Wednesday, November 16, 2011

אריסטו


אריסטו (322-384 לפנה"ס)

אריסטו חי בראשית התקופה ההלניסטית. 384- אריסטו נולד בצפון יוון. גדל על מסורת של מדע אמפירי. הוא היה תלמידו של אפלטון (367) והתחנך באקדמיה שלו במשך 20 שנים. הוא עזב את האקדמיה עם מותו של אפלטון, כפי הנראה משום שלא זכה לעמוד בראשה. היה אחראי על החינוך של אלכסנדר מוקדון. 337- אלכסנדר כובש את אתונה. אריסטו מגיע חזרה לאתונה פותח במימונם של המקדונים בי"ס מתחרה באקדמיה- הליקאון. כמובן שהרבה אנשים לא שמחו בזה.
מת מהרעלת מזון. ההבדל בין הליקאון לאקדמיה היא החלוקה להתמחויות. עצם הרעיון של ההתמחות הוא אנטי אקדמי שכן הפילוסוף ידו בכל.

כמה הבדלים בין אריסטו לאפלטון:
·           בעוד שכתביו של אפלטון שרדו בשלמותם, מכתביו של אריסטו נשתמרו חלקים קטנים בלבד, מעין סיכומים דחוסים של ההרצאות שנשא.
·           הטמפרמנט הפילוסופי של אריסטו שונה מאוד מזה של אפלטון. אפלטון חש בוז מוחלט כלפי כל העולם הנתפס, בעוד שאריסטו שואב השראה ומגלה עניין רב בעולם שסביבו. לכן חלק גדול מכתביו של אריסטו עוסק בביולוגיה וזיאולוגיה. כמו כן רוב המע' הפילוסופית שלו מתעסקת באיך הטבע מתנהל. תובנות שכל העולם הטבעי מקיים.
·           הבדל מתודי בין השניים: אפלטון מציג עמדות שקשה להסכים איתן והן פעמים רבות מנוגדות לאינטואיציה שלנו ולדרך בה אנו תופסים את העולם. אצל אריסטו, לעומת זאת, הדעה הרווחת משמשת נקודת מוצא לכל דיון ומסקנותיו לא סותרות את ההיגיון הבריא שלנו. אם הגענו לכזו כנראה ששגינו בדרך. באופן זה פעמים רבות דעותיהם של בני האדם מהווים את נק' הפתיחה לדיוניו הפילוסופיים.
·           לכל אחד מהטקסטים של אפלטון ניתן להתייחס כאל יחידה עצמאית. בין כתביו השונים של אריסטו יש קשר הדוק ויקשה מאוד להבין כל אחד מהם במנותק מהאחרים.
·           שוני בתפיסת הנפש - נרחיב מיד.

הקטגוריות:
עלינו לבצע הפרדה בין דברים הנאמרים באופן פשוט לבין דברים הנאמרים באופן מורכב.
דבר הנאמר באופן פשוט – אדם, סוקרטס, רץ.
דבר הנאמר באופן מורכב – אדם רץ, סוקרטס לבן.
אריסטו טוען שחשוב שנשים לב שאמת ושקר משתייכים לקבוצת הדברים הנאמרים באופן מורכב.
אמירה מורכבת נראית כך - א' הוא ב' ( סוקרטס הוא לבן ).
אמירה שכזו יכולה להתפרש כפרדוקסאלית, אבסורד, בורכה (למשל סוס הוא אדם).
עד אריסטו הטענה היתה שהבעייתיות במשפט הנ"ל היא המבנה שלו. שלא ניתן להגיד דבר שכזה כיוון שא' הוא א' ואילו ב' הוא ב'.
אריסטו ינסה להבין את המבנה [ א' הוא ב' ] בכדי לא ליפול לאותה המלכודת ולאפיין את א' ואת ב' בכדי לדעת לשבץ אותם בצורה נכונה כך שהאמירה [ א' הוא ב' ] תהיה אמת ובעלת משמעות.
אריסטו טוען שניתן לחלק את כל הדברים הנאמרים לשתי קבוצות :
1.       נאמרים על נושא (כן או לא)
2.       נוכחים בנושא (כן או לא)No comments:

Post a Comment