Tuesday, November 22, 2011

פילוסופיה של העת החדשה: ברוך שפינוזה


פילוסופיה של העת החדשה: ברוך שפינוזה (1632)
היום נעיין בתורת האל של שפינוזה ונתמקד בספר הראשון של האתיקה. במפגש הבא נעסוק בתורת האדם, הספר השני באתיקה ובמפגש השלישי (והאחרון לשפינוזה) נעסוק בתורת הגאולה/חירות, ספר חמישי באתיקה (ונתייחס לספרים 3 ו-4).
הפרוייקט הבסיסי של שפינוזה הוא של גאולת האדם. אם דקארט, לפחות במוצהר, שם כמטרה לעיסוק הפילוסופי את ביסוס המדעים (ניסוח מטהפיזיקה, פילוסופיה ראשונית), עבור שפינוזה ההצדקה לעיסוק הפילוסופיה (או מה שהפילוסופיה אמורה לספק לנו) היא דרך לגאולה שאינה קשורה בדת. בעצם הפרוייקט הפילוסופי של שפינוזה הוא זה שמציע חלופה פילוסופית להבטחת הגאולה (שהיא מיסודן של הדתות כולן).
ייתכן שהניתוק של שפינוזה מהקהילה היהודית (והאדישות שלו כלפי החרם) הוא מכך שהוא חשב שלא שם ימצא את גאולתו.
ב- 1660 שפינוזה מסתובב ברחבי הולנד כאשר הטקסט הראשון שלו הוא תוצאה של חניכה (הוא לימד אדם בשם קיסרוס) על-אודות הפילוסופיה של דקארט. מהשיעורים הפרטיים האלה, שפינוזה מוציא את הכתב הראשון שלו (כנראה) שהוא "עקרונות הפילוסופיה של דקארט – וכבר שם אפשר לראות ביקורת מרומזת על דקארט).
בסוף שנות ה- 60 של המאה ה- 17 שפינוזה כותב את האתיקה. ספרו זה של שפינוזה לא מתפרסם בחייו אלא ממש בשנת מותו ב- 1677 אך בניגוד למאמר הפוליטי הוא הושלם.
כל יצירותיו של שפינוזה פורסמו במקור בלטינית (פרט למאמר הקצר שנכתב לטינית אך גם פורסם בהולנדית/פלמית).
שפינוזה שיחק תפקיד משמעותי מאוד אצל כל מי שניסה להשתחרר משלשלאות הדת – בעיקר בציונות; כל יצירתו של שפינוזה, פרט לספרו על דקארט כולן תורגמו לעברית כולל מבחר איגרות (האתיקה של שפינוזה הוא הספר הפילסופי הגדול הראשון שתורגם לעברית).
החרם של שפינוזה הוסר כאשר הניחו את אבן הפינה לאוני' העברית; פרופ' קלאוזנר מכריז "שפינוזה, אחינו אתה! אחינו אתה! אחינו אתה!" (הנוסח לביטול החרם) ונוסע להולנד להניח על קברו של שפינוזה אבן ועליה חרוט "עמך".

פילוסופיה של העת החדשה: ברוך שפינוזה

No comments:

Post a Comment