Monday, March 24, 2014

בחינות בגרות קיץ 2014

להלן תמצאו אסופה של סיכומים לקראת בחינות הבגרות במועדי קיץ 2014 תשע"ד בבחינות הבגרות בנושאי היסטוריה (חלק א' וחלק ב'), אזרחות, ספרות ותנ"ך. שימו לב כי בשנת הלימודים תשע"ד כבר לא נהוגה יותר שיטת המיקוד המצמצמת את חומר הלימוד לקראת מועד בחינת הבגרות אלא שיטת ה"הלימה" שבמסגרתה מתפרסם בתחילת השנה כל חומר הלימוד שיופיע בבחינת הבגרות בסופה כך שהבחינה היא למעשה על כל החומר שנקבע מראש. למעשה, ההלימה היא שקולה למיקוד והסיכומים להלן שתמצאו מקשרים אתכם לעמודים המכילים את כל החומר לבחינת הבגרות כמו מיקוד.
כאמור לעיל, כאן תוכלו למצוא קישורים לעמודי סיכום לקראת בחינת הבגרות במועד קיץ 2014 תשע"ד במקצועות היסטוריה, תנ"ך, ספרות ואזרחות.

סיכומים לבגרות בהיסטוריה:
כידוע, חומר הלימוד לבחינת הבגרות בהיסטוריה מחולק לשני פרקים הנלמדים בנפרד: היסטוריה חלק א' והיסטוריה חלק ב'. בהתאם, להלן תוכלו למצוא קישור לסיכומים על פי שני החלקים השונים של בחינת הבגרות בהיסטוריה במועד קיץ 2014:

סיכומים לבגרות בתנ"ך
החל ממועד קיץ 2014 ישנן שתי מתכונות שונות לבחינת הבגרות בתנ"ך: תוכנית הלימודים החדשה ותוכנית הלימודים החדשה המעודכנת בתנ"ך. כאן תוכלו למצוא סיכומים לשתי תוכניות הלימוד: תוכנית חדשה ותוכנית חדשה מעודכנת. על מנת להבין באיזו תוכנית לימודים אתם נבחנים תוכלו לפנות לעמוד הראשי של סיכומים לבגרות בתנ”ך קיץ 2014.

סיכומים לבגרות באזרחות
תוכנית הלימודים לבגרות באזרחות במועד קיץ תשע"ד 2014 נותרת ללא שינוי מהותי בחומר הלימוד. להלן תוכלו למצוא את הסיכומים של החומר לקראת בחינת הבגרות באזרחות: סיכומים לבגרות באזרחות קיץ 2014

סיכומים לבגרות בספרות
בחינת הבגרות בספרות משתנה על פי מוסדות לימוד בהתאם לבחירת המורים מתוך החומר הנכלל בתוכנית הלימודים (כלומר בכל מקום לומדים יצירות שונות). עם זאת ישנם מספר נושאים שכל התלמידים נפגשים עימם כמו שירת ימי הביניים או שירת ביאליק. כאן תוכלו למצוא קישורים לסיכומים של חלק מהיצירות הנלמדות במסגרת תוכנית הלימוד בספרות: סיכומים לבגרות בספרות קיץ 2014 . בנוסף תוכלו למצוא סיכומים של פרקים מתוך תוכנית הלימודים בספרות כמו פרק השירה או פרק סיפור קצר.

בהצלחה!

No comments:

Post a Comment