Friday, December 30, 2011

מהי פוליטיקה

מהי פוליטיקה?               
ניתנו מספר הגדרות:
פוליטיקה -  "מי מקבל מה מתי ואיך?" (הרולד לאסוול)
פוליטיקה (H&H) - הפעילות שבה קבוצות מגיעות להחלטות מחייבות משותפות, מחייבות דרך ניסיון לפתור חילוקי דעות בין חבריהן. פוליטיקה לא תהיה במצב של בדידות (רובינזון קרוזו), במצב של הסכמה מוחלטת, במצב של חוסר תקשורת בין אנשים, במצב שההחלטות אינן מחייבות.
רק במדינה חלשה יש צורך להפעיל את הסנקציות שניתן להטיל על אזרחיה. במדינה חזקה האזרחים מצייתים, ללא קשר לסנקציות. הפעלת כח היא סימן לחולשה – לוקחת כסף, משאבים וזמן. העובדה שבארה"ב יש הרבה אנשים בכלא מראה על חולשתה של ארה"ב.
הגדרות נוספות
·        ממשלה (Government) רוה"מ והשרים המרכיבים את הרשות המבצעת.
·        ממשלממשל הוא כלל המוסדות לקבלת החלטות משותפות ולהבטחת ישומן, כולל את כל מארג המוסדות הפוליטיים (3 הרשויות, שלטון מקומי, רשויות אכיפת חוק ועוד).
·        משילות (Governance) – הפעילות והתהליך שמבצע הממשל מבחינת כמות ואיכות. התהליך אשר נדרש כדי לייצר תיאום בין כלל הסוכנויות הממשלתיות לכדי מדיניות.
·        מדינה - מדינה היא קהילה אנושית אשר מצליחה להחזיק במונופול על השימוש הלגיטימי בכוח הכפייה בתוך טריטוריה נתונה (מקס וובר). שילוב של ממשל, טריטוריה ואוכלוסיה. דוגמאות להפעלת כוח כמו מדינה – פרישת מדינות הדרום מהאיחוד, אלטלנה, חיזבאללה בלבנון.
כיום יש במדינת ישראל מספר כוחות שמערערים על כח הכפייה של המדינה – משמרות הצניעות, הפשע המאורגן.
·        ריבונות פנימית – היכולת לחוקק חוקים בטריטוריה מסוימת ולאכוף אותם.
·        ריבונות חיצונית – הכרה בין-לאומית בכך שבטריטוריה נתונה ישנה סמכות חקיקה מסוימת. (דוגמאות לריבונות פנימית ללא ריבונות חיצונית – קפריסין הטורקית, טייוואן.)
כיום "הריבונות" נמצאת תחת איום הגלובליזציה.
·        מדינת לאום – רעיון שהתפתח ב-200 השנה האחרונות מדינה שיש בה הקבלה בין המדינה ללאום.
·        לאום (אומה) – קבוצת אנשים המגדירים יחסי קרבה בין עצמם, מבדילים עצמם מקבוצות אחרות ושואפים לבטא באופן פוליטי את זהותם המשותפת. (קשה להגדיר הגדרה אובייקטיבית ולכן נגדיר סובייקטיבית)
-          ישנן דוגמאות ללאומים שהצליחו להשיג מדינה (היהודים) ולכאלו הצליחו (הכורדים).
-          לאום הוא קבוצת אנשים שדורשת מדינה; לדוגמה הדרוזים אינם לאום. תופעת מדינת הלאום היא תופעה מודרנית.
-          מדינות עם מספר לאומים נותנות מספר פתרונות למצב – פיצול, חלוקת עוצמה (רב תרבותיות), הטמעה (צרפת).
·        מדינות רב לאומיות – מכילות מספר לאומים (היום רב המדינות הם כאלו).
·        לאומיות – אידיאולוגיה על פיה אומות זכאיות להגדרה עצמית פוליטית. לאומיות היא אידיאולוגיה מרכזית בעידן שלנו ומכירה בזכותן של אומות להגדרה עצמית. הרעיון של מימוש טוטאלי של מדינת הלאום אינו ישים בשל ריבוי הלאומים ומיעוט המדינות.
·        לגיטימיות- הזכות לשלוט על השלטון. מושג הדומה לסמכות אך נעשה בו שימוש ביחס למערכת שלטונית. ממשל לגיטימי הוא ממשל הנהנה מסמכות.
·        לגאליות- אופן קבלת חוקים בצורה נכונה, בהתאם לחוק. יכול להיות מצב שמתקבלים חוקים באופן לגלי, אך הם אינם נתפשים כלגיטימיים. יכול להיות אף מצב הפוך, בו מעשים לגיטימיים אינם נתפשים כלגאליים. 
·        עוצמה – כאשר א' מצליח לגרום ל-ב' להתנהג בצורה שאחרת הוא לא היה פועל בה  (וובר). עצמה פוליטית - היכולת של ממשל לגרום לאנשים או גופים במדינה לעשות דבר-מה שאחרת לא היו עושים אותו. ישנן מספר דרכים להשיג עוצמה: כפייה, השפעה, סמכות, מניפולציה, כריזמה, הפעלת כח, שכנוע, מניפולציה.
·        סמכות (Authority) –הזכות הניתנת לאדם לשלוט, לקבל החלטות ולפעול בשם אנשים אחרים. מי שיש לו סמכות יוכל ליישם החלטות ללא הפעלת כח.
3 סוגי השגת ציות לא כפוי בשם הכרה בסמכות (וובר):
·         סמכות מסורתית – נובעת מהמסורת והאמונה (דת, היסטוריה, מסורת לאומית וכד').
·         סמכות כריזמטית – מנהיג הנתפס כשונה ונבדל מהאחרים ולעיתים גם בעל כוחות על טבעיים.
·         סמכות לגלית רציונאלית – מקור סמכות המבוסס על החוק. הסמכות מגיעה מתוקף החוק. חלוקת סמכויות בצורה היררכית.
במציאות שלושת סוגי הסמכות יכולים להיות מעורבים.
פופולאריות היא אינה סמכות. 

No comments:

Post a Comment