Friday, November 18, 2011

כ"ץ – "הזרימה הדו שלבית של התקשורת"תקציר - סיכום

כ"ץ "הזרימה הדו שלבית של התקשורת"תקציר


השפעת אמצעי התקשורת ההמוניים אינה ישירה ובלעדית-עדיין יש חשיבות עליונה
ליחסים הבין אישיים

המודל:   אמצעי התקשורת  -----     מנהיגי הדעה -----    מונהגים

1. כוחה של ההשפעה האישית- גדול משל אמצעי התקשורת

2. זרימת ההשפעה האישית:

   א)לכל נושא יש מנהיג דעה שונה

   ב)יש חשיבות למספר גורמים ביצירת מנהיגי דעה בחברה סגורה כלשהי:

    *מיהו האדם ועד כמה הוא מודל חיקוי או הערכה (האנשת ערכים)
           מנהיג דעה ומונהג  דומים מאוד ומתעניינים באותם נושאים.
 *מה הוא יודע (מיומנות)
 *את מי האדם מכיר בחברה(מיקום חברתי אסטרטגי)
 *את מי האדם מכיר מחוץ לחברה הסגורה 

3. מנהיגי הדעה חשופים יותר לאמצעי התקשורת ההמוניים.

    הם משמשים מנהיגים כחלק ממיקומם האסטרטגי בחברה כחוליה מקשרת
    למקורות מידע חיצוניים.
*  בתחום התקשורת כשאנו בוחנים את נושא מנהיגי הדעה מבחינתנו קיומם מותנה
    בקיומם של אמצעי תקשורת וחשיפתו של מנהיג הדעה אליהם.

המאמר מתבסס על מחקרים:


הספר the people choice

נושא המחקר -בחירות 1940 בארה"ב
יתרונות המחקר:נעשה בשיטת הפנל - אותם אנשים נבדקו באופן קבוע
חסרונות:
1.האנשים עצמם העידו באם הם מנהיגי דעה או לא
2.חלוקת האנשים היא רק ל2 :מנהיגים ולא מנהיגים. (לא הוכח קיומם של מונהגים)
3. מתייחס לכל מי שנותן עצה כאל מנהיג דעה בלי קשר לכמות המונהגים.

מחקר אלמיירה-פניה ליחידים


מחקר ברוויר- ניו ג'רזי 1940

פעל בדרך של שאילת אנשים -"מי משפיע עליך?"

מחקר דקייטור  1945-1946 -נערך בשיטת "כדור שלג"

1.חשיבות היחסית של ההשפעה הבין אישית.
2. יחסי יועץ-נועץ
*גם למנהיגי דעה יש יועצים (כל מנהיג דעה מתייעץ עם משהו המהווה עברו מנהיג דעה)
  מנהיג הדיעה מושפע בעיקר מאנשים אחרים ולא מהתקשורת.
*הקבוצה מייפה את כוחו של מנהיג הדעה בהתאם לזמן ולנסיבות. לכל מצב הקבוצה מצמיחה
   את מנהיג הדעה הראוי ביותר

מחקר התרופות-ראיון עם כל קהילת הרופאים

לראשונה בחן
1.התפשטות בזמן
2.של פריט ספציפי
3.דרך מבנה חברתי מסויים.


כ"ץ  "הזרימה הדו שלבית של התקשורת"תקציר

No comments:

Post a Comment