Monday, November 14, 2011

פילוסופיה יוונית - רקע היסטורי

רקע היסטורי לפילוסופיה היוונית

יוון: אתונה, מיקנאי (תקופה מיקנאית ומינואית 1200-1600 לפנה"ס), ספרטה
איליאדה ואודיסאה, הומרוס
מה קרה למיקנים ולמינואים?
תקופת החושך 1200-800 לפנה"ס
התקופה הארכאית 800-590 לפנה"ס
התקופה הקלאסית 590-321 לפנה"ס מילטוס (טאלס. אסיה הקטנה- טורקיה)
321 לפנה"ס- תום התקופה הקלרסית- אלכסנדר מת ומתחילה התקופה ההלניסטית.(שם גם אריסטו מת)

הערים היווניות מתמרדות נגד הפרסים בחופי אסיה הקטנה (חופי איוניין)- טורקיה ודורשים אוטונומיה שלטונית ולא רק פולחנית. סיוע מיוון מגיע אחרי הדיכוי הפרסי. דריווש רוצה לנקום ביוונים. 490 לפנה"ס- צי לוחמים לאזור צפון אתונה. חוף מרתון. היוונים ניצחו.
480 לפנה"ס היורש של הפרסים מחליט לצאת  למסע כיבוש יוון. כובש את החלק הצפוני. הספרטנים מצטרפים ללחימה. האתונאים מפנים את אתונה ועוברים לאי קרוב. הקרב הימי הגדול בהיסטוריה ובו היוונים מנצחים את הצי הפרסי.
הפרסים לא חזרו לאירופה עד שאלכסנדר יכבוש את פרס.
היכולת של יוון לעמוד בפני האמפריה העולם היווני נשאר חופשי והמשמעות של החופש הוא שיש "תרבות מערבית" לולא היו מחזיקים מעמד לא היתה כזאת- זוהי ערש התרבות המערבית.
אתונה הופכת למעצמה עשירה מאוד ומעניקה משאבים ופנאי לתרבות "עילית".
פריקלס. התפתחות מהירה של הדמוקרטיה כדי לרצות את צי החותרים של אתונה- בהם היא תלויה.
ספרטה- דרום יוון האירופאית. "יום אחד אנשים לא יאמינו שפעם עמדה כאן העיר החזקה בעולם".

כתבי הומרוס. כל ילד יוונית גדל על כתבים מכוננים אלו בתחום החינוך. אפלטון קרה לו הֶרוס- המחנך של יוון. ערכים של הצטיינות  ARETE (סגולה טובה)
התהילה מחליפה את האל-מות (אין נצחיות לנפש בתרבות היוונית). מי שמצטיין עליו כותבים ומספרים. המטרה היא להיזכר ע"י להיות הכי טובים בדבר מה.
סקרנות ומחקר מלווה בתחרותיות ושאיפה להצטינות והנצחה.
לתוך תיבה זו של ערכים נכנסת הסתכלות חדשה על העולם- הומניסטית: השכלה מוסר ומדע מתקדם- זו ההצטיינות האמיתית בניגוד לזו של הומרוס. החלפת גיבור החיל באישר ההשכלה והמדע. ß תקופה קלאסית.

201009
היאריטוס- העיר ראשונה ממנה הגיעו הפילוסופיים הקדם סוקרטיים- הבסיס של המחשבה הפילוסופית, ההיסטורית, המדעית גם ארכיטקטורה כל אלו יצאו מאזור אסיה הקטנה.
קאנט טען שהאנושות עוברת תהליך תודעתי-
  1. מתחילה באופן דוגמטי.[1]
  2. ספקנות (דקארט). לספקן יש הצדקה פילוסופית לא להאמין בדבר.
  3. ביקורתיות. אמונה במה שניתן להצדקה.


[1] להאמין במשהו באמונה שלמה ללא הצדקה מספיקה

No comments:

Post a Comment