Monday, November 14, 2011

פילוסופיה יוונית - פיתגורס


היום נדבר על פיתגורס. גם הוא ממזרח יוון. אי בשם סמוס. עבר לדרום איטליה. הקים ככה"נ מסדר הפיתגורי עם מצוות מוזרות. ניסיון למסד משטר שמבוסס על פילוסופיה (כמושג כללי אהבת חוכמה) אנשי החוכמה צריכים להיות גם בעלי הכוח הפוליטי.

נבדוק מה הפיתגורים הציעו למאמינהם ומה הופך אותה לייחודית ביחס לשאר מה שהוצע ליוונים באותה התקופה. לא ניתן לדעת מה אמר פיתגורס ומה אמרו ממשיכיו (גם ממשיכיו כתבו את הוכחותיהם ופיתוחיהם המתמטיים "פיתגורס אמר")
Arche  של פיתגורס, בבסיס הכל עומדים מספרים. בענינו המספר מסמן משהו, לעומת זאת ע"פ הפיתגוראים המספר הוא דבר ממשי ונלמד עליו ע"י חקר המציאות. מאוד אפשרי כי פיתגורס הגיע לתיאוריה זו ע"פ תורת ההרמוניה שמה שעומד בבסיסה הוא היחס המספרי ששולט בכל הטבע. עלינו רק להבין עתה באיזה אופן. כל העולם נשלט ע"י ניגודים בהשוואה לעולם המספרים.   (הבסיסי- מוגבל ולא מוגבל. Peron  וa-peron) הזוגי הוא ריבוי, האחד הוא יחיד. הפרדי הוא מוגבל, הזוגי בלתי מוגבל. האחד המוגבל הוא טוב ימין זכר)
ה"ראשית" המספר, מעלה תופעות הרבה מעבר לטוב ורע. הכל מוסבר ברדוקציה (ונדרש שיבהיר גם יחס מוסרי לדוגמא) הפתיגוראים עושים צעד אלעבר פילוסופית הטבע של המינטים. באים להסביר לא רק את הטבע אלא את החוויה הקיומית כולל צדק יופי. הדרישה מהפילוסיפה מתרחבת אל מעבר לחומרי. עד כמה דרשו מה "Arche"  שלהם להסביר מגוון של תופעות מעבר לחומרי ולא חומרי. 10 כמס' מושלם, חובה שי 10 גורמי שמים ובגלל שגילו רק 9 החליטו שיש עוד אחד שאיננו נראה מעין א-חומר. (ללא קשר לתצפית).

אריתמטיקה. משפט פיתגורס. בבסיס שלה עומד משפט מחוסר הרמוניה ואי אפשר להסביר אותו בצורה סופית (אין סופי) או להדגים אותו במציאות. אומרים שהפתיגוראים הטביעו את מי שגילה את המשפט. המשפט האירציונאלי של "שורש" נתן סתירת לחי לתורה. היחס נהרס.

Psuche נפש. הכת מבטיחה גאולה אישית. שתי תפיסות למהי נפש. הומורס טוען שהנפש הולכת להאדס כשאדם מת  היא אנושית (החטא הגדול הוא ההיבריס!). תפיסה שניה- דיוניסית הנפש יש בה יסוד אלוהי. האלוהיות מתבטאת בנצחיות שלה. הקיום הגופני הוא המצב הירוד ביותר שלה. היסוד האלוהי שלה רוצה שתשתחרר מהגוף. במע' שכר ועונש קוסמית הנפש מתגלגלת. אורפים ביטאו אמונה זו במאה שישית לפנה"ס. ורסיות של האמונה היו טקסים לטיהור הנפש. השיא הזה- תיאוריה- חושפים בפניך משהו וזהו הפרס שלך של שיפור מצב הנפש.

לכל הדברים החיים יש להם קשר. אם נחיה באופן X. יגדיל את השיתוף לטבע כולו, אז הנפש שלך באה במצב טבעי. שלושה מושגים שפיתגורס ככה"נ הכניס לפיוסופיה:
קוסמוס- סדר, קישוט. בבסיס כל בדברים עומד המספר והיחס-.
לוגוס- יש נפש במצב בינוני עם אי-סדר כדי לנהחזיר את הנפש לעולם המסודר והיחס וההרמוני יש לסדר את הנפש ולהפוך אותה לקוסמית כמו שהטבע מסודר. איך? תיאוריה! יש לגלות את הסדר הנסתר ע"י עיון. את סוד הסדר הקוסמי מגלים (כדי לטהר נפשך) ע"י התבוננות ועיון. זוהי פילוסופיה- אהבת חוכמה.
No comments:

Post a Comment