Thursday, July 25, 2013

סיכום בהיסטוריה: האידיאולוגיה הנאצית ומאפייניה

סיכום בהיסטוריה: האידיאולוגיה הנאצית ומאפייניההאידיאולוגיה הנאצית כוללת בתוכה מספר רעיונות יסוד כאשר תורת הגזע והאנטישמיות מהווים את הרעיונות המרכזיים.

תורת הגזע

תורת הגזע הנאצית מתבטאת באוסף של טיעונים ,הכללות ומסקנות:
להלן הדברים העיקריים:
1.לאדם כפרט אין ערך,הוא חלק מבני הגזע שהוא שייך אליו.
2.בני אדם מחולקים לשלוש קבוצות גזע:
הגזע העליון- יוצרי תרבות ומעצביה. לגזע זה משתייכים עמי צפון אירופה ומערבה. תפקידם הוא לשלוט.
הגזע השני- משמרי תרבות ונושאיה. לגזע זה משתייכים העמים הסלבים. תפקידם לשרת את הגזע העליון.
הגזע הנחות- הורסי תרבות ומחריביה. לגזע זה משתייכים היהודים גזע זה צריך להשמיד.
3. כל האנשים המשויכים לקבוצת גזע מסוימת הם בעלי אותן תכונות מולדות וקבועות שלא ניתן לשנותן והן עוברות בתורשה מדור לדור.
4. לפי תורת הגזע הנאצית אין אפשרות לכל הגזעים להתקיים יחד בעולם. קיומו של גזע אחד בא על חשבון גזע אחר ולכן המסקנה היא שיש מלחמת קיום  לחיים ולמוות בין הגזעים. המלחמה היא אלמנט חיוני להתפתחות החברה האנושית.  עיקרון זה יהווה הצדקה מאוחר יותר לפיתוח רעיון "מרחב המחייה" ולניסיונות לממשו.
5. עם השנים התערבבו הגזעים השונים זה בזה ועירוב זה החליש את החברה האנושית. הנאצים פירשו את החברה האנושית בהתפתחות של תופעות כגון: ליברליזם,דמוקרטיה,וסוציאליזם.
6.הנאצים הקפידו על טוהר הדם והגזע מפני ששמירה על טוהר זה היא הביטחון היחיד שבני הגזע הארי- הגרמנים, יוצרי התרבות ומעצביה ,יוכלו להתמקד במשימתם ולהתמסר למילוי ייעודם.

אם נסכם את ייחודה של תורת הגזע באידיאולוגיה הנאצית,נוכל להצביע על מספר דברים:

באמצעות תורת הגזע הסבירו הנאצים את כל התופעות בחברה האנושית וגיבשו רעיון כפייתי לבניית "סדר חדש". ההבדלים עליהם דיברה תורת הגזע הנאצית ,בין קבוצות הגזע השונות, הוצגו כהבדלים פנימיים הקובעים את תכונותיהם של בני האדם . לתכונות הגזע דגש תורשתי מולד ולא ניתן לשנותן.
כאשר עלו הנאצים לשלטון בגרמניה בינואר 1933 הפכה האידיאולוגיה הנאצית ותורת הגזע לאידיאולוגיה הרשמית של המדינה.
חוקרי נירנברג מ-1935 היו הבסיס החוקי לתורת הגזע. הנאצים גייסו את מירב משאביהם ואת מנגנוני המדינה כדי לבנות את המשטר עפ' תורה זו.

 

 

האנטישמיות הנאצית

האנטישמיות המודרנית של הנאצים מורכבת מאוסף של דימויים ,האשמות וטענות נגד היהודים . רעיונות אלו נאספו מהפעיליות האנטישמיות שקדמו לנאצים. הנאצים העניקו לדימויים ולטיעונים האנטי-יהודיים משמעות שונה וקיצונית.
היהודי הוצג באידיאולוגיה הנאצית כשטן,כמקור הרוע והרס ,כחיידק המפורר כל חלקה בריאה ושלמה. היהודים רוצים להשתלט על העולם ולכן הם מתפזרים בקרב האומות ותופסים עמדות מפתח במדינה בתחומי הכלכלה, התקשורת וכדומה. הדימויים ההרסניים של היהודי גרמו לאנשים לראות בהם אנטי-גזע ולהוציא אותם מחברת בני האדם.
הנאצים הציגו את היהודי בתכונותיו,במראהו ובמעשיו כניגוד מוחלט לדימוי של הגזע הארי –שהיה בעיניהם מודל ליופי,לטוהר ולכוחות יצירה ובניין.
מאפייני היהודים הוצגו כתכונות תורשתיות הטבועות בקרב כל היהודים ללא יוצא מן הכלל.
אם היו מצבים שבהם התנהגות יהודי או מראהו לא תאמו את התדמית הסטריאוטיפית ,נתנו הנאצים הסבר לתופעה. בעיני הנאצים היה מדובר בכוונות היהודי להוליך שולל את האחר ,כך שלא יבחין בכוונת ההרס והמזימות ההשתלטות של היהודי.
היהודי הוצג כאויב אידאולוגי המהווה סכנה לגזע הארי.
תדמית שלילית זו של היהודים יכולה להסביר את המאבק הרצוף והממושך של הנאצים ביהודים,ללא פשרות. מאבק זה התאפיין בנסיון מתמיד למצוא פתרון ל"בעייה היהודית".
כבר מראשית דרכם ניהלו הנאצים תעמולה נגד היהודים, תעמולה זו השפיעה השפעה הרסנית וסייעה לדמוניזציה של היהודים ולדה-הומינזציה שלהם. 
ניתן להגדיר את האנטישמיות הנאצית כתורה מקיפה שהצביעה על הסכנה הקיומית הנשקפת לחברה האנושית מעצם קיומם של היהודים.

באידאולוגיה הנאצית ישנם מספר עקרונות נוספים:

 

עקרון המנהיגות

הנאצים הדגישו את חשיבותו של המנהיג או ה"פיהרר" במסרת עקרון המנהיג . המנהיג מגלם את רצון העם הגרמני ואת רצון האל,הוא למעשה שליח האל. הוא גם יורש הקיסר הגרמני מתקופת ימי הביניים. רצונותיו ופקודותיו הם חוק שאין מערערים עליו. המנהיג הוא היודע והמחליט וכל הגרמנים חייבים לו צייתנות מולחטת. ה"פיהרר" מבשר את בואו של "הסדר החדש" ובעתיד ינהיג את כל העולם.


 

"מרחב מחייה"

רעיון מרחב המחייה מבוסס על עקרון מלחמת הקיום בטבע. כמו שבע"ח נלחמים זה בזה על אמצעי קיום בסיסיים כמו מזון ומחסה ,כך ישנה מלחמה מתמדת בחברה האנושית. הגזע העליון הגזע הארי צריך לשאוף להשיג לו שטח מחייה נוסף ולכן זכותו להתפשט לשטחים נוספים . שטחים אלו יהיו במזרח אירופה, על לחשבון העמים הסלבים ,שהם עמים נחותים וחובתם לשרת את הגרמנים.
לאחר כיבוש "מרחב המחייה" ישליטו הנאצים את ה"סדר החדש" –יישבו באזורים אלו איכרים גרמנים שישעבדו את הסלבים .שלילת הדמוקרטיה,הליברליזם והסוציאליזם
לפי התפיסה הנאצית העם ומדינה הם הקובעים את הטוב והרצוי ומכאן שזכויות הפרט אינן עומדות במרכז. זכויות כמו: חופש המחשבה,חופש המצפון וחופש הדיבור אינן חשובות.
הנאצים בזו לרעיונות ליברלים ובזו לדמוקרטיה כמשטר מועדף. בעיניהם משטר דמוקרטי הוא משטר חלש ,החופש שניתן בדמוקרטיה יביא לאנרכיה .
הם קראו לדמוקרטיה שלטון של "המון בלתי מאורגן".
אל הסוציאליזים ובמיוחד לקומוניזם התייחס השלטון הנאצי כאל אוייב , הוא ראה בתורות אלו השקפת עולם מתחרה ,שיש בה כוח משיכה העשוי להתחרות בנאציזם.
באידאולוגיות הסוציאליסטיות לסוגיהן ראה הנאציזם את התגלמות כל השנוא עליו: שוויוניות ביו בני האדם שוויון וסולידריות בין עמים וסולידריות מעמדית.
רעיונות אלו עמדו בסתירה מוחלטת לרעיונות הנאציזם בדבר עליונות המדינה, שלטון של מובחרים ,אי שוויון גזעי, שלטון החזקים וראיית הלאום (ה"פולק") כערך עליון.

 

 

 

 

 


 

No comments:

Post a Comment