Sunday, July 21, 2013

סיכומים בספרות: פרק השירה

פרק השירה הוא חלק חובה מבחינת הבגרות בספרות וכולל לימוד של שירים משירת ימי הביניים, שירת ביאליק וכן שירה עברית מהמאה העשרים. במסגרת פרק השירה נדרשים התלמידים להיות מסוגלים להשיב על שאלות הנוגעות לשירת ימי הביניים, שירת ביאליק וכן שירים של משוררים עבריים מהמחצית הראשונה והשנייה של המאה העשרים כמו אורי צבי גרינברג, רחל המשוררת, זלדה, נתן אלתרמן, לאה גולדברג, נתן זך, יהודה עמיחי, חיים גורי, ארז ביטון, דן פגיס ועוד.
השאלות בבחינת הבגרות בספרות נוגעות להבנה של משמעותם של השירים, המסר שלהם ודרכי עיצובו. כמו כן צריכים התלמידים להכיר את האמצעים האמנותיים השונים המשמשים את השירים והמשוררים ולעיתים אף לערוך השוואות בניהם. נושאים נוספים בפרק השירה קשורים בזיקתם של השירים לאירועים ותהליכים בעם היהודי והחברה הישראלית, מוטיבים ותמות המופיעים בשירים.

להלן תמצאו מאגר של סיכומים בנושא השירה העברית במאה העשרים. כמו כן תוכלו למצוא כאן באתר סיכומים על שירת ימי הביניים וסיכומים אודות שירת ביאליק. לסיכומים נוספים של פרק השירה בבחינת הבגרות בספרות ראו את מאגר סיכומי השירה באתר טקטולוגיה. לעוד סיכומים בספרות פנו אל דף הסיכומים בספרות הראשי באתר. בכל עמוד סיכום להלן תמצאו גם קישורים לנושאים רלוונטים נוספים וכן לסיכומים דומים באותו נושא שיאפשרו לכם לקבל פרספקטיבה רחבה יותר. הסיכומים אינם בהם להחליף את חומר הלימוד ואת ההכרות עם היצירות עצמן אלא מיועדים אך ורק על מנת לאפשר למידה וחזרה לקראת בחינת הבגרות בספרות או מבחנים אחרים בדרך אליה. אנו מאחלים לכם הצלחה והנאה מרובה בלימודים ומקווים שהסיכומים ישמשו אתכם היטב. בהצלחה!

ירושה - חיים גורי

כאמור, בכל סיכום תמצאו קישורים לסיכומים והרחבות נוספות על מנת לאפשר למידה איכותית. השימוש בסיכומים כמו תמיד הוא על אחריות הלומד בלבד.

No comments:

Post a Comment