Friday, November 18, 2011

תקשורת המונים ,טעם פופולרי ופעולה חברתית

תקשורת המונים ,טעם פופולרי ופעולה חברתית                  תקציר


הסיבות לדאגה מכוחה של תקשורת ההמונים:

1.היקף נוכחותה של תקשורת ההמונים והפונטנציאל ההרסני הטמון בה

2.הנטיה של קבוצות כוח עיקריות לעבור מכפיה לשכנוע ע"י תקשורת המונים

  קיים חשש לכניעה של חוש הביקורת והחשיבה העצמאית כתוצאה מכך.

3.ההשפעות שיש לתקשורת ההמונים על הטעם האסתטי והתרבות הפופולרית.


סוגיית השפעת תקשורת ההמונים ניתנת לחלוקה ל3 היבטים:


1)לעצם קיומם של אמצעי התקשורת יש השפעות.מהם?

   *בד"כ מגזימים בהערכת התפקיד שממלא עצם קיומם של אמצעי התקשורת.

א)המקור לדאגה מן תקשורת ההמונים מקורה בתנועות הרפורמיות :

   לאחר שהאדם "פינה" לעצמו חלק ניכר מהיום מהעבודה הקשה  במקום למלא את הזמן בתוכן
   איכותי (שזה היה למעשה מטרת התנועות הרפורמיות) הזמן התמלא ב"זבל "

ב)לאמצעי התקשורת ההמוניים ישנם מספר רב של תפקידים.בינהם:

                 -  הענקת מעמד: בנושא זה קיימת אמונה מעגלית, אם אתה חשוב אז תופיע
                    בטלויזיה.ואם הופעת בטלויזיה סימן שאתה חשוב.
        -  אכיפה של נורמות חברתיות :פירסום חריגות מהנורמה מחייב כל אחד
           לנקוט עמדה,בעד או נגד הנורמה ולא מאפשר "העלמת עין"
-   הסימום -תפקוד שלילי: (נרקוטזיה) אדם טועה לחשוב שלדעת פירושו להשתתף.
                האדם מתעניין בחדשות אבל לא פועל לשנות.


2)לבעלות על אמצעי התקשורת בארה"ב יש מבנה מיוחד. מה השפעתו ?

מבנה השליטה- המפרסמים מכתיבים את הטון.
כיוון שהמפרסמים הנם חלק מהחברה ,ומעונינים בתדמית שתהיה מקובלת על רוב החברה (מסיבות כלכליות) הטון שהם מכתיבים הנו שימור ערכי ומצב החברה כמו שהוא.
זהו קונפרמה חברתית  - הנצחת הסכמה מוחלטת ודיכוי השקפת עולם ביקורתית.
ההשפעה על הטעם הפופולרי: ישנו "מעגל קסמים": אמצעי התקשורת אינם מנסים להעלות את הרמה.
מסיבות כלכליות הם מעדיפים לשדר תוכניות הפונות למכנה המשותף של כמה שיותר אנשים.
ה"ירידה" בטעם וברמה של התרבות הנה מלאכותית:
פעם רק האריסטוקרטיה נהנתה מהתרבות ועקב מיעוטה יכלה להעלות את רמת התרבות.
כיום התרבות היא נחלת הציבור הרחב וכיוון שהוא בעל רמה ממוצעת ירודה ככה גם ממוצע התרבות.


 3. המדיניות והטקטיקה של השימוש באמצעים אלו למטרות חבריות שונות.

המחקר מוכיח שכדי שתעמולה למען מטרות חברתית תצליח חובה אחד לפחות מ3 התנאים:

א)מונופוליזציה -בלעדיות על אמצעי התקשורת.

ב) תיעול ולא שינוי של ערכי יסוד (לא ללכת עם הראש מול הקיר)

ג) העזרות בתקשורת אישית  שתשלים את העבודה


השגת כל אחד מהתנאים כרוך בקשיים רבים ולכן בד"כ לא מצליחה תקשורת ההמונים
לדעת במטרות חברתית בעלות חשיבות עליונה.


תקשורת המונים ,טעם פופולרי ופעולה חברתית

No comments:

Post a Comment