Friday, November 18, 2011

תקשורת המונים: התיאוריה המבנית תפקודית


התיאוריה המבנית-תפקודית (סטרוקטוראליסטית-פונקציונליסטית)
התיאוריה המבנית-תפקודית טוענת, כי לתקשורת ההמונים יש חמישה תפקידים שונים.

חמשת תפקידי התקשורת:
לאסוול סיווג את שלושת תפקידיה העיקריים של התקשורת במאמרו "המודל הבסיסי של תהליך התקשורת (1984)

1. סיקור הסביבה- מסירת מידע
במסגרת תפקידה זה התקשורת אוספת ומפיצה מידע על אנשים ועל אירועים.
תפקיד זה מתמלא בדרך כלל   בשידורי החדשות ובתוכניות האקטואליה.

2. תיאום וקישור-פרשנות- מתן הסברים
הבנת חלק גדול מהמידע התקשורתי כרוך בידע מקצועי למשל כלכלה, בורסה, פוליטיקה טכנולוגיה. אמצעי התקשורת מביאים מומחים המסבירים ומפרשים את הדברים.

3. המשכיות
תפקיד ההמשכיות קשור לשמירת המורשת, המסורת והשייכות. זה נעשה באמצעות שידורים על ההיסטוריה, החגים, וענייני דת. למשל תוכניות  על המנהגים בראש השנה ויום כיפור, תוכניות על רצח רבין והקמת מדינת ישראל.

4. בידור (רייט, סוציולוג אמריקאי, 1959, 1985)
הבידור הוא התפקיד נפוץ ביותר של אמצעי התקשורת. מילוי שעות הפנאי.

5. גיוס (מקוויל, 1984)
הגיוס קשור לתפקיד השכנוע של התקשורת הבא לידי ביטוי בפרסום מסחרי (מוצרים) בפרסום חברתי (תשדירי שרות-למשל זהירות בדרכים) ובתעמולה פוליטית (בעיקר לפני בחירות). כמו כן קיימים מבצעי התרמה גדולים כמו "יום טוב" "שירותרום".
חשוב לציין, כי  כל אמצעי התקשורת ממלאים את כל התפקידים, אך  כל אמצעי תקשורת הכי טוב בתפקיד מסויים: הטלוויזיה בבידור, הרדיו, בסיקור, העיתון בפרשנות.


פונקציה ודיספונקציה של התקשורת
לדיווח יכולה להיות תוצאה חיובית או שלילית - (פונקציה חיובית או שליליות)
מחלקים את הפונקציות של התקשורת לשתיים:
1.      פונקציה – תוצאה חיובית
2.      דיספונקציה – תוצאה שלילית
השאלה היא מי מרוויח מהעיסוק התקשורתי ומי מפסיד.
לפיכך הערכת התוצאה של תפקוד התקשורת כחיובית או שלילית הינו יחסי.
No comments:

Post a Comment