Sunday, December 4, 2011

הוכחות לקיום האל של הרמב"ם


ההוכחות לקיום האל של הרמב"ם
·         בב' א' 3 של מורה נבוכים מציג הרמב"ם הוכחות לקיום האל: הרמב"ם מוכיח את קיומו של אלוהים על סמך זה שהעולם נברא, מוכיח את קיומו של אלוהים על סמך זה שהעולם קדמון ומוכיח את האל ללא הסתמכות על מה העולם.
·         הרמב"ם משאיר ודאות תיאולוגית אך ספק קוסמו-לוגית.
·         ההוכחה הראשונה: אלוהים כמניע בלתי מונע. הרמב"ם סבר שלהוכחה שנשענת על קדמות העולם יש כח חזק יותר כי היא מוכיחה את אלוהים האחד, שאינו גוף, שכל טהור וכו'.
·         ההוכחה בדרך הבריאה מוכיחה שיש אלוהים שברא את העולם, אך היא אינה מוכיחה את האל האחד הטרנסצנדנטלי.
·         הרמב"ם חושב שהוא נמלט מכך דרך ההוכחה המטאפיזית: הוכחה שלישית לקיום האל הנשענת על לוגיקה טהורה (ולא על עולם קדמון או נברא). מאיזה סוגים של יש מאוכלס העולם? כל מציאות שהיא פוטנציאל לא להיות (פוטנציאל להיות כלום, אין) היא אפשרית. באינסוף זמן כל אפשרות מתממשת. אם דבר כלשהו מתכלה, באינסוף זמן הכל מתכלה. אם יש עולם (שאינו מתכלה) יש משהו שמפעיל אותו, יש מציאות הכרחית, יש אלוהים.
·         מה הכשל בהוכחה זו? יש הנחה סמויה של העולם הקדמון (אחרת אין אינסוף זמן) אבל אם העולם אינו קדמון, אז אין הוכחה מופתית לקיום האל (לא ההוכחה על סמך העולם הוא קדמון ולא ההוכחה המטאפיזית). כדי להוכיח הוכחה מופתית את קיום האל, חייבים להוכיח הוכחה קוסמוגונית מופתית שהעולם קדמון (אבל הרמב"ם לא מוכיח הוכחה כזו). המשמעות: הרמב"ם ידע שאין ודאות לגבי קיומו של אלוהים.
תמונת העולם הגיאוצנטרית של הגלגלים
·         ב' כ"ד: הרמב"ם טוען שאין התאמה בין המתמטיקה לבין התצפיות האסטרונומיות: המדע נמצא במשבר עמוק. אי אפשר לדעת כלום גם על הכוכבים ועל הגלגלים: גם מעשה בראשית (ועולם 4 היסודות מתחת לירח) לא ודאי. אין ודאות גם בטבע. אחת הפעמים הראשונות שמטילים ספק במדע (עוד 300 שנה באמת יוכיחו שהרמב"ם צדק).
·         טווח הידיעה מצטמצם! אין ודאות בשלושת השלבים: אין ודאות לגבי קיום האל, אין ודאות לגבי הקיום השכלים הנבדלים, אין ודאות לגבי קיום הטבע (הגלגלים): (ב' כ"ד) הרמב"ם מודיע על מבוכתו שהוא לא יודע. הרמב"ם רצח את כל הפרויקט המטאפיסי שלו.
·         ביקורת התבונה הטהורה של קאנט: שרטוט קווי הגבול של התבונה האנושית.
·         שאלת מורה נבוכים לדעת מיכה: תכלית האדם היא הידיעה ("דע את השם אלוהיך"). ההישג של האדם הוא הידיעה, תכלית המצוות, ההשגחה, הכל הוא הידיעה. ובמקביל: לא ניתן לדעת כלום. הא-פוריה של מורה נבוכים. סתירה בין האתיקה של הרמב"ם (התכלית היא הידיעה) לבין האפיסטמולוגיה של הרמב"ם (אי אפשר לדעת).

No comments:

Post a Comment