Wednesday, July 17, 2013

כתוב בעיפרון בקרון החתום \ דן פגיס - סיכום

כתוב בעיפרון בקרון החתום \ דן פגיס - סיכום

כאן במשלוח הזה
אני חוה עם הבל בני
אם תראו את בני הגדול
קין בן אדם
תגידו לו שאני

השיר "כתוב בעפרון בקרון החתום" הוא שיר שואה וכשירי שואה רבים אחרים הוא משתמש במילות צופן. השיר מזעזע בשל האיפוק והפער. הפער בין היובש לאיפוק ובין המתואר.

הכותרת: הכותרת מכילה את המילה "קרון", שאנו יודעים שמדובר בקרון להובלת יהודים למחנות ההשמדה, קרון המיועד לבהמות. בנוסף, נאמר שהקרון חתום, כלומר הוא סגור, יש לו יעד וגורלו ידוע מראש.
הכתובת כתובה בעיפרון. משום שעיפרון ידוע ככלי כתיבה זול, זמין ומחיק. האדם אשר החזיק בעיפרון היה כנראה אדם עני, ושזמנו דוחק. הכתובת הזו מייצגת כתובות נוספות של אנשים שונים אשר רצו גם הם להשאיר זיכרון או הודעה.

משמעות השיר: השיר הוא הודעה שנכתבה בידי אישה בשם חוה. איתה בנה הקטן הבל וההודעה מיועדת עבור בנו הגדול קין. האישה איננה מספיקה להשלים את ההודעה שלה. היא נקטעת ועובדה זו גורמת לזעזוע משום שאיננו יודעים מה עלה בגורל אותה חוה.

משמעות השמות: חוה היא "אם כל חי", זאת אומרת – היא האם הגדולה. בנה הבל הוא הקורבן הראשון לרצח על-ידי בן משפחתו ולכן מייצג את היהודי. קין, הרוצח, מייצג את הנאצים. השיר מנסה לגרום לנו להבין שכל בני האדם שייכים לאותה משפחה והשואה היא רצח בתוך המשפחה, לכן הרעיון שלה מזעזע יותר.

מבנה השיר: ההודעה מסתיימת באמצע וחסרת סימני פיסוק. כך יכול הקורא לקרוא את השיר שוב ושוב בטבעת חוזרת. נוצר מעגל שאי אפשר לברוח ממנו, שאין מוצא ממנו. בנוסף, הקריאה חוזרת על עצמה יוצרת תנועה של רכבת – אונומטופיאה (חיקוי של הצליל בטבע).

·       שיר שואה – יש בו מילות צופן.
·       הנימה "יבשה", הרגש חבוי ומעומעם – יש איפוק (יוצר צמרמורת וזעזוע).
·       בשיר יש תשתית מקראית – משפחת האדם הראשון (אדם, חוה, קין והבל) – תפקיד הסיפור המקראי בשיר בה להמחיש את המסר – בשואה מדובר על רצח בתוך המשפחה (משפחת האדם). הנאצים אינם מפלצות, הם שייכים למשפחת האדם כמו הקורבנות שלהם. מסר מהפכני, כי רצח בתחום המשפחה מזעזע יותר.
·       המבנה מיוחד – "ההודעה" מסתיימת באמצע. אין סימני פיסוק. עובדה זו מאפשרות לקרוא שוב ושוב ונוצר מעגל שאי אפשר לברוח ממנו – אין מוצא, אי אפשר לברוח, להימלט מהגורל החתום.

No comments:

Post a Comment