Thursday, July 25, 2013

סיכום בהיסטוריה: מדיניות הפיוס של בריטניה וצרפת כלפי גרמניה

סיכום בהיסטוריה: מדיניות הפיוס של בריטניה וצרפת כלפי גרמניה
ההסבר למדיניות הפיוס של בריטניה ושל צרפת וביטוייה:

רקע למדיניות הפיוס :לאחר מלחמתהעולם הראשונה רצו מעצמות אירופה לשמור בכל
מחיר על שלום קיבוצי [שלום לכל מדינות אירופה] , לצורך זה הן הקימו את חבר הלאומים.
 הן קיוו  כי  חבה"ל  יפתור סכסוכים בדרכי שלום.
חבר הלאומים לא  הגשים את התקוות שתלו בו. הוא לא היה מספיק חזק. לא היה לו כוח צבאי
 כדי לאכוף את החלטותיו,  לא כל המדינות היו חברות בו ולכן לא כולן נשמעו לו, היו גם
 מדינות שפרשו ממנו.
חבר הלאומים לא הצליח למנוע עליית משטרים טוטליטאריים ומעשי תוקפנות של שליטיהם.

מהי מדיניות הפיוס  ? – זהו השם שניתן למדיניות של בריטניה וצרפת בשנות ה – 30
של המאה ה- 20, כלפי מעשי התוקפנות של המדינות הטוטליטריות, במיוחד כלפי  גרמניה.
זוהי מדיניות של ויתורים ,הבלגה,חוסר תגובה  והתעלמות מן התוקפנות , עצימת עיניים ואי קיום בריתות הגנה.

המטרה  של מדיניות הפיוס - להשיג שלום ולמנוע בכל מחיר מלחמת עולם נוספת.

האם מדיניות הפיוס  השיגה את מטרותיה  ?מדיניות הפיוס נבעה מאי הבנה של כוונות היטלר האמיתיות, והשיגה מטרה הפוכה – היא עודדה את היטלר להמשיך בתוקפנותו.

מה היו הגורמים למדיניות הפיוס של בריטניה ?

  1. לאחר מח"ע 1 רצתה בריטניה לשמור על השלום בכל מחיר. הבריטים האמינו כי מח"ע 1 הייתה טעות של פוליטיקאים ממנו סבלו האזרחים.
      צ'מברליין , ראש ממשלת בריטניה לא ניסה לרדת לעומקה של האידיאולוגיה הנאצית   וחשב שיוכל להפסיק את תוקפנותו של היטלר על ידי ויתורים קטנים.
     הוא רצה לחזק את מעמדו על ידי כך שיציג את עצמו כמי שהביא שלום לעולם.

  1. חלק מאזרחי בריטניה היו פציפיסטים והתנגדו עקרונית למלחמה.  הם סברו כי מרוץ החימוש יוצר מלחמות, היו מוכנים לויתורים  כדי למנוע מלחמה. 
  2. לרבים בבריטניה הייתה בקורת על  הסכמי ורסאי , חלקם הזדהו עם טענתה של גרמניה כי הסכמי ורסאי פגעו בה והשפילו אותה, הם חשו צורך לפצות את הגרמנים ולכן תמכו במדיניות של ויתורים ופייסנות.
  3. הנאציזם עשוי להוות מחסום בפני הקומוניזם. צ'מברליין חשש יותר מסטאלין מאשר מהיטלר והיה מעוניין שהיטלר יחסום את התפשטות הקומוניזם באירופה.
  4.  בריטניה נקטה במדיניות של "מאזן כוחות", היא לא  הייתה מעוניינת שתהיה באירופה מדינה אחת חזקה במיוחד, ולכן כנגד התחזקותה של צרפת  רצתה  לחזק את גרמניה.  

מה היו הגורמים למדיניות הפיוס של צרפת ?

1.     צרפת הייתה פגועה מאד לאחר מלחמת העולם הראשונה.  שטחה נפגע מהפצצות, אזורי תעשייה נפגעו, היו לה הרוגים ופצועים רבים.
   צרפת הייתה מעוניינת מאד לשמור על שלום, לשמור על הגבול המשותף לה ולגרמניה, וכן לשמור על חולשת גרמניה.
2.     צרפת חששה מאד ולכן החליטה  לא לנהל מדיניות חוץ עצמאית אלא לשתף תמיד פעולה עם בריטניה.לכן  כאשר בריטניה לא הגיבה  גם צרפת  לא הגיבה.

3.     ההסתמכות על קו מז'ינו – לאחר מלחמת העולם הראשונה רצתה צרפת להבטיח את גבולה עם גרמניה כדי שלא יותקף. צרפת האמינה כי אם ארה"ב בדלנית ובריטניה פייסנית היא לא תוכל לצאת לבדה למלחמה ולכן היא זקוקה לקו זה שיגן עליה.
       הוחלט להקים  את קו מז'ינו - קו ביצורים  לאורך הגבול בין צרפת לגרמניה,   צרפת האמינה כי קו זה יוכל   לעצור פלישה גרמנית.  
.  [בקו הביצורים  היו קטעים חסרים בצפון ובדרום, שאפשרו פלישה]

  4. חוסר יציבות פוליטית בצרפת נבע בעיקר מן המצב הקשה שלאחר המלחמה , ממשלות התחלפו לעיתים קרובות ולא הייתה מדיניות חוץ עקבית, לכן לא הייתה הממשלה סוגלת  להחליט על תגובה הולמת לתוקפנות גרמניה.


כיצד באה לביטוי מדיניות הפיוס של צרפת ובריטניה ?


          צרפת                                                     בריטניה


1.     חוסר תגובה  של שתיהן על עזיבת חבר הלאומים והועדה לפירוק החימוש על ידי היטלר.
2.     מחאה על הפרת הסעיפים הצבאיים של          2 . בריטניה לא מגיבה.
     חוזה ורסאי
3.  אין תגובה על חוזה ימי בריטי-גרמני.              3. הסכם ימי עם גרמניה.
 4. מחאה לחבה"ל על כיבוש חבל הריין.              2. חוסר תגובה על כיבוש חבל הריין.
 5. בריטניה וצרפת לא מגיבות על האנשלוס שמנוגד לחוזה ורסאי.
 6. בועידת מינכן בריטניה וצרפת נותנות להיטלר לגיטימציה להשתלט על חבל הסודטים.
 7. צרפת  הפרה את ברית ההגנה עם צ'כוסלובקיה.  
 


No comments:

Post a Comment