Monday, November 14, 2011

פילוסופיה יוונית - הפילוסופים הקדם סוקראטיים


הפילוסופים הקדם- סוקרטיים ("תנועת ההשכלה היוונית")
פרגמטניים: חלק. שום כתב שכתב פילוסוף כתב סוקרטי לא נשמר. אין שום ספר מלא אלא ציטוטים של אנשים אחרים בלבד.

2 אבחנות שכבר אצל הפילוסופים הומרוס ואסיודוס עסקו בהם (ולימים אפלטון):
 1. תורת ידיעה- אפיסטמולוגיה (תורת ממשות). שאלות בסיסיות לגבי ידיעה. מה יודעים, איך יודעים, רמות שונות של ידיעה
 2. תורת יש- אונטולוגיה (תורת הוויה). ממה העולם מורכב?

מהי תורת הידיעה האפיסטמולוגיה במיתוס היווני? באיליאדה של הומרוס- הומרוס פונה למוזות כדי לדעת את האמת- אין לאדם ידיעה אמיתית, רק לאלים על האולימפוס ישנה ידיעה, לנו יש שמועות בלבד. (ולכן שירת הסירנות נחשקת כלכך- האדם מוגבל וחסר ידיעה הדרך היחידה היא לקבל מעין "התגלות אלוהית".

אסיודוס כתב את התאוגוניה- תיאור היווצרות האלים. בספרו, המוזות פונות אליו ואומרות שיודעות לשקר ואת האמת. יסוד בחירה. מדוע? אסיודוס חייב לומר שהמוזות יודעות לשקר, שכן הוא חולק על הומרוס (הפקפוק במהימנות הדיווח של המוזות הוא מרכזי).

במיתוסים אנו מוצאים תיאור מאוד דיסקרפטיבי של השתלשלות הארועים. ע"ר זה מגיע למאה ה-6 לפנה"ס: תאלס. 624-546 לפנה"ס. היה מעורב בארועים החשובים בזמנו. תאלס לא כתב מעולם, אולם תלמידיו כתבו. חלק גדול ממה שאנו יודעים הוא מאריסטו ומתלמיד שלו.
אריסטו טוען שתאלס הוא הפילוסוף הראשון. מה שמבסס זאת הוא בספר המטאפיזיקה: הפילוסופים הראשונים חשבו והתעניינו על הכל וחיפשו הסבר אחר לטבע. הפילוסופים של הטבע- ההתחלות היו חומריות. תאלס שמוגדר שמייסד המתפלספים אמר את המשפט: "הכל מים" ואריסטו מזהה בהן את ראשית (arche) הפילוסופיה. זוהי הבנה בסיסית על עולם הטבע.
פרשנות אחת למשפט זה היא פרשנות זמנית- "בראשית" בהתחלה הכל היה מים, זה המקור והכל התפתח משם.
אריסטו מציע שהסיבה שתאלס חשב שהכל מים הוא שבבדיקה אמפירית ותצפיות וניסויים תאלס גילה שהכל יכול להיות נוזלי. (אם זה נכון, הרי שתאלס אמפריציסט) יש לקחת בחשבון בהקשר זה עוד משפט של תאלס: "הכל מלא אלים" (אלים בהקשר של "נפש") הגדרה פאנתאיסטית. המציאות כולה הוא אל חי חומרי (מים ואלים)
פרשנות שניה, בסיס המציאות עומדת ממשות אחת. כל הדברים נוצרו מיסוד אחד- מים.
תאלס לא מבלבל בין תופעות לממשות. הדברים אינם כפי שהם נראים אלא מה שהם עשויים ממנו. יש מציאות ממשית אחת בלבד (יסוד חומרי). הטענה של תאלס היא מוניסטית.

מה שמאפיין את הטענה שלו:
טענה רדוקציוניסטית- כל מה שאני רואה אוכל לצמצם למשו קטן ויחידני- כמו אקסיומה מתמטית. תאלס עושה רדוקציה פיסיקלית של הכל למים.

ה arche של אסיודוס-
 • הכאוס אינה אנטליגבילית. אין מה לחקור כדי להבין יותר.
 • לפני תאלס היו כמה ראשיתות.
 • ההסבר הוא מאונש. יש רצון.
 • הסבר המיתוס הוא ספציפי
 • מבחינה אונתולוגית, המיתוס- אין דבר יותר ממשי מהתופעות.
לעומת
הarche של תאלס מים
 • יסוד להמשך מחקר מדע ובחינה.
 • ראשית אחת!
 • הסבר אימפרסונאלי, אין עלילה, אין רצון- הסבר מדעי אל-זמני
 • הסדר קולוסאלי אוניברסאלי רודקטיבי
 • הממשות איננה מה שנראה ומורגש, התופעות הינן הרובד הגלוי של המציאות. את המציאות אני צריך להשכיל שכן אין באפשרותי לראות. (זה הפוך לרעיון שהמציאות תינתן לאנושות רק ע"י התגלות אלוהית). נדרשת אקטיביות, מחקר, מחשבה, דיווח.

הפילוסופים הבאים:
אנקסימנס ANAXIMENES  500 לפנה"ס. מינטי כמו תאלס
 1. מסכים עם השקפתו של הרדוקציה ליסוד אחד אך לא מסתפק בזה.
 2. מאמין שתאלס טעה בבחירת היסוד- במקום מיםß אויר גם מה שאינו נתפס וחומרי כמו הנפש- היא אויר. כפי שהנפש מחזיקה את הגוף יחדיו, כך הנשימה והאויר מחזיקים את הקוסמוס כולו. "הלוזאיזם"- גישה לפיה הטבע והיקום כולו חי, אלוהי.
 3. יש מנגנון שמסביר איך האויר הופך לדברים במצב צבירה אחר. (אשß רוחßענןß מיםßאדמהß אבנים...) כל מצבי הצבירה בעצם יוצרים כל דבר בעולם וההבדל בין מצבי הצבירה הוא רק דחיסות. מעניין שיש סוג חדש של רדוקציה, לא מתמטית, אלא של איכות וכמות. צפיפות יחידות אוויר בסמ"ק יתן לך את מצב הצבירה- את היסוד. הקושי של דברים, האיכות, נמדדת במספר.

שני דברים מרתקים:
 1. שרטוט מפה של העולם
 2. כותב את ספרו על הטבע בפרוזה ולא בשפת שירה, משקל או חרוזים אלא בשפת דיבור
 3. כנראה בנה מודל של השמים והסתמך ככה"נ על טענה שלו שהעולם לא עומד על כלום אלא מוחלק במקום בזכות המרחק המדויק שלו מגורמי שמים אחרים. המע' שבונה רציונאלית מדי.
 4. טענה איך נוצרו החיים. היווצרות מיסוד לח שעובר חימום ע"י השמש (ראשית בים כדגים שרכשו תכונות שאיפשרו להם לעלות ליבשה... מוכר משו)
 5. מקבל השקפת העולם המילטית ומאמין בעקרון היסודי שיסביר את כל הטבע arche אולם היסוד שלו הוא To Aperon הלא מוגדר, לא מוגבלß אינסוף. טוען שיש לתת יסוד דרכו נסביר את כל הטבע, אבל אי אפשר לתת לו שם.היסוד חייב להיות לא מוגדר, שכן אם הוא אויר או מים יש לו תכונות והוא קבוע ותחום וככזה לא נוכל להסביר דרכו את שאר הדברים. יש למצוא דבר לא מוגדר שכאשר נתחום אותו בצורות שונות נקבל דבר שונה. נתחום בצורה 1 נקבל מים אחרת אויר ושלישית שולחן. טענו זו תהדהד אצל אריסטו אפלטון שפינוזה.
 6. מנגנון של חם וקר דומה לדחיסות. ממה שמתחילים לשם הולכים שמתפרקים- הכל בא וחוזר לאפרון. הכל עשוי מהלא מוגדר. "החיוב" התרחשויות הטבע מתרחשות לפי חוק הטבע. חוק הטבע יש בו צדק. הטבע שואף להגיע למצב של איזון כאשר משהו מפר את האיזון הוא יופר לצד השני ובסוף יחזור לאיזון ולצדק. הצדק הקוסמי הזה יחול גם על חברת בני אדם. No comments:

Post a Comment