Friday, December 23, 2011

אריסטו - סיכום


אריסטו כללי:
·         השם: אריסטו מהכינוי בערבית. ביוונית אריסטוטאלס.
·         נולד בגבול יוון בשנת 384 לפנה"ס ומת ב322 לפנה"ס. אלכסנדר מוקדון מנצח את דריווש ב-333, כבש חלקים נרחבים מהעולם העתיק ומת ב323. אריסטו שהיה מורו של אלכסנדר מוקדון במשך שנתיים, עזב את אתונה ומת שנה אחריו.
·         חייו: אריסטו הצטרף לאקדמיה של אפלטון מגיל 17-18. אפלטון לא היה שם. לאחר מות אפלטון העבירו את האקדמיה למקום אחר. לאחר סגירת האקדמיה באתונה אריסטו התחיל לטייל באסיה הקטנה. יחד עם אלכסנדר הגדול הפיץ את התרבות היוונית בעולם. כשחזר אריסטו לאתונה הוא התחיל לייסד את מוסד הוראה ומחקר כפי שאנחנו מכירים את האקדמיה (על האקדמיה האפלטונית אנחנו לא יודעים יותר מדי).
·         האקדמיה של אריסטו:
-          אריסטו חילק את האקדמיה לתחומי מחקר ספציפים (עם הרצאות שונות על שטחי מחקר שונים).
-          ספרייה: הקים ספריה באקדמיה. התלמידים של אריסטו יסדו את הספרייה באלכסנדריה.
-          איסוף חומר (מאמרים, איסוף חוקות של פוליסים, צמחים לבוטניקה וכד').
·         נטייה ביולוגית: הרבה ממחקריו הביולוגים מתבססים על מסעותיו, אביו היה הרופא של אביו של אלכסנדר מוקדון ויתכן שמשם רכש את אהבתו לביולוגיה.
·         כתבי אריסטו (הקורפוס האריסטוטלי):
-          הכתבים האמיתיים של אריסטו (החיצוניים): יש פה ושם פלגמנטים וחלקים מספרים. רב מה שיש זה רשימות: או של אריסטו או של תלמידיו.
-          אחרי מותו של אריסטו, רשימותיו ורשימות התלמידים נשמרו במשפחה והמשיכו להתגלגל. בשנת 68, אדוניקוס פרסם את כתביו (אלו שיש היום). קיקרו אמר שזה לא של אריסטו, אבל זה פורסם וזה מה שיש לנו היום...
-         הארגון של ספרי אריסטו:
התקופה הראשונה: כתבים המושפעים מאפלטון.
1.       אורגנון: הכתבים הלוגים של אריסטו:
א.      הקטגוריות (מילים ומושגים), על הפירוש (מהו משפט) – ספרים מקדימים המקדימים את הלוגיקה הפורמלית.
ב.       האנליטיקות הראשונות (לוגיקה אריסטוטלית - כלומר של אריסטו)
ג.        האנליטיות האחרונות (אמת ושיקול דעת מדעי)
ד.       הטופיקה וההפרכות הסופיסטיות.
2.       ספרים על הטבע: ההרצאות על הפיסיקה (פילוסופית הטבע של אריסטו: כתבים ביולוגים, בין הכתבים הביולוגים יש את על הנפש – ספר על האורגניזם החי, ספר דלתא, ועוד),
3.       הרצאות על מה שאחרי הטבע (מדעים עיוניים): המטאפיזיקה של אריסטו
4.       אתיקה ופוליטיקה: לניקומכוס/האתיקה לאורדנוס – יש הבדלים מעניינים בניהם, אך נעסוק באתיקה לניקומכוס.
5.       הפואטיקה (תורת הטרגדיה, היה צריך להיות חלק על הקומדיה...)
·         ציטוט מכתביו של אריסטו: עפ"י מהדורת Bekker (שם הספר, הספר בתוך החיבור, פרק, עמ' Bekker.
·         המדע של אריסטו מתחלק ל3 סוגים: מדע יוצר (מלאכה), מדע מעשי (פוליטיקה, אתיקה), תיאורטי (מטפיזיקה, תאולוגיה, פיסיקה, מתמטיקה)אריסטו ואפלטון:

·         אפלטון מחלק את ההוויה לשניים: המוחש והמשוכל, הגשמי והאידאי.
·         אריסטו מתנגד לאינטואיציה הבסיסית של אפלטון: לטענתו של אריסטו יש הוויה אחת => יש סוקרטס, יש מיצי החתולה, יש אתונה. אין אדם, חתולה, עיר. כל דבר ממשי יש לו שני אספקטים: הוא זה (טוֹלֶה) (ניתן להצבעה אבל אי אפשר להגיד עליו דבר - זה) והוא מה שהוא T (טי).
·         האידוס (צורה) של אריסטו.
·         באשר (בתור): היפוקרטס רופא באשר הוא מרפא חולים. היפוקרטס מצביע באשר הוא אזרח: הצורה היא הביטוי לצורה הנמצאת בדבר.
·         בעיית הפרידיקציה - האם אפשר לשייך לנושא אחד מספר פרידיקטים? איך יתכן שהיפוקרטס הוא גם רופא וגם אזרח?
א.      אפלטון היה אומר: היפוקרטס הוא רופא באופן מוגבל (הרופא האמיתי הוא אידאה של רופא).
ב.       אריסטו יגיד שניתן לתת מספר פרידיקטים שונים לאותו נושא => רופא נאמר על היפוקרטס. אין פה רק עניין לשוני אלא תיאור הממשות.

סיכומים נוספים על אריסטו
אריסטו: ביוגרפיה וכתביוNo comments:

Post a Comment