Sunday, July 21, 2013

סיכומים לבגרות

כפי שיודע כל תלמיד תיכון (וכל מורה) סיכומים הם לחם חוקם של תלמידים הניגשים לבחינת הבגרות. במהלך השנים בתיכון עובר התלמיד תהליך למידה כזה או אחר של החומר אך בסופו של דבר כאשר מגיע מועד בחינת הבגרות הוא יישב וילמד בעזרת סיכומים המתמצתים את החומר בצורה נוחה ללימוד, שינון ועיכול.

כאן באתר תמצאו אסופה גדולה של סיכומים לבגרות מסוגים שונים. הייחוד בשיטת הסיכומים של האתר היא בכך שהם ערוכים בעמודים שונים המוקדשים לכל נושא ומקושרים בקישורים פנימיים וחיצוניים על מנת לאפשר צורה אחרת של למידה לא לינארית בה ניתן לקפוץ ממקום למקום ובכך ללמוד בצורה מובנית ונוחה יותר.

הסיכומים לבגרות המופיעים כאן באתר נאספו ממקורות שונים, חלקם נכתבו במיוחד בעבור אתר סיכומים ואחרים נתרמו לו על ידי תלמידים ומורים שרצו לחלוק את מאמציהם עם הכלל ולהקל על אחרים את חווית הלימוד לקראת בחינת הבגרות. בכל מקרה עשינו כל מאמץ להבטיח כי הסיכומים באתר הם באיכות הגבוהה ביותר ומכסים את מרבית החומר לקראת בחינות הבגרות השונות. עם זאת, אין כמובן תחליף ללמידה מלאה של החומר והכרות עימו, שכן סיכומים באים רק לסייע בחזרה עליו ולמידה ממש לקראת בחינת הבגרות. תהליך הלמידה הנכון הוא כזה שסיכומים מהווים רק את שלב החזרה בו.

בסיכומים לבגרות בספרות תוכלו למצוא סיכום וניתוח של יצירות הכוללת מחזות, ספרים, סיפורים קצרים, שירת ימי הביניים, שירת ביאליק ושירה מהמאה העשרים.

הסיכומים לבגרות באזרחות מכסים את כל חומר הלימוד של תוכנית הלימודים 2 יח"ל לבגרות באזרחות.

בחלק של הסיכומים בהיסטוריה תמצאו קישורים חיצוניים לסיכומים של חומר הלימוד בהיסטוריה א כמו גם בהיסטוריה ב.

הסיכומים לבגרות בתנ"ך מכסים את נושאי מלכים ונביאים, חוק וחברה במקרא, עלילות הראשית, אדם וגורלו בספרות החוכמה וחיי הפרט והכלל בראי השירה.

אנו מקווים כי הסיכומים יסייעו לכם בלימודיכם ואנו תמיד מזמינים אתכם לשלוח לנו סיכומים שלכם על מנת שנוכל לחלוק אותם עם כלל הלומדים לקראת בחינות הבגרות. בהצלחה!

No comments:

Post a Comment