Friday, July 26, 2013

סיכומים בהיסטוריה א+ב

כאן באתר סיכומים תוכלו למצוא שני מאגרי סיכומים בהיסטוריה שמכסים את חומר הלימוד לקראת בחינות הבגרות בהיסטוריה חלקים א' ו-ב'. הסיכומים מסודרים בשני עמודים נפרדים שכל אחד מהם מתייחס לחלק אחר של בחינת הבגרות. בתוך כל עמוד תוכלו למצוא קישורים פנימיים ו\או חיצוניים לעמודי סיכום של נושאים הנכללים בחומר הלימוד בהיסטוריה. הסיכומים מקושרים גם בניהם כך שתוכלו לקפוץ מנושא לנושא בצורה שתואמת את דרך הלימוד שלכם, מה שמאפשר לימוד יעיל ונוח לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה. כמו כן, כאן תוכלו למצוא קישור לעוד סיכומים בהיסטוריה.

הסיכומים בהיסטוריה א' כוללים את הנושאים של שיבת ציון החל מהצהרת כורש, דרך החזרה לארץ ישראל והקמת בית המקדש ועד הנהגתם של עזרא הסופר ונחמיה. כמו כן כוללים הסיכומים בהיסטוריה א' את הנושא של ההלניזם בארץ ישראל והשפעותיו על החברה הישראלית עד לגזרות אנטיוכוס, פרוץ מרד החשמונאים, המרד הגדול ובסופו של דבר חורבן בית המקדש השני.

החלק השני של הסיכומים בהיסטוריה א' עוסק במאה העשרים עם הנושא של צמיחת הלאומיות והתנועות הלאומיות באירופה. מקום מיוחד בחלק זה מוקדש לתנועה הלאומיות היהודית המודרנית, היא הציונות, וקורותיה החל מהקונגרס הציוני הראשון ועד הצהרת בלפור. 
  
הסיכומים בהיסטוריה ב' מתחילים עם הנושא של גרמניה הנאצית, עליית הנאצים לשלטון והדרכים בהם התבסס השלטון הנאצי בגרמניה. כל זה הוא רק הקדמה לדיון בגורלם של היהודים תחת השלטון הנאצי ובמהלך מלחמת העולם השנייה והשואה עם סיכומים בנושאים כמו הגטאות, מחנות ההשמדה, ההתנגדות היהודית ועמדת העולם כלפי מנגנון ההשמדה הנאצי. הסיכומים ממשיכים עם עמודי סיכום בנושא מאבק היישוב היהודי בארץ והתנועה הציונית להקמת מדינת יהודית בארץ ישראל, מלחמת העצמאות ועיצוב זיכרון השואה בחברה הישראלית.

חשוב מאוד לציין כי סיכומים לא יכולים להיות תחליף ללמידה של החומר עצמו. הסיכומים בהיסטוריה כאן באים להעשיר אתכם ולסייע לכם לחזור על החומר בצורה נוחה לאחר שאתם כבר מכירים אותו שכן סיכומים מטבעם הם בעלי אופי תמציתי ואינם יכולים לבדם להקנות הבנה מלאה של מציאות היסטורית מורכבת. עוד חשוב לציין כי האחריות על השימוש בסיכומים והלמידה היא באופן בלעדי של התלמיד. כאן בעמודה מצד ימין תוכלו למצוא עוד סיכומים לבחינות בגרות שונות או קורסים אקדמיים שיוכלו להעשיר את הידע והעניין שלכם. בהצלחה!

No comments:

Post a Comment