Sunday, July 7, 2013

סיכומים לשירי ביאליק

שירת ביאליק היא אחד החלקים המרכזיים של פרק השירה בבחינת הבגרות בספרות.

חיים נחמן ביאליק מוכר בתור "המשורר הלאומי" של העם היהודי והציונית והוא אחד מהאבות המייסדים של השירה המודרנית בעברית. ביאליק נולד בשנת 1873 ברוסיה ונפטר בשנת 1934 באוסטריה תוך שהוא מותיר אחריו אלפי שירים פרי עטו שנחשבים עד היום לנכס צאן ברזל של השירה העברית והעולמית. מלבד שירים כתב ביאליק גם מאמרים רבים, מאסות שונות, מאמרים, מחזות, שירי ילדים ועוד יצירות רבות נוספות.

שירת ביאליק מתפרסת על פני תחומים רבים והם מתכתבת עם מאורעות מרכזיים בחיי האישיים ועם מאורעות מרכזיים בחיי העם היהודי בגולה ולאחר מכן גם בארץ ישראלי. שירתו של ביאליק מתאפיינת הן בשפה סובייקטיבית ביותר עם נטייה בולטת לשירה ארס-פואטית (כלומר שירה שעוסקת בעצם מעשה היצירה של השיר). כמו כן מתאפיינת שירת ביאליק בנטייה לשימוש רב באילוזיות (הרמזים) בעיקר למקורות היהודיים כמו התלמוד והמדרשים. מאפיינים אלו של שירת ביאליק הופכים את הקריאה בשיריו לחוויה עמוקה ביותר שלעיתים מצריכה בקיאות רבה על מנת להכיר את כל המקורות אליהם הוא מתייחס בשיריו. 

שיריו של ביאליק נלמדים כחלק חומה מהחומר לבחינת הבגרות בספרות וכל תלמיד הנבחן במסגרת הזו צריך להיות מסוגל לענות על שאלות הנוגעות לאחד או יותר משיריו על פי מה שלמד בכיתה (הבחירה אילו שירים נלמדו על פי רוב תלויה במורה לספרות ובחומר המיקוד של אותה שנה, בדרך כלל ילמד כל תלמיד כמה שירים שונים של ביאליק). השאלות אודות שירי ביאליק נוגעות על פי רוב למשמעותם של שיריו, לאירועים אליהם הם מתייחסים, למבנה השירים וכן לאמצעים האמנותיים המשמשים בהם. להלן תמצאו אסופת קישורים לסיכומים אודות שירי ביאליק . בהצלחה!

סיכומי שירים של ביאליק:

סיכומים נוספים של שירת ביאליק תוכלו למצוא כאן אצלנו באתר באסופת הסיכומים לבגרות שלנו. 


No comments:

Post a Comment