Monday, November 14, 2011

פילוסופיה יוונית: משל המערה של אפלטון


משל המערה של אפלטון
מה יש- השאלה האונטולוגית הבסיסית ביותרß הממשות היא מה שהם רואים (הצללים של מה שניא מעל החומה ועושה צל בגלל האור מהאש)
משל המערה הוא מנק המבט עליהם אפלטון מספר-פנמלוגי.
האדם אותו מכריחים לצאת מהמערה חווה ייסורים- הוא חושב שמעוורים אותו. לא מבין מה הוא ראוה. דיסורינטציה מוחלטת ומבולבל. יברח לאותם מראות אותם רגיל לראות והוא אפילו יאמין שאלו האמיתיים ולא הדברים במערה שמנסים להראות לו בעולם שבעצם אמיתיים יותר. אם בשלב זה משחררים את האדם ומאפשרים לו חרות הוא ישתמש בה כדי להיות בורß לחזור למערה. למה? כי הוא סובל כשמסתכל לאש. תגובה רציונאלית.

תהליך השכלה שכל אחד מאיתנו צריך לעבור המקביל לתהליך האפיסטמי. רק בסוף כאשר יקבל חופש בחירה יוכל להשתמש בו בתבונה. החרות היא לא כוח בונה. רק האדם החכם שהשכיל כבר וההשלה משמשת לו כוח נגד הבחירה הלא נכונה- רק זה יוכל לבחור מה שטוב לו עצמו. כל אחד אחר ראוה רק חלק אחד ולכן תמיד יבחר בלראות ולא להיות עיוור.

האדם חוזר למערה. כאשר הוא יצא מהמערה הוא התעוור לרגע. וברגע הראשון שחוזר למערה גם אז הוא מתעוור לרגע. תהילך הסתגלות פיזי.
מנסה לשחרר את אנשי המערה.הם חושבים שהוא מנסה לעוור אותם. האנשים חושבים שהוא מייסר אותם. בנוסף- איבד את המיומנות לגבי הצללים- איבד את הרגישות. נראה לא חכם בקריטריונים של עולמם.
הרצון הטבעי שלהם הוא למנוע ממנו להיטיב את מצבם (מתוך נק' מבט פנים  מערתית הם צודקים)
אפלטון אומר:
א. הטוב של החינוך תלוי בנק' מבט אוביקטיבית. סוביקטיבית, כאשר אדם מתחנך ולומד אמיתות פעמים רבות זה מלווה בייסורים אמיתיים. במידה רבה, הדברים שהיו חשובים לך בעולם הקודם, אין להם חשיבות אמיתית וזה לא פשוט. להסב את הנפש ולשנות את נק המבט שלך זה לא פשוט. לכן הרוב לא רוצה להשכיל אמיתות כאלו. אפאחד לא רוצה לראות את ילדיו כמו "עוד ילדים". לכן מעט אנשים יכולים להפוך להיות פילוסופים ותהליך החינוך הוא ארוך וקשה ותלוי באופן מוחלט שהמחנך בעל נק' מבט אוביקטיבית. אם הוא לא מאמין שיש הישג משמעותי בסוף הדרך לא יכפה אותך לצאת מהמערה. הסבל שאתה סובל חייב להיות משני מהערך שיש לתהליך. זוהי הצעה רוויזיונרית על מהו חינוך.במידת מה המדינה באה לפתור את הבעיה הגדולה שמוצגת במשל. הפילוסוף צריך לחזור למערה עם צבא- עם שומרים שתפקידהם להגן על הפילוסוף בקבלת החלטות מדיניותשפעמים רבות עלולות להתפס בעם כמזיקות. הפילוסופים עצמם מבחינתם לא אכפת להם לא לחזור למערב אבל במדינה האפלטונית החינוך שלהם אפשר להם לצאת ולכן מחויבים למדינה וההשיב טובה על הזכות להפוך לפילוסופים. 
No comments:

Post a Comment