Thursday, December 8, 2011

פילוסופיה יוונית - תאלסהפילוסופיה נוגעת בעיקר במדע ובאמנות.
במדע אנחנו מעוניינים ב"אמת". גם בפילוסופיה אנחנו מעוניינים בזה.
אבל במדע אנחנו מעוניינים במצב הידע כפי שהוא עכשיו. כאשר לומדים פיסיקה- לומדים את הפיסיקה של היום. את הפיסיקאי לא מעניין מה חשב אריסטו, ואת הביולוג לא מעניין מה חשב דרווין.
במדע המאוחר מבטל את הקודם.
זה לא ככה באמנות.
אנחנו יכולים להעריץ את פיקאסו וזה לא מוריד מהערצתנו את מיכאלנג'לו, למרות שהם מזמנים שונים.

בפילוסופיה יש לנו את כל הדברים: מצד אחד אומרים שהכוונה של הפילוסוף היא לתאר את האדם, הטבע, האלוהים... כפי שהוא חושב שזו האמת. מצד שני אפשר לשים את הגל לצד אריסטו ולהחזיק בשניהם יחדיו. תולדות הפילוסופיה הם חלק מן הפילוסופיה (בניגוד למדע, שתולדות המדע לא חלק ממנו).
זה מוזר- הרי אם קאנט צודק אז אפלטון לא צודק!
למה זה ככה?
במדע אנחנו מעוניינים בתשובות.
בפילוסופיה אנחנו מעוניינים קודם כל בשאלה. אני גם רוצה לדעת את התשובות, אבל אני קודם כל מעוניין בשאלות.

תאלס
באופן מסורתי אנחנו מתחילים את הפילוסופיה היוונית מתאלס (Thales), איש מילטוס במאה ה- 7 לפנה”ס.
למה מתחילים מתאלס?
אומרים שתאלס אמר "כל הדברים הם מים והאדמה צפה על פני המים".
זו תשובה לא חכמה במיוחד. אז למה תמיד מתחילים מתאלס ונותנים לו את הכבוד הגדול? הלוא אנחנו יודעים שלא הכל באמת זה מים!
אנחנו מתחילים מתאלס לא בגלל התשובה, אלא בגלל השאלה ששאל:
מהו הכל?

המחשבה המיתית לא מנסה לתת תשובה כוללת.
להיפך- מה שמאפיין את המחשבה המיתית היא שההסברים הם נקודתיים.
מה שהפילוסופיה מנסה לעשות זה לתת תשובה כוללת- ובזה תאלס היה הראשון. בכך הוא מתחיל סוג של מחשבה, שניתן לומר שהיא המצאה חדשה.
להבין פילוסוף זה קודם כל להבין את השאלה שהוא שואל.
פילוסופים שונים לא רק בתשובות שלהם, אלא קודם כל- בשאלות השונות שהם שואלים.

כל דור קורא את הפילוסופים הקודמים באופן אחר. אנחנו לא קוראים את אפלטון היום כפי שקראו בימי הביניים. אנחנו לא קוראים את קאנט כפי שקראו אותו בדורו.
זה לא שפעם זה נכון ופעם לא- אבל כל דור מסתכל מנקודת מבט אחרת.
במובן זה תולדות הפילוסופיה משתנות. כל פרשן פילוסופי מוכרח להסתכל בפילוסופיה הקודמת בעיניים אחרות.
הפילוסופיה שראוי לעסוק בה היא זו שנשארת, שיש בה מה להגיד לנו היום.
הפילוסופיה שמעניינת את הפילוסוף היא זו שיש לה מה להגיד לנו היום.

אופי המחשבה היווני- יש לו כמה הבדלים חשובים מאופי המחשבה של היום.
הפילוסופיה נותנת לנו אלטרנטיבה- איך אנחנו יכולים לשאול את אותם השאלות אבל לא להיות כבולים לאופן מחשבה מסוים?
תולדות הפילוסופיה נותנת לנו אלטרנטיבה לאופן המחשבה שלנו.
הפילוסופיה מראה לנו שאפשר היה גם אחרת.
לפעמים אנחנו מאמצים אופני מחשבה אחרים.

No comments:

Post a Comment