Sunday, October 30, 2011

אתיקה ומטא אתיקה


אתיקה ומטא-אתיקה

המטא אתיקה באה לענות על השאלה – מהו המבנה המושגי של העולם המוסרי? ובאופן מדויק יותר – מה ההבחנה בין המצוי לראוי (הערכים והעובדות), כיצד לתרגם את הטענות באתיקה לפי חוקי הלוגיקה, מהו טוב ורע,  וכו'. האתיקה עוסקת בחלק הנורמטיבי, הערכתי של השיח המוסרי, ואילו המטא-אתיקה להגדרות ולמבנה, שפה. היא חוקרת את השימוש בשפה המוסרית ואם וכיצד היא משפיעה על החשיבה המוסרית. המטא אתיקה היא, אם כן, אובייקטיבית, נייטרלית ועונה על שאלות מוסריות מסדר שני.

המטא אתיקה מתחילה אצל הפילוסוף הבריטי בשם GE Moore (שהיה עמיתו של ראסל), עם ספרו Principia Ethica. אחת השאלות הבסיסיות ביותר ששואלת המטא-אתיקה הנה "מהו 'טוב'?". כלומר, לא מהו המעשה הטוב, מהו X שטוב מאפיין אותו, החוק הטוב, אלא – מהו אותו ערך 'טוב'? (property), מה משמעותה של המילה? נשאלת השאלה, האם מבחינה לוגית המשפטים "התפוח הוא טוב" ו"התפוח הוא צהוב" הם אנאלוגיים? אזי המטא אתיקה מגדירה תכונות כגון אלו כ"פשוטות" ואילו תכונה כמו "עסיסי" הנה תכונה מורכבת כי מכילה בתוכה יותר מידע (נוזליות, טריות, טעם...).
מור טוען כי תכונות פשוטות הן מוסכמות או אקסיומות כי אדם שלא מבינם גם לא יבין את מה שמתארות. לטענתו אלו הן תכונות אובייקטיביות בשל כך וכי לא ניתן לפרקן לתכונות בסיסיות יותר שאינן תלויות בתודעה האנושית. ובכן, כיצד אנו תופסים את המושגים הללו? מור טוען כי המושגים נתפסים בתודעה האנושית באופן ישיר, בלתי אמצעי. כלומר, תפיסת החושים מאפשרת את קליטת המושג ה"טבעי", (ה"צהוב" לפי הדוגמא) ואילו האינטואיציה שלנו היא הקולטת את המושג האל-טבעי, ה"טוב".

אינטואיציוניזם מוסרי ונון-נטורליזם מוסרי, משמעם שישנן תכונות מוסריות אובייקטיביות שאין לצמצמן (רדוקציה, דוגמת תכונת ה'טוּב'), ושיש לנו לפעמים מודעות אינטואיטיבית לתכונות מוסריות או לאמיתוֹת מוסריות.
נטורליזם מוסרי, משמעו שישנן תכונות מוסריות אובייקטיביות, אבל תכונות אלה ניתנות לצמצום לתכונות א-מוסריות לגמרי. רוב הנטורליסטים המוסריים מאמינים שיש לנו ידע אמפירי של אמיתוֹת מוסריות, ויש הטוענים שידע מוסרי יכול להירכש באותם האופנים בהם נרכש ידע מדעי. No comments:

Post a Comment