Tuesday, August 30, 2011

מערכות התמצאות בתקשורת

הבעיה הגדולה ביותר של התקשורת היא בעיית ההתמצאות- מאיפה אני בא ולאן אני הולך, מטרת לימוד התקשורת היא התמצאות. נלמד להכיר ולחלק את התקשורת ל2 צירים שנעים בין מערכות התמצאות שהן הטרונומיות לבין מערכות תקשורת אוטונומיות.
מערכות התמצאות הטרונומיות: הטרו=אחר, שונה. נומוס=חוק, הנוהג המקובל. הטרונומוס פירושו- משהו שהוא לא אני, משהו מהסביבה שגורם לי לפעול כמו שאני פועל, מערכות שמכריעות התנהגות של אדם במצב מסויים (נפל לי פטיש על הרגל- זה כואב שלא מבחירה, וזה גורם לי להזיז את הרגל). אצל בעלי החיים הסביבה מחליטה לגמרי מה יעשו באיזה מצב. המערכות ההטרונומיות הן נמוכות.
מערכות התמצאות אוטונומיות: מצבים שבהם יש כמה בררות ואפשר להחליט מתוך כמה אפשרויות (יש לי אוסף של בגדים ואני מחליטה מה ללבוש). האדם בוחר, הסביבה לא כופה עליו.
האם קיימות עובדות על-תרבותיות? איפה נולדתי, איפה גדלתי, איזה מערכות מיון רכשתי שגורמים לי לחוש שונה מאנשים אחרים, לחוש את הסביבה אחרת. (נולדתי יהודי- העולם מתחלק אצלי ליהודים וגויים, יש לי אויבים, ההגדרה העצמית שלי מתעצבת לפי איפה שאני חי).
אינדיבידואל=אטום=יחידה שאי אפשר לפרק, השאלה היא עד כמה אנו קבוצה שאי אפשר לפרק, האם אנחנו קבוצה או יחיד.
מרחב פיזיקאלי=עולם. מרחב ייצוגי=איך אני תופס את העולם.
המרחב הפשוט ביותר הוא חלוקה ל-2, חלוקה בינארית. אם יש משהו שמשלב בתוכו את שני הצדדים (מאיר ולא מאיר יחד, לח ולא לח יחד), אי אפשר להתמודד איתו-TMI, יותר מדי אינפורמציה, נוצרת קריסת מערכות (דוגמאות לכך זה עילפון והלם קרב).
כשמנסים להגדיר משהו צריך לחלק את העולם לחלוקות בינאריות עד שמגיעים להגדרה אותה חיפשנו (דייג, הגדרה: אנשים עובדים\לא עובדים> צדים\לא צדים> עם תחבולה\בלי תחבולה> צייד\לא צייד).
תקשורת היא שינוי במרחב הפיזיקאלי שמתבטא בתור משהו שאנו מכנים "מרחב ייצוגי". המרחב הייצוגי הזה קשור בצורה בלתי ניתנת להפרדה במערך האינטרסים של בעליו. המרחב הייצוגי מתבטא במסגרת התכלית שאנו מייחסים לאותו אורגניזם או שאותו אורגניזם מייחס לעצמו.
יש בעיה עם מערכות התנסות הטרונומיות, מערכות אלו נותנות לסביבה את כל הכוח, וכשיש שינוי קל בסביבה אין אפשרות להתמודד עם זה. (עש מתקרב לאור הירח, לכן הוא יעוף לכיוון אש חיה\מנורה, גם אם יתרחק מזה- הוא ינסה להתקרב שוב, אם לא ימות מהאש ימות מתשישות). בני אדם לא מסתמכים רק על מערכת הטרונומית, בזמן נתון אנו יכולים "לפתוח חלון" אוטונומי ולבחור מה לעשות.


בכל אדם יש כפתורים שלעיתים יכולים ללכת אחד נגד השני. דוגמה מחיות למשל, עקרב רעב יתרחק ממקום מושבו בשביל אוכל , אך אם יראה שאור הירח נעלם אז הוא לא יילך...יש מלחמה בין שני צרכים. ניתן להשקיף כך על האדם: יש לו ברירה. הוא צריך לבחור בין צרכים מנוגדים לעיתים.
רגשות- מערכת קליטה ושידור של מידע. אם יש כאב, יש הרתעות.
פחד-כאב מרחוק. ניתן לחזות את הכאב אבל מרחוק.  
כאב- זה כאן ומייד. הוא דרך מערכת החושים. 
ממה מורכבת הסביבה? 
מיתוס, סיפור- מי אנחנו, מה אנחנו, לאן הולכים?
למה סיפורים מהעבר כמו יש אלוהים והעולם נברא בשישה ימים-זה משהו שמשכנע דורות? אחרי המיתוס.

No comments:

Post a Comment