Tuesday, August 30, 2011

מושגים בצילום

להלן תמצאו מושגים בצילום המתאימים לחומר הלימוד של הקורס "מושגים בהיסטוריה של הצילום". מושגים בהיסטוריה של הצילום הוא קורס בהיסטוריה של הצילום המעביר את החומר דרך מושגים שונים בצילום כמו ציוד, סגנון, זרמים, טכניקה וכן כמובן גם הרבה אישית מתחום ההיסטוריה של הצילום בצד המונחים התיאורטיים המתבקשים.
להלן תמצאו את רשימת כל המושגים בצילום של "מושגים בהיסטוריה של הצילום" מחולקים לפי נושאים כאשר לכל נושא בתחום ההיסטוריה של הצילום יש עמוד משלו שם מפורטים המושגים השונים הרלוונטים לנושא בתחום ההיסטוריה של הצילום.
נושאי הקורס "מושגים בהיסטוריה של הצילום: הם המצאת הצילום, התפתחות אמצעי הראייה, צילום אמנות, הזרה, צילום רחוב, צילום עיתונות ומלחמה, צילום תיעודי וצילום נוף,
תחת כל אחד מהנושאים הללו תמצאו את רשימת המושגים בצילום הרלוונטיים לאותו נושא בצד הסברים קצרים על כל אחד מהמושגים.

נושא א: המצאת הצילום - ניספור ניפס, לואי דגר, דגרוטייפ, ויליאם פוקס טלבוט, קלוטייפ, הליוגרפיה
נושא ב: התפתחות אמצעי הראייה:  - קמרה אובסקורה, קמרה לוצידה,  פנורמה, דיורמה, סטריאוסקופ, 
נושא ג: צילום אמנות - פיקצ'ורסק, פיקטוריאליזם,  אלפרד שטיגליץ,  גלריה 291,  פול סטרנד, סטריט פוטוגרפי
נושא ד: הזרה - הזרה,  באוהאוס, רודצ'נקו, בלי באטן פוטוגרפי,
נושא ה': צילום רחוב-  רוברט פרנק, המשוטט של וולטר בנימין, מצלמת לייקה, הרגע המכריע, המקריות, הנרי ברסון
נושא ו': צילום עיתונות- מלחמה  -רוג'ר פנטון, מלחמת האי קרים, אלכסנדר גרדנר,  אריך סולומון, ניוז פוטוגרפי, פיקצ'ר
סטורי
נושא ז': צילום תיעודי - אוגוסט סנדר, ג'ייקוס ריס,  לואיס היין, דורותי'ה לאנג
נושא ח': צילום נוף -  ארבעת התקופות

מונחים בהיסטוריה של הצילום
המצאת הצילום
צילום פורטרטים
כפי שראיתם לעיל, צילום הוא תחום בעל היסטוריה מרתקת של יחסי גומלין בין אדם וטכנולוגיה. אנשים שונים השתמשו בטכנולוגיות שונות ובמטרות אמנותיות שונות על פני תקופות אנושיות שונות בכדי לצלם את המציאות סביבם, והתוצאות כמובן שונות בתכלית ומלמדות רבות על הגיוון שיש בהיסטוריה של האדם, גם במאה ה-20 הקצרה כל כך של הצילום. דרך מושגים בצילום ניתן להבין מעט מההיסטוריה הזו ולרכוש שפה ראשונית של מושגים בצילום שמאפשרת הבנה טובה יותר של הצילום יחד עם המקומות שמהם הוא בא. 

No comments:

Post a Comment