Sunday, December 4, 2011

שלמויות הנביא על פי הרמב"ם

שלושת השלמויות שיש לנביא (שכל, מידות, כח מדמה:
1.       שלמות שכלית: מתבטאת בגיבור הפילוסוף.
2.       שלמות הדמיון - הכח המדמה. לכח המדמה שני תפקידים (על פי שמונה פרקים):
1.       להנכיח את רשמי החושים בהעדרם (כשעוצמים עיניים רואים את מה שראינו)
2.       לדמיין את שלא ראינו מעולם (ספינת ברזל עפה באוויר) (אנקדוטה – מישהו אחר דמיין אדם על הירח, שני דברים שהתגשמו...)
אדם יכול להרכיב דברים מחומרים שהוא ראה. אפילו מופרעים. אבל לא יכול לדמיין חומרים שטרם ראה (מי שלא ראה צבע לא יכול לדמיין אותו). ככל שהכח המדמה חזק יותר האדם יכול לדמיין דברים "מופרעים" יותר. שלמות הכח המדמיין מתבטאת בגיבור ה"אמן".
3.       שלמות המידות: מידת האמצע. הגיבור הנבואי הוא מאוזן. אדם צריך להיות באמצע בין לפחד ובין להיות אמיץ לב (לא פחדן ולא יהיר). חוץ משני תכונות: כעס וענווה. הארוס של אדם שאינו מאוזן, "לכוד" במידות הלא מאוזנות שלו. הוא יוציא את התשוקה שלו על תכונותיו שאינו מאוזנות. לכן, אדם מאוזן זה אדם עם תשוקה פנויה.
התפיסה הפסיכולוגית של הרמב"ם היא שהארוס הוא אחד. השאלה לאן הוא מופנה. אדם הלכוד בכעס או במין או בכל דבר אחד אינו מופנה לגירויים אחרים (לדוג' לעסוק בחכמה). הגיבור של שלמות המידות הוא ה"צדיק" או ה"חסיד".
·         הנביא לפי הרמב"ם הוא הפילוסוף-אמן-צדיק. הרמב"ם מצדיק טענה זו באמצעות תפיסת החלום שלו.
·         תפיסת החלום של פרויד: תפקיד מספר 1 של חלום הוא לממש משאלות. פשר החלום הוא הבנת המשאלות שלך. הרצונות שנמצאים בתת-מודע שלך. המרחב שממנו מגיע החלום הוא לא האלים, כמו בעולם העתיק, אלא התת-מודע. (כבר הוכיחו שזה לא נכון.)
·         ב" ל"ו: הרמב"ם קרוב לפרויד - תפיסת החלום של הרמב"ם היא צילום של הביוגרפיה הרגשית שלו. החלום הוא שיקוף הרגש. הכח המדמה מראה בפני האדם את מה שבאמת מעסיק אותו.
·         מהי הנבואה? הנביא הוא פילוסוף. הייצוג הסימבולי בשפת הכח המדמה של הייצוגים העיוניים שלו היא הנבואה. ההסתכלות בייצוג העיוני דרך המדיום של הדימיון. נבואה היא איסוף כל היכולות של האדם לכדי נגיעה בעיון. הכח המדמה מגויס כדי לגעת בעיון. התבונה עולה על הכח המדמה ומוצגת באמצעותו. כדי לפענח את מחזה הדמיון, חוזרים לתבונה. מתבונה לדימיון ובחזרה לידע ורבלי בתווך התבונה.
·         מרכיב רביעי בתורת הנבואה של הרמב"ם ((1) פעולה השגית של האדם, (2) הנביא הוא האדם, (3) ?: כל המחזות הנבואיים מתבצעים בתוך תודעת האדם, ורק בתוך תודעת האדם.
·         שלמות פוליטית. (אין די בשלושת השלמויות: כדי שהכוח המדמה יהיה משוחרר, לא מספיק רק השמירה על מידת האמצע, חייב להיות שלמות פוליטית. (אדם שנמצא במקום שאינו בטוח, תמיד יפחד). לכן, בגלות אין נבואה. (על פי רבי יהודה הלוי, אין נבואה בגלות כי אנחנו לא בארץ ישראל, על פי הרמב"ם אין נבואה בגלות כי אנחנו לא במדינת ישראל.)
·         הרמב"ם ופירמידת מאסלו: כדי שהאדם יהיה סקרן הוא חייב להיות נטול פחדים.No comments:

Post a Comment