Monday, December 12, 2011

מבוא למדעי המדינה: מהי פוליטיקה?


מהי פוליטיקה? האם חקר הפוליטיקה(מדע המדינה) הוא מדע?
היחיד כמוביל ההיסטוריה.

                                           1.פוליטיקה כזירת מאבק על ערכית. נאום פריקלס – מנהיג אתונה. עומד מול החללים של המלחמה בשנה הראשונה, מטרת הנאום: לגרום לאתונאים להצביע עבור המשך המלחמה באסיפת העם. הערכים המופיעים בנאום פריקלס:
                                                                   1.חירות
                                                                   2.המדינה כמספקת את צרכיה העצמיים
                                                                   3.הקשר בין הפרט ובין המדינה
                                                                   4.איזונומיה – כל האזרחים שווים בפני החוק
                                                                   5.איזוגוריה – דיון בכל שאלה לפני קבלת החלטה, לכל אחד זכות לקחת חלק בדיון
האירוניה – שליט חזק מאוד מנצל במה שאינה אסיפת העם כדי לגייס תמיכה בדעותיו.
                                           2.האם מילים יכולות להרוג? נאום רבין – 1995. אלימות פוליטית לא מתבטאות רק במעשים, אלא בעיקר במילים. המאבקים הפוליטיים נסובים לרוב סביב סמלים, מה צריך להיכנס לשיח הציבורי ומה לא. הפוליטיקה הישראלית רוויה באלימות, מימי בן-גוריון ועד ימינו. גם הציבור משתמש במילים חריפות כדי לתאר קבוצות פוליטיות שלא מוסכמות עליהם. “מתנחלים פורעי חוק", “דתיים פרזיטים", “סרטן בחברה הישראלית" וכד'. אי אפשר לנתק את השיח הפוליטי מהאלימות שסובבת אותנו במזה"ת. גם מושגים בסיסיים בחברה שלנו מציגים תמונה אלימה ולא סובלנית:
                                                                   1.straight/queer – ההומוסקסואל הוא חריג, בעוד ההטרו' הוא "הישר"
                                                                   2."בעלי" – הגבר כשליטה של האישה.
                                           3.שסעים וזהויות בפוליטיקה – מנחם בגין - “נאום הצ'חצ'חים". אי אפשר להבין את הפוליטיקה בלי להבין את החברה שבה אנו חיים. רקע: בגין עולה לשלטון ב-1977, מהפך. בין 1977-1981 – מדיניות בגין לא ימנית במיוחד. ולמרות זאת – הבחירות ב-1981 היו האלימות אי-פעם. חשפו שסעים מודחקים בחברה הישראלית. נאום בגין – שינוי בתפישה של החברה הישראלית. כבר לא קולקטיב אחד, אלא רבדים-רבדים, קיפוח וחלוקה בין מעמדות.
                                           4.פוליטיקה של שינוי? נאום הנצחון של אובמה – בחירות 2008. הפוליטיקה האמריקאית שונה בבסיסה מהפוליטיקה הישראלית. הרעיונות המנחים – חזרה לרפובליקה הרומאית והמודל היווני. המתח הבסיסי – הפרט מול החברה (בניגוד למבנה המפלגות בישראל). שיטת הבחירות שונה לחלוטין. ארה"ב עברה במאה ה-20 שינויים מהותיים בגישה לפוליטיקה – תחושת מיאוס, פוליטיקה היא עניין של העשירים. בוש תחת איום הטרור לקח סמכויות אליו, שלל חלק מחרויות הפרט. שני מועמדים משני הצדדים:
                                                                   1.ברק אובמה – צעיר, משכיל, חצי-שחור, גדל מחוץ לארה"ב. זאת בניגוד לג'ורג' בוש (מפונק, מיד-ווסט, לא מבריק).
                                                                   2.ג'ון מקיין – ותיק, בעל קבלות, גיבור מלחמה.
מה היו ההבדלים שנתנו לאובמה את הניצחון? שיעור ההצבעה הגבוה באופן מסורתי היה אנשים עמידים בגיל המעבר. אובמה פנה לקהלים שהמשטר זנח ב-50 השנים האחרונות: צעירים, מיעוטים, נשים, סטודנטים. לא צריך להיות עשיר כדי להשפיע על הפוליטיקה. אם זה חשוב לך, 5 דולר זה בהחלט מספיק. פנייה אקטיבית לאנשים פרטיים, התחושה שכל אחד יכול להשפיע. שפה אישית וברורה, כל אדם בהמון הרגיש שאובמה מדבר אליו באופן אישי. הקישור למיתוס החלום האמריקאי – אין גבול לאפשרויות.


No comments:

Post a Comment