה. כך באופן טבעי חלק גדול מההוגים של הפילוסופיה של מדעי החברה הם למעשה הוגים שבאים גם מהתחום של הפילוסופיה של  המדע כמו  למשל קרל המפל, תומס קון או וילארד קווין. הוגים אחרים  טיילור, אמיל דורקהיים, מקס וובר או קליפורד גירץ  הם הוגים שבאים מהתחום של הסוציולוגיה או האנתרופולוגיה או מדעי החברה באופן כללי אך השאלות התיאורטיות שהם שאלו והתשובות שהם נתנו על שאלות אלו משתייכות לתחום של הדיון התיאורטי בעצם פעולתם ותפקידם של מדעי החברה ועל כן הם חלק מהתחום הרחב יותר של הפילוסופיה של המדע.
להלן תמצוא סיכומים תמציתיים על מספר הוגים מרכזיים בתחום של פילוסופיה של מדעי החברה. ההוגים שמשנתם מסוכמת כאן הם צ'אלרס טיילור, מקס וובר, קרל המפל, ברט,  אמיל דורקהיים, תומס קון, אליזבת אנדרסון, קליפורד גירץ, ומרטין הוליס. לגבי כל אחד מההוגים תמצאו סיכום קצר של משנתו העיקרית בהקשר של הפילוסופיה של מדעי החברה. סיכומים נוספים בתחום של פילוסופיה של מדעי החברה תוכלו למצוא בחלק המוקדש לפילוסופיה של מדעי החברה כאן וכאן תוכלו למצוא דיונים שונים בתחומים של הפילוסופיה של מדעי החברה וסיכומים משווים

צ'ארלס טיילור
מקס וובר
קרל המפל
ברט
אמיל דורקהיים
תומס קון
אליזבת אנדרסון
קליפורד גירץ
מרטין הוליס

פילוסופיה של מדעי החברה- סיכומים
כמו תמיד, השימוש בסיכומים המוצעים כאן הוא על אחריות הלומד בלבד.

No comments:

Post a Comment