Friday, December 30, 2011

משטרים אוטוריטאריים


משטרים אוטוריטרים:
·         כל משטר שהוא אינו דמוקרטי הוא אוטוריטארי.
·         רב המשטרים בעולם הם אוטוריטאריים.
·         חשוב להבינם כי אנחנו לפעמים לא מבינים את האלטרנטיבה לדמוקרטיה – צ'רצ'יל: "דמוקרטיה היא צורת הממשל הגרועה ביותר חוץ מכל שאר שיטות הממשל האחרות שנוסו מזמן לזמן".
·         המשטר האוטוריטארי גם הוא מוגבל: ע"י משאבים, ע"י המוכנות של העם לבצע וכד'.
·         יש מדינות אוטוריטאריות יציבות וחזקות ואחרות שהן לא יציבות.
·         מבוססים על בריתות: הצבא, ראשי שבטים, מנהיגים דתיים, בעלי הון,
·         סוגים של משטרים אוטוריטאריים:
א.      מלכות – שלטון אישי עם חצר – קיימת פוליטיקה אישית. יש קושי מסוים להסתגל לחברה המודרנית. צריך לשלוט במנהל המדיני (צבא, משטרה וכו'), מקור סמכות מסורתי ולכן קשר חזק עם הדת. מנסים ליצר כח ממקורות סמכות אחרים (כריזמה וחוק – הקמת פרלמנט לדוג')
ב.       אוליגרכיה
ג.        תיאוקרטיות (נשלטות בדת)
ד.       משטרים צבאיים
ה.      חד-מפלגתיים
השלטון הטוטליטארי:
·         המשטר הטוטליטארי הוא סוג של משטר אוטוריטארי. יש משטרים אוטוריטאריים שאינם טוטליטאריים. סוג משטר חדש יחסית.
·         משטר טוטליטארי מודרני קונה את ההמון דרך אמצעי התקשורת.
·         משטר טוטליטארי – משטר המנסה להשיג את אהדת העם. מעורב ומאשר כל פן חברתי במדינה.
·         דוגמאות: קומוניסטית (סטאלין), נאציזם (היטלר), פאשיזם (מוסוליני), משטר פונדמנטליסטי (אחמדי נג'אד) 
·         משטר טוטליטארי צבאי – בד"כ מתחיל עם הפיכה ((coup ולא מהפכה (revolution) ולא תמיד עם אג'נדה פוליטית משמעותית. השליטה במדינה לרב מעלה קשיים על המנהיג החדש וזה לא מצליח להיות בשלטון לזמן רב מדי.

No comments:

Post a Comment