Monday, March 24, 2014

בחינות בגרות קיץ 2014

להלן תמצאו אסופה של סיכומים לקראת בחינות הבגרות במועדי קיץ 2014 תשע"ד בבחינות הבגרות בנושאי היסטוריה (חלק א' וחלק ב'), אזרחות, ספרות ותנ"ך. שימו לב כי בשנת הלימודים תשע"ד כבר לא נהוגה יותר שיטת המיקוד המצמצמת את חומר הלימוד לקראת מועד בחינת הבגרות אלא שיטת ה"הלימה" שבמסגרתה מתפרסם בתחילת השנה כל חומר הלימוד שיופיע בבחינת הבגרות בסופה כך שהבחינה היא למעשה על כל החומר שנקבע מראש. למעשה, ההלימה היא שקולה למיקוד והסיכומים להלן שתמצאו מקשרים אתכם לעמודים המכילים את כל החומר לבחינת הבגרות כמו מיקוד.
כאמור לעיל, כאן תוכלו למצוא קישורים לעמודי סיכום לקראת בחינת הבגרות במועד קיץ 2014 תשע"ד במקצועות היסטוריה, תנ"ך, ספרות ואזרחות.

סיכומים לבגרות בהיסטוריה:
כידוע, חומר הלימוד לבחינת הבגרות בהיסטוריה מחולק לשני פרקים הנלמדים בנפרד: היסטוריה חלק א' והיסטוריה חלק ב'. בהתאם, להלן תוכלו למצוא קישור לסיכומים על פי שני החלקים השונים של בחינת הבגרות בהיסטוריה במועד קיץ 2014:

סיכומים לבגרות בתנ"ך
החל ממועד קיץ 2014 ישנן שתי מתכונות שונות לבחינת הבגרות בתנ"ך: תוכנית הלימודים החדשה ותוכנית הלימודים החדשה המעודכנת בתנ"ך. כאן תוכלו למצוא סיכומים לשתי תוכניות הלימוד: תוכנית חדשה ותוכנית חדשה מעודכנת. על מנת להבין באיזו תוכנית לימודים אתם נבחנים תוכלו לפנות לעמוד הראשי של סיכומים לבגרות בתנ”ך קיץ 2014.

סיכומים לבגרות באזרחות
תוכנית הלימודים לבגרות באזרחות במועד קיץ תשע"ד 2014 נותרת ללא שינוי מהותי בחומר הלימוד. להלן תוכלו למצוא את הסיכומים של החומר לקראת בחינת הבגרות באזרחות: סיכומים לבגרות באזרחות קיץ 2014

סיכומים לבגרות בספרות
בחינת הבגרות בספרות משתנה על פי מוסדות לימוד בהתאם לבחירת המורים מתוך החומר הנכלל בתוכנית הלימודים (כלומר בכל מקום לומדים יצירות שונות). עם זאת ישנם מספר נושאים שכל התלמידים נפגשים עימם כמו שירת ימי הביניים או שירת ביאליק. כאן תוכלו למצוא קישורים לסיכומים של חלק מהיצירות הנלמדות במסגרת תוכנית הלימוד בספרות: סיכומים לבגרות בספרות קיץ 2014 . בנוסף תוכלו למצוא סיכומים של פרקים מתוך תוכנית הלימודים בספרות כמו פרק השירה או פרק סיפור קצר.

בהצלחה!

Friday, March 14, 2014

לסיכום עד כה: אתר סיכומים

נכון למועד כתיבת פוסט זה קיימים באתר סיכומים בדיוק 1087 עמודי סיכום בנושאים שונים ומגוונים החל מסיכומים למקצועות הבגרות כמו היסטוריה, תנ"ך, אזרחות וספרות ועד לעמודי סיכום של חומרים אקדמיים החל מפילוסופיה יוונית ועד תקשורת המונים.

הסיכומים המופיעים באתר לוקטו ממקורות שונים ומגוונים. חלק מעמודי הסיכום המופיעים באתר נכתבו באופן מיוחד על ידנו. סיכומים אחרים הם סיכומים שנשלחו אלינו על ידי גולשים טובי רצון שביקשו לתרום את הסיכומים שלהם על מנת שיסייעו לכלל הלומדים באשר הם שאולי יזדקקו להם. סיכומים אחרים המופיעים באתר לוקטו ממקורות פתוחים באינטרנט ועברו עריכה על מנת להפוך אותם לנוחים יותר ללמידה. כל עמודי הסיכום שבאתר בנויים על פי חלוקה לנושאים מובחנים וקישורים בניהם דרך דף מרכזי. זה אומר שאם למשל אנחנו מציעים סיכומים לבגרות בהיסטוריה חלק ב', זה אומר שאנחנו נציב קישור לעמוד סיכומים ראשי בהיסטוריה ב' שבו יהיו קישורים לעמודי סיכום רבים בנושאים השונים הנכללים בחומר הלימוד של הסיכומים. בתוך כל עמוד סיכום שכזה ניתן למצוא קישורים במקומות הרלוונטים לעמודים אחרים של סיכומים הקשורים בנושא ומאפשרים למידה זורמת ונוחה.

ועכשיו לכמה מילים על האופן שבו ניתן להשתמש באתר. הלימוד מסיכומים הוא כמובן נוח ויעיל מאוד במקרים, כמו למשל כאשר לומדים לקראת בחינת בגרות. סיכומים הם גם דרך טובה מאוד לחזור על החומר תוך כדי תהליך הלמידה על מנת להפנים אותו טוב יותר. אולם חשוב מאוד גם לזכור כי סיכום למעשה דוחס חומר מרובה את תוך טקסט קצר יחסית ובתהליך הזה הולכים לאיבוד כמה דברים. מה שהולך לאיבוד כאשר לוקחים חומר רחב היקף והופכים אותו לסיכום הם בדיוק אותם פרטי מידע, קישורים, הדגמות, הסברים וכו' שמאפשרים קליטה טובה של החומר. על מנת להפנים באמת נושא לימודי קשה להסתמך אך ורק על סיכום. מהסיבה הזו השימוסש בסיכומים צריך לבוא אך ורק בתור חזרה על חומר שכבר נלמד במלואו. כמובן שהדבר כרוך בעוד עבודה וזמן אך חשוב להבין כי הלמידה באמצעות סיכומים אינה יעילה כאשר קוראים אותם ורק אותם מבלי להכיר, וחשוב מכך - להבין, את חומר הלימוד המלא. הנושא הזה חזק במיוחד במקצועות הומאניים. אין ולא יכול להיות סיכוי להבין היטב חומר בתנ"ך או בספרות רק דך סיכומים, מבלי לקרוא את הפרקים בתנ"ך או את יצירות הספרות עצמן. רק לאחר שעושים את זה ניתן ללכת לסיכומים על מנת שיארגנו לנו ויעזרו לנו לזכור את מה שכבר הבנו.