Thursday, July 25, 2013

סיכום בהיסטוריה: מרד החשמונאים

סיכום בהיסטוריה: מרד החשמונאים


משפחת החשמונאים הייתה משפחת כוהנים ממשמרות יהויריב. משפחת החשמונאים עברה מירושלים למודיעין בעקבות מרידות בעיר. כח צבאי יווני הגיע לכפר מודיעין כדי לכפות על התושבים היהודיים את גזרות הדת. מולם ניצבה משפחת החשמונאים ובראשם מתתיהו הכהן וחמשת בניו שהתנגדו בכח לכפייה. מתיתיהו ראה יהודי שמציית לגזרות, הוא קם  והרג אותו ואת הקצין הסלווקי שהיה לידו, בנוסף הוא שבר את המזבח ואמר "כל המקנא בתורה שילך אחרי". מכאן מתחיל המרד, לאחר מכן המשפחה בורחת להרים כדי להתחיל במרד החשמונאים.
הסיבותל מרד החשמונאים
א. מלחמה דתית למען התורה: ביטול הגזרות, ביעור עבודת האלילים מן הארץ, השמדת מזבחות אליליים, מילת הילדים שלא נימולו עקב גזירות אנטיוכוס.
ב. טיהור בית המקדש.
ג. מאבק נגד המתייוונים ושלטונם ביהודה.
ד. מלחמה נגד מלכות סלווקוס באמצעות "מלחמת גרילה" ממסתורי הרי יהודה, בעיקר ע"י התקפות ליליות שבהם נקמו גם במתייוונים.
ה. לגבש מחנה של נאמני התורה ובאמצעותו לחזק את אמונת האבות כדי להתחסן מהסכנה ההלניסטית.

1יהודה זכה באהדה של רוב העם ביהודה, בעיקר באזור הכפריים והעם שיתף עימו פעולה לכל אורך הדרך.
2. הצבא היווני/ הסלווקי, לא העריך נכונה את כוחו של יהודה ואף זלזל בו. יהודה מנצל מצב זה ופועל להכות בקרבות את היוונים.
3. ליהודה מכבי, היה מערך של מודיעין זריז ויעיל, המבוסס על אנשי שטח שמכירים היטב את המקום וע"י כך יהודה מנצל את התנאים לטובתו.
4. יהודה פותח "במלחמת גרילה", סוג של לחימה הנותן לו יתרון בשטח הררי. הצבא היהודי קל וזריז ואילו הצבא הסלווקי כבד ונוקט בטקטיקות צבאיות רגילות. בנוסף הוא מתקשה לתפקד בחום הגדול בארץ ישראל.
5. לצבא יהודה הייתה אספקה קבועה של מזון ומים מצד התושבים היהודיים.
6. יהודה וצבאו פועלים תחת מוטיבציה ואמונה בצדקת הדרך, דבר המקנה לצבאו משמעת, מורל ויתרונות בשדה הקרב.
7. יהודה המכבי היה בעל כישורים מיוחדים יוצאי דופן בתחום הצבאי ונחשב לאסטרטג גאוני.

הויכוח בשאלת המשך הלחימה לאחר ביטול הגזירות
* בשנת 163 לפנה"ס- טוהר ביהמ"ק ובוטלו גזירות הדת בעקבות הסכם עם היוונים.
* בשלב זה, "החסידים" מחליטים לפרוש מהקרבות ולא רוצים עצמאות מדינית. הם מסתפקים בעצמאות דתית. לכן הם בשלב זה, תומכים במינויו של כה"ג חדש בשם אלקימוס- מתייוון, שמחזיר את הפולחן הדתי שהיה קודם.
* מתמנה מלך חדש באנטיוכיה ושמו דימיטריוס הראשון, הוא ממנה את אלקימוס, מוציא להורג את מנלאוס וגם את המלך אנטיוכוס החמישי.
* אלקימוס הכה"ג, פונה למלך ואומר שאנשי יהודה המכבי מתנכלים לאוהבי המלך. המלך כועס ושולח צבא ובראשו מצביאים בשם בקכידס  וניקנור לחזק את שלטונו של אלקימוס.
* החסידים תומכים בכה"ג אלקימוס, אף על פי שהוא היה מתייוון, אבל הם הסתפקו בכך, ורצו באוטונומיה דתית בלבד.
*  בעקבות המצב שנוצר לאחר הדיווח של אלקימוס למלך הסלווקי, יהודה המכבי נסוג מירושלים ומתארגן עם צבאו באזור הרי גופנה (אזור רמאללה).
* בהמשך החסידים מתאכזבים מיחסו של אלקימוס הכה"ג, הלה פועל נגדם באלימות והורג בהם עשרות. יהודה המכבי בא לעזרתם של החסידים ופורצת מלחמת אחים בירושלים בין יהודה המכבי לאלקימוס ואנשיו.


תוצאות המרד החשמונאים
א. גיבוש כוח צבאי יהודי:
הישגו הצבאי הגדול ביותר של יהודה היה בגיבוש כוח צבאי יהודי חזק שקשה היה לנצחו. באמצעות הצבא היהודי הראה יהודה כי הוא וצבאו מהווים כוח ממשי שיש להתחשב בו ואף להיעזר בו.
ב. השאיפה לעצמאות מדינית:
בתקופת יהודה המכבי עולה השאיפה לחירות מדינית ולא רק לחירות דתית. משמעות הדבר זה התנתקות מלאה מהממלכה הסלווקית. חשוב לציין את ההבדלים בין החסידים ששאפו לעצמאות דתית לעומת רצונו של יהודה המכבי ותומכיו ששאפו לעצמאות מדינית.
ג. יהודה המכבי כמדינאי:
יהודה המכבי התגלה גם כמדינאי מוכשר ולא רק כמצביא. זה בא לידי ביטוי בהסכם הגנה ידידותי שעשה יהודה עם הרומיים. רומא ויהודה התחייבו לסייע זה לזה במקרה של מלחמה וגם בהספקה של מזון. על ידי כך, יהודה התחזק, נוצרה הרתעה כלפי היוונים וזה גרם גם להחלשתם עוד יותר.
ד. כיבוש ירושלים וטיהור המקדש:
בשנת 164 לפנה"ס, יהודה משתלט כל ירושלים ועל ביהמ"ק. יהודה לא מצליח לכבוש את מצודת "החקרה", אך מטהר את ביהמ"ק מהאלילים ומן הפסלים, חידש את הציוד במקום, וחידש את הקרבת הקורבנות. חנוכת המזבח מחדש נקבעה לזיכרון דורות לפי חוקי האבות.
ה. הישגים בתחום הפנימי יהודי:
מתגבשת מנהיגות אחרת לאצולת הכוהנים הגדולים בני ירושלים. כוהנים ממשפחת החשמונאים מתמנים לכוהנים. תהליך ההתייוונות נחלש. הזהות היהודית מוגדרת בצורה ברורה יותר- מי שמקיים את חוקי האבות.

No comments:

Post a Comment