Friday, November 18, 2011

תקשורת המונים: מהפכת הדפוס


מהפכת הדפוס
מהפכת הדפוס היא מהפכה טכנולוגית שבה הומצא הדפוס על ידי יוהאן גוטנברג באמצע המאה ה-15. מהפכת המצאת הדפוס גרמה לרמת החיים, הידע והמשכל של האנשים שחיו באירופה אז לצמוח בצורה משמעותית שהובילה בצורה ישירה למהפכת המידע של ימינו, כאשר מידע מציף אותנו ללא הפסק באינטרנט ובמדיומים נוספים
בפעם הראשונה, יצר יוהאן גוטנברג את מכבש הדפוס. בשנת 1456, פרסם גוטנברג את הספר המודפס הראשון בעולם, תרגום התנ"ך לגרמנית על ידי מרטין לותר.

המצאת הדפוס גררה שינויים רבים בדפוסי החברה:
1.      ניסיון להוריד מכוחה של הכנסייה על ידי הפצת דעות נגדה ונגד השלטון.
2.      פרסום הודעות וצווים של המלכים הפך לקל הרבה יותר.
3.      הדפסת ספרים בשפות לאומיות כגון: צרפתית, אנגלית, גרמנית ועוד אשר גרמה להעשרת שפות אלו ואחרות ולרכישת ידע בתחומים רבים אצל מגוון אנשים.
4.      הגדלת מס' הלומדים בתקופה ההיא, דבר שגרם להוזלת המחירים של הספרים כי היה להם יותר ביקוש.

כתוצאה מהמצאת הדפוס אירעו מספר דברים:
1.      התגברות המהירות שבה יצאו ספרים לאור.
2.      השכלה נרחבת לכל שכבות החברה (אף כולל איכרים מהמעמד הנמוך).
3.      הקמת בתי ספר ואוניברסיטאות בערים רבות באירופה בגלל הרצון ללמוד.
4.      ביקוש גדול יותר לספרים.
5.      עליית הלאומיות.
6.      צמיחת הנצרות הפרוטסטנטית.
7.      הופעת הילדות.


ראה עוד על מהפכת הדפוס ותקשורת המונים:

No comments:

Post a Comment