Thursday, April 26, 2012

סוציאליזציה והבניית זהות


סוציאליזציה והבניית זהות:
איך זה קורה העניין הזה של זהות חברתית.איך אנחנו מתגלגלים להבין את עצמנו כחיות חברתיות.התופעה שנדבר עליה היום:שדורקהיים היה מציג שמוסד חברתי, המושג בעברית הוא חברות. נדבר על הליך החברות.{שחבור}סוציאליזציה זה ההליך שבו האדם הופך לחלק בלתי נפרד מהחברה שסובבת אותו. למה אנו מדברים גם על סוציאליזציה וגם על הבניית זהות? כי פעם לא היו מפרידים את הזהות החברתית לקבוצות שונות, היא הייתה אחידה, אבל ככל שהסוציולוגיה התפתחה, התחילו להבין שאנחנו שייכים להרבה קבוצות בו זמנית.ואז היו שאלות אז מה אתה קודם? איזה קבוצה אתה? למי אתה שייך יותר ולמי פחות? איך אתה מגדיר את עצמך וכו' וכו'...היום השאלה של מה הזהות הדומיננטית שלי? איך אני מגדיר את עצמי יותר? היא כבר לא שאלה מרכזית. אנחנו מבינים שכל אחד מאיתנו הוא הרבה דברים. גם אם לא מקבלים את הגישה הגופמניאנית אנחנו מבינים שיש לנו הרבה מאוד זהויות. הפוליטיקה שאנו מייצרים היא פוליטיקה של זהויות.הפוליטיקה יותר ויותר מאורגנת ע"פ הקבוצות אליהן אני משתייך.האופן שבו זהויות רבות נוצרות.
כשאנו מדברים על התופעה של יצירה או כינון של זהויות חברתיות אנו מדברים על שתי שאלות בו זמנית:
שתי שאלות מרכזיות:
1.כיצד רוכש האדם היחיד את הזהות החברתית שלו?שאלת ההפנמה=סוציאליזציה: איך למשל אני הופכת להיות אישה? איך אני כיחידה מפנימה את הזהות שלי ואת המשמעות של מה מצופה ממני? איך מצופה ממני להתנהג? לעשות? לדבר? להתלבש? וכו'... איך אנשים מפנימים את התפקיד החברתי שלהם והופכים לאותו ייצור חברתי שדומה ליצורים חברתיים באותה קטגוריה?
2.כיצד מקבלות הקטגוריות החברתיות את משמעותן החברתית?: למשל תופעות מסוימות כן מקבלות משמעות חברתית תרבותית משמעותית הופכת לקבוצה, שיש לה משמעות באופן שבו אנו חושבים על שינוי הסדר החברתי.איך למשל הנשיות מקבלת משמעות. בעבר נאמר שנשיות מקבלת את המשמעות שלה מהתכונות הנשיות, אבל עם השנים אנו רואים שהמשמעות של הנשיות משתנה מאוד. זה לא טבוע בנשים, זה משתנה עם השנים. כיצד מקבלות קטגוריות, קבוצות את משמעותן החברתית.
מה אנו למדים? אנו מתנהגים בצורה מסוימת. יש לנו דפוסי התנהגות שמשקפים את מעמדנו החברתי ואת הקבוצה המעמדית והחברתית ממנה אנו באים.ג'וליה רוברטס בסרט אישה יפה לא יודעת להתנהג את ההתנהגות הנכונה. ברור מאליו שנתייחס בכבוד וההערכה רבה למי שנכנס עם כרטיס אשראי דיינרס(תקנאי לאבא שלי) יותר מאשר מישהו עם כרטיס דיירקט(כמוך לי) סניפומט. במילים אחרות דפוסי ההתנהגות שלנו משקפים את מעמדנו החברתי. ואנחנו גם כל הזמן מפרשים את האחר לפי מעמדים אלו.

No comments:

Post a Comment