Tuesday, August 30, 2011

מושגים בצילום: צילום אמנות

צילום אמנות

פיקצ'ורסק- הסגנון הציורי. מונח המגדיר סוג של ציור אמנותי. במקום שציירים יציירו מהדמיון, הם החלו לצאת לטבע לצייר, רצו להסתכל על דברים לא סימטריים, ולהסתכל על דברים שנכחדים ונעלמים. קטגוריה שהגדירה את העיר כמשהו יפה והשפיעה על צלמי הנוף בכך שהלכו לצלם את הנוף, שמצד אחד האדם היה אחראי להריסתו ומצד שני יצר משהו יפה. מציאת יופי בחיי היומיום. (ציירים: קונסטנטין גאייס, מונט- תמונה של שדרה, גוסטב קורבט)

פיקטוריאליזם- סגנון צילום שנגזר מסגנון הציור הנ"ל. גישה לצילום שרצתה לחזור לטבע ולפסטורליות ולהדגיש את היופי. העדפת טונאליות (הצבעים\הגוונים) וקומפוזיציה על פני תיעוד המציאות. ניסיון להראות אסתטיקה ולא תכנים חברתיים או פוליטיים. הפיקטוריאליסטים שייכים לזרם האנטי קידמה. זהו ההבדל בין צילום תיעודי לצילום אמנות. ההשפעות בפועל של זה היו טשטוש התמונות, (כמו בצילום בחשיפה ארוכה), אין פרטים חדים, מחיקת פרטים עם מכחול כדי להיבדל מהצילום התיעודי. מוחקים עובדות ונשארים עם האווירה. חיתוך של דמויות הנקלעות לתצלום. שימוש בהשתקפות של מים- הצגת המציאות דרך המים, משחקי אור וצל, אוירה, תנועה.


אלפרד סטיגליץ- היה ראש תנועה הפורשים, שדגלה בצילום אווירה ולא בתיעוד. קבלת הצילום כאמנות לכל דבר. פתח בניו יורק את גלריה 291. צילום המציאות על ידי טשטוש, הסתרת פרטים, משחקי אור וצל, שימוש בנושאים של ציירים- פסטורליות, בעיקר השתקפות במים, שמטשטשים באופן טבעי. (למשל- תמונת הגשר והמים (ונציה)- יש בתמונה טשטוש של המים ושכפול המציאות למים). צילם בלילה- יצירת אווירה על ידי תאורה לא אחידה, אור חוזר. צילם את העיר כטבע. לא מראה אנשים ובעיות אלא רק אסטטיקה.

גלריה 291 -גלריה שפתח הצלם אלפרד סטיגליץ שנלחם עבור הכרה בצילום כאמנות לכל דבר, והנהיג את פתיחת הגלריה כאמנות לכל דבר.

פוטו ססשיינש- הפורשים -תנועת הצלמים הראשונה בהנהגת הצלם אלפרד סטיגליץ, שתרמה לפיתוח המודעות לצילום כאמנות לכל דבר. תנועה זו תמכה בפיקטוריאליזם.

אלווין לנגדון קורבן- שייך לתנועת הפיקטוריאליזם- הדגיש בצילומיו את היופי של הנושא, טונאליות וקומפוזיציה, ולא תיעוד המציאות. צילם את תמונת הכיכר מלמעלה בעיר, שנראית כמו תמנון- בחורף בשלג בלי עלים. צורה ברורה של הכיכר שהופכת למשהו מופשט. הפשטה= הוצאת עצם מהמציאות שבה אנו מכירים אותו והפיכתו למשהו ייחודי.

פול סטרנד שייך לפיקטוריאליזם, צילם דברים מופשטים והתייחס לאסטטיקה של הקווים והצורות בצילום. האמין בצילום ישיר. למשל- תמונת גלגל אופניים ותמונת כסא- שימוש לא בטשטוש אלא בזויות שונות וחדות של המצלמה. רואים קווים, השתקפויות וצללים.

סטריט פוטוגרפי- טכניקת צילום של הפיקטוריאליסטים- טשטוש המראות לא בעזרת המכחול אלא בעזרת אפקטים טבעיים, בעזרת המצלמה, ללא מניפולציה חיצונית. גישה של סטיגליץ וסטרנד.  למשל- צילום של ניו יורק בשלג. שימוש בפלאי טבע כדי ליצור את הפסטורליות- גשם, שלג, ערפל. צילום של מלון סבוי בגשם ובחושך


מושגים בצילום

No comments:

Post a Comment