Sunday, July 21, 2013

סיכומים בספרות

להלן תמצאו רשימה מלאה של כל הסיכומים בספרות באתר "סיכומים". הסיכומים בספרות מאורגנים על פי נושאים בהתאם לתוכנית הלימודים לבחינת הבגרות בספרות: שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירה עברית מהמאה העשרים, מחזות עבריים ומתורגמים, ספרי קריאה וסיפורים קצריים מקוריים ומתורגמים. בכל סיכום תמצאו בדרך כלל קישורים גם למקורות חיצוניים ו\או נוספים שיעשירו את חווית הלימוד שלכם בספרות. הסיכומים עומדים כאן לרשותכם אך השימוש בהם הוא על אחריות הלומד בלבד ובכל מקום הם נועדו לסייע בחזרה על החומר ואינם מהווים חלופה להכרות ישירה עימו. כאן תוכלו למצוא עוד סיכומים בספרות. מאחלים לכם המון בהצלחה בלימודים לקראת בחינת הבגרות ובהכרות עם עולם הספרות המרתק בכלל.


סיכומים של שירת ימי הביניים

שירת ביאליק:
לבדי - ביאליק סיכום נוסף של לבדישירה עברית


מחזות

סיפור קצר:

ספרים:

כאמור לעיל, השימוש בסיכומים בספרות ובכלל הסיכומים באתר הוא על אחריות הלומד בלבד. בהצלחה!


No comments:

Post a Comment