Tuesday, April 24, 2012

תורת המידות והמדינה


מבוא לתורת המידות והמדינה
עמנואל קאנט ופרידריך ניטשה
מפרידות כמאה שנים בין שני הטקסטים של ניטשה וקאנט. קאנט הוא ביטוי למה שהיום היינו מכנים מודרניות בעוד ניטשה הוא פוסטמודרניעמנואל קאנט הוא הפילוסוף המובהק של תורת ההשכלה והנאורות, אופטימיות, הכרה בקדמה האנושית, עם כיוון ערכי עם הבנה וידיעה של העולם גם במדע אך גם במוסר ובמשטר פוליטי. לעומת זאת, פרדריך ניטשה נחשב במובנים רבים על ידי המסורת הפוסט מודרנית לאבי התנועה הזאת, לאבי הספק והמרידה והערעור על היכולת של התבונה להביא לקדמה אנושית ערכית מוסרית מדעית.
אריסטו
אריסטו חיי ב 394-322 לפנה”ס, היה מתלמידיו הגדולים של אפלטון. לאריסטו הייתה נטייה למדעים הביולוגיים ואילו הנטייה של אפלטון למדעים המתמטיים. אריסטו התעניין במה שאצל אפלטון נחשב לצורת הכרה נמוכה יותר. לא במקרה גם המטה פיזיקה כולה והאתיקה מאוד מושפעים מתפיסת המודל הביולוגי. אריסטו יצר מוסד מקביל לזה של אפלטון שנקרא “ליקאו”\”ליצאו”- עד היום משמש בשפות שנות לתיאור בית ספר.
אריסטו היה המחנך האישי של אלכסנדר מוקדון, ומכאן שהייתה לו השפעה אמיתית על מהלך ההיסטוריה, כאינדיבידואל. למעשה תורתו של אפלטון ממש נשכחה בימי הביניים הנוצריים, וכל מה שידעו על אפלטון היה כמעט כולו מדווח על ידי אריסטו. היו אולי שני דיאלוגים של אפלטון שנשתמרו, עד לתחייתו ברנסאנס במאה ה-16. הרמב”ם לדוגמא, הכיר כל מילה ופסיק בכתביו של אריסטו, וספרו של הרמב”ם “  שמונה פרקים לרמב”ם” מנסה לפרש את אריסטו תוך התכתבות עם  נקודות יהודיות.
עמנואל קאנט
קאנט שייך לתקופת ההשכלה, הנאורות. כנראה מעולם לא עזב את עיר מגוריו שבפרוסיה המזרחית ולמרות זאת אין בתורה שלו רמז לגישה פרובינציאלית. הוא גדול האוניברסליסטים בהיסטוריה. היה איש אשכולות והפילוסוף האקדמי הראשון. היו תמיד תלמידי ומורי פילוסופיה, אך קאנט היה הראשון שהעמיק את המחקר במובן האקדמי. יש לו כתיבה מאוד יבשה, מושגית, נזירית, בדומה לחייו. הוא לא התחתן מעולם, לא היו לו ילדים, חי חיים פשוטים אך נאמר שהיה איש חברותי, מתרועע ואף בעל חוש הומור. בכתביו יש מעט מאוד שנינה ובדיחות הדעת. בביקורת השיפוט, הוא עוסק ב”קומי”, ושם הוא מביא דוגמא לבדיחות “קרש”. קאנט היה פילוסוף גרמני, שבא לידי ביטוי בדייקנות שלו. אומרים שאנשים היו נוהגים לכוון את השעונים לפי זמני יציאתו מהבית…

No comments:

Post a Comment