Friday, June 21, 2013

סיכום בספרות: לבי במזרח / רבי יהודה הלוי

לבי במזרח / רבי יהודה הלוי

רקע

"לבי במזרח" של רבי יהודה הלוי הוא שיר כיסופים (געגועים) לציון (ארץ ישראל וירושלים). רבי יהודה הלוי היה משורר, הוגה דעות ורופא יהודי שנולד בטולדה שבצפון ספרד בסוף המאה ה11. כל חייו חלם על ארץ ישראל וכתב שירי כיסופים רבים לציון. רבי יהודה הלוי החליט בשנת 1140 לעלות לארץ-ישראל, אך השתקע במצריים וכנראה שגם מת בה. האגדה מספרת שעלה לירושלים, התכופף בשביל לנשק את אבניה ואז נדרס למות על ידי פרש ערבי.

הסבר בתי השיר "לבי במזרח"

בית 1: הדלת של הבית מציגה ניגוד בין המחשבה (לבי) והגוף (אנכי). מחשבותיו של הדובר נמצאות במזרח, כלומר בארץ ישראל, אבל גופו נמצא בסוף מערב – בספרד, שהייתה סוף העולם המוכר באותה תקופה (לפני גילוי אמריקה). הסוגר של הבית הראשון מציג שאלה רטורית, שעולה מתוך הנאמר בדלת – כיצד הוא יכול ליהנות מאוכל ושתייה שכגופו במקום אחד, ואילו מחשבותיו ונשמתו במקום אחר?

בית 2: הדובר שואל שאלה רטורית נוספת – כיצד יוכל לקיים את מצוות העלייה לירושלים (נדרי ואסרי) כשהוא שוכן בספרד וציון נמצאת בארץ ישראל? קיים ניגוד בין "חבל אדום" ו"כבל ערב" – אדום הנו כינוי לנוצרים ואילו ערב הינו כינוי למוסלמים. ישראל באותה תקופה נשלטה על ידי הצלבנים הנוצרים, וספרד נשלטה על ידי המוסלמים. בין שתי הדתות התנהלו מלחמות קשות גם בספרד (מלחמת הרקונקוויסטה) וגם בארץ ישראל (מסעות הצלב). כך שעל הקושי הפיזי לעלות לארץ ישראל נוסף גם קושי פוליטי.

בית 3: הדובר מסיים בהכרזה שהיא גם שבועה: יהיה לו קל לעזוב את ספרד העשירה, כפי שחשוב לו לעלות לארץ ישראל החרבה וההרוסה, שבה שכן פעם בית המקדש ובמרכזו קודש הקודשים – הדביר.

רעיונות מרכזיים בשיר "לבי במזרח"

השיר "לבי במזרח" של רבי יהודה הלוי מציג שתי שאלות רטוריות המביעות את תסכולו של הדובר השר והוא מסתיים בקביעה שהוא מוכן לזנוח את ספרד העשירה והמשגשגת ולעלות לארץ ישראל ההרוסה והחרבה. במרכז השיר קיימת ההנחה שהגוף והנשמה אינם תלויים זה בזה. נשמתו (מחשבותיו) של הדובר נמצאת תמיד בארץ ישראל, וכך גופו נשאר כמו כלי ריק בספרד. מסיבה זו לאוכל אין טעם.

כמו כן יש בשיר ביקורת פוליטית על מלחמות הנוצרים והמוסלמים גם בספרד וגם בארץ ישראל. לספרד המוסלמית פלשו הנוצרים ב1075 וניהלו בה קרבות קשים, כאשר היהודים נחשבו כמשתפי פעולה של שני הצדדים ונרדפו על ידי הנוצרים והמוסלמים. בשנת 1099 נכבשה חלק מארץ ישראל על-ידי הנוצרים במסע הצלב הראשון ובארץ התקיימו קרבות קשים בין ריצ'רד לב הארי הנוצרי ובין סלח א-דין המוסלמי. בעקבות מסעות הצלב סבלו מאוד היהודים שחיו בארץ ישראל ובארצות הנוצרים.  

מבנה ודרכי עיצוב של לבי במזרח

סוג השיר: שיר כיסופים לציון.

חריזה: חרוז מבריח – יערב-ערב-נחרב

תפארת הפתיחה: הצהרה קיצונית בתחילת השיר, וחריזה בין הדלת והסוגר מערב-יערב.

ניגודים: מזרח-מערב, אדום-ערב, יקל בעיני-יקר בעיני, כל טוב ספרד-עפרות דביר נחרב

צימודים: חבל-כבל, יקל-יקר

סינקדוכה: איך אטעמה את אשר אוכל – חוסר הטעם והעניין בחיי היום יום באופן כללי.

מטונימיות: אדום – נוצרים, ערב – מוסלמים, עפרות דביר נחרב – ירושלים ההרוסה

No comments:

Post a Comment