Thursday, July 25, 2013

סיכום: המאפיינים של הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות באירופה במאה ה19.

סיכום: המאפיינים של הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות באירופה במאה ה19.
מתוך: סיכומים בהיסטוריה א
מושגים: מבוא
         קבוצה אתנית-(אתנוס-עם ביוונית) קבוצת אנשים גדולה בעלת יסודות משותפים:שפה,מוצא,תרבות ,הסטוריה ולעיתים גם דת.
         לאום –(אומה,עם)- קבוצה אתנית אשר שואפת להגיע להגדרה עצמית (לשלטון עצמאי) במסגרת של מדינה ריבונית בטריטוריה מוגדרת,כלומר, להקים מדינת לאום.
        לאומיות- הלאומיות היא תופעה היסטורית שצמחה במאה ה- 19 באירופה, בעקבות שינויים ותהליכים שהתרחשו במאות
        ה18וה19.
        זהו רעיון  מדיני,חברתי ותרבותי הכולל את תחושת ההשתייכות ללאום-רגש לאומי- תודעה לאומית-יחד עם הרצון או השאיפה הפוליטית להגיע להגדרה עצמית-עצמאות-מדינת לאום.
א.     " המושג אומה מתייחס אל אוכלוסיית אנשים שיש לה שם, השוכנת בטריטוריה היסטורית או במולדת, ולכל חבריה יש מיתוסים וזיכרונות משותפים, תרבות ציבורית המונית, כלכלה אחת, זכויות וחובות משותפות.
ב.         המונח לאומיות מתייחס אל תנועה אידיאולוגית החותרת להשיג ולקיים אוטונומיה, אחדות וזהות בשמה של אוכלוסיה, שכמה מחבריה מאמינים שהיא אומה בפועל או בכוח."
           במסגרת השאיפה  הפוליטית התגבשה הדרישה לאחד ולייחד את בני הלאום במסגרת מדינה ריבונית עצמאית.
           הלאומיות של עם מתממשת כשהוא משיג מדינת לאום ריבונית.
        תנועה לאומית-תנועה של הלאום שמבטאת נאמנות ללאום ומבקשת להביא את הלאום לעצמאות מדינית במסגרת מדינת הלאום.
        התנועה פועלת להשגת העצמאות בדרכים שונות:מלחמות,מרידות,הסכמים פוליטיים או פשרות, תוך כדי גיבוש הזהות של הלאום.
         מדינת לאום –המדינה העצמאית של הלאום-מדינה שרוב תושביה, אזרחיה, הם מאותו המוצא האתני,אותו הלאום.הם חיים בטריטוריה משותפת ויש להם ערכים משותפים. התנועות הלאומיות שואפות ליצור התאמה בין המקום בו חיים בני הלאום לבין המסגרת המדינית שלהם סביב המרכיבים שלו.
        לאומנות- השאיפה לממש את הלאומיות בדרך כוחנית וניסיון של לאום אחד להשתלט ולדכא קבוצות לאום אחרות.
      א1.המאפיינים של הלאומיות המודרנית כתופעה חברתית,תרבותית ופוליטית.
         1.מה קושר ומלכד את בני אותו הלאום? (המרכיבים של הלאומיות):
שפה : חשיבות השפה קשורה להתפתחות הלאומיות כיוון ששפה מעניקה זהות ייחודית נפרדת לכל אומה. באמצעות השפה יכול עם להחיות ולשחזר את עברו . לשפה יש את היכולת לגבש את העם לחטיבה לאומית אחת, כמו כן היא משמשת כלי להעברת אידיאולוגיה השקפת עולם וערכים משותפים.
תרבות,מנהגים ומסורות : התרבות כוללת את המנהגים, הספורת והמסורות ובמקרים מסוימים גם דת.סיפורי עם ,פולקלור ומיתוסים מהווים חלק מהתרבות,כמו גם סמלים.
עבר משותף : ההיסטוריה היא העבר המשותף של הלאום . ההיסטוריה קושרת את העם למוצא משותף והופכת אותו לקבוצה אתנית בעלת מרכיבים משותפים.
זיקה למולדת: השטח או המקום בו נוצרה הזהות הלאומית של של העם, שטח בו נולדה האומה אליה שייך האדם. שטח זה נחשב למולדת העם בו נוצרו ערכי היסוד של האומה.לעם או אומה יש זיקה היסטורית  ארוכת שנים לשטח זה .
תודעה לאומית:הקשר שנוצר בין האדם לאומה-השייכות לאומה-רגש לאומי.
        2.מה היו השינויים שיצרה הלאומיותהמודרנית באירופה המאה ה19?
          א-חיזוק מסגרות השתייכות ויצירת מוקדי זהות חדשים לבני האדם-השפעת הכנסייה ומוסדותיה נחלשו והלאומיות הפכה למוקד החדש.
          ב-התנבשותן של מסגרות חברתיות,פוליטיות ותרבותיות שטיפחו וחיזקו את סימני הלאומיות ונאבקו ליצירת מסגרת מדינית עצמאית לבני אותו לאום.
 ג.שינויים במפה המדינית של אירופה-מהמפה משנת 1815 למפה בשנת 1920-
·        להתמוטטות של אימפריות
·        להקמתן של מדינות חדשות
·        לאיחוד בין מדינות
·        לשינוי גבולות בין מדינות

   המאפיינים של הלאומיות תרמו ליצירת אחדות בקרב בני הלאום, ולשמירה על ייחודו  של הלאום ביחס לקבוצות
   אחרות:
v     מן ההיבט הפוליטי- הלאומיות מערערת על הלגיטימיות של מוקדי הכוח הקודמיםשושלות המלוכה, האצולה והכנסייה, ודורשת להעביר את מוקדי הכוח והשלטון ללאום. שאיפת הלאום היא לבטא את עצמו בצורה פוליטית, באמצעות הקמת מדינה עצמאית שתאחד במסגרתה את כל בני-הלאום.
v     מן ההיבט החברתי- הלאומיות, המבטאת את תחושת השייכות והנאמנות ללאום, היא מגשרת על  פני הבדלים כגון:פערים
 חברתיים, פערים כלכליים ומסורות אזוריות.
האדם הוא יצור חברתי, ובני האדם, בכל מקום ובכל עת, מחפשים מסגרת חברתית שיוכלו להשתייך אליה ולהזדהות אתה. הלאומיות שימשה כמוקד לתחושת שייכות ולהזדהות של הפרט בחברה המודרנית. כאשר מוקדי ההזדהות הקודמים, כמו הדת , נחלשו ואבדו חלק גדול מכוח המשיכה שלהם.הלאומיות המודרנית הופיעה כמרכיב מרכזי של הזהות.
v     מן ההיבט התרבותי- הזהות הלאומית מתגבשת בדרך כלל סביב מולדת, אליה קשור הלאום, ובה נוצרה הזהות הלאומית. הלאומיות מחייה מסורות קיימות ומעשירה אותן. תרבות הלאום מורכבת מסמלים, מיתוסים, סיפורים, שפה,זיקה לדת, זיכרון היסטורי, טיפוח אתרי זיכרון, שירים, תלבושות מסורתיות ומאכלים.
לטיפוח התרבות על כול גווניה היה תפקיד מרכזי בגיבוש הזהות הלאומית והגאווה הלאומית ובגיוס המוני העם למען הרעיון הלאומי.

No comments:

Post a Comment