Saturday, April 14, 2012

סיכומים בהיסטוריה: איראן בראשית המאה ה-20


סיכומים בהיסטוריה: איראן בראשית המאה ה-20
איראן:
·         תהליך מודרניזציה מוקדם הכלל קשרים עם המערב: ובכל זאת, מאוד איטי, מושחת וכד'.
·         מלחמת העולם הראשונה: טריטוריה גדולה בה שיחקו את ה"משחק הגדול": ההתנגשות בין רוסיה לבריטניה על שליטת העולם.
·         גילויי נפט: ממקורות הנפט הראשונים במזה"ת. הבריטים הקימו באיראן נפט.
·         1921 רג'א חאן: קצין צבא משתלט על איראן.
·         50% מיעוטים לאומיים ו50% איראנים: מיעוט אזרי, סוני, בלוצ'י (בדרום), אפגני (שיחרו תפקיד היסטורי גדול בכל האיזור).
·         רג'א חאן הודח ב1941: ברברוסה =>
·         בריה"מ (הגורם המשפיע השני, אחרי בריטניה באיראן).
·         בזמן מלחמת העולם השנייה שלטו באיראן הבריטים והסובייטים גם יחד (כל אחד בחלק אחר).
·         מלך איראן: הוכתר (ויכתיר עצמו לקיסר איראן, דרגת כורש וכו'), אך היה מלך בובה. מי שבפועל ניהל את איראן היו ראשי הצבא.
·         ב1946 הסובייטים רצו להשתלט על איראן. האמריקאים והבריטים גרמו להם לסגת.
·         מחמד מוסרק: עלה לשלטון והחליט להלאים את הנפט => להפוך אותו לשלהם. הם חשבו שיהיה להם עימות עם בריטניה (בגלל שהחברה הייתה שלה), אבל בפועל, הבריטים והאמריקאים הפילו את השלטון. הפחד של נאטו היה שערעור שכזה בזמן המלחמה הקרה, יכול להיות הרסני למשחקי העוצמה והם לא יכולים להיות מוצגים כנכשלים.
·         מבצע אייקס: הפיכה של הCIA ומודיעין הבריטי במבצע שהוביל להפיכת צבאית.
·         האמריקאים לא רצו לעבוד עם הלאומנים, לא יכולים לעבוד עם המפלגה הסובייטית, לא יכולים לעבוד עם המיעוטים (כי אז הם יתפרקו למדינות שעלולות להיות מושפעות מרוסיה). הם החליטו להחזיר את המלוכה.
·         ההפיכה שה-CIA ארגן היא דגם: בכל העולם הCIA יעשה הפיכות כאלו כדי לעצור את ההשתלטות הקומוניסטית.
·         השאה חוזר: הבן של רג'א חאן (שמו רג'א פחלבי) שיצא לגלות אחרי המהומות בטהראן. עלה בעקבות ההפיכה והנהיג משטר דיקטטורי פרו-מערבי מתקדם עד 1979.
·         גורמים למהפכה של 1979:
-          העושר הלאומי הופנה רק לאליטה. התושבים התחילו להתקומם.
-          היה התנגדות עזה מאוד מצד השלטון לכל אופוזיציה.
-          קודמו ערכים מודרניים שמבחינת ההירככיה השיעית היו ערכים הרסניים. גרם לתסיסה עזה בקרב אנשי הדת השיעים.
·         האייתולה ח'ומייני: הוגלה ע"י השלטון בזמן שלטון השאה.
·         אנקדוטה על תוכנית הגרעין האיראנית: השאה פתח בתוכנית גרעינית איראנית. מי שהפסיק את התוכנית הגרעינית היה האייתולה ח'ומייני, בטענה שזה השטן: זה חלק מהמודרנה וצריך להוקיע את זה.
·          1979 המהפכה: הודח רזה השאה פהלווי => הלאומנים, הליברלים, הקומוניסטים שיתפו פעולה להדחתו.
·         עליית הרפובליקה האסלאמית של איראן: המשחק האמיתי הוכרע כשהאייתולה חומייני גייס את רב האנשים ובסוף השנה החל להנהיג.
·         שני תהליכים בוא זמניים:
-          אסלאמיזציה => הפיכת המדינה למדינה דתית מוחלטת.
-          דמוקרטיזציה => החייאת הפרלמנט האיראני.
-          אלמנטים בולטים של לאומיות איראנית.
·         מבנה פוליטי:
-          המנהיג הרוחני: אחראי על מפקד הכוחות המזויינים, אחראי על מינוי חצי מהמועצה הדתית של 12 הנבחרים.
-          תפקיד הנשיא: הנשיא הוא בעל תפקיד חשוב פוליטי אך פונה כלפי חוץ. סמוכויותיו מוגבלות ע"י חומייני.
·          דמוקרטיה? אנטי-ליברלית, אך בעלת מאפיינים דמוקרטים מאוד.
·         פרסיה => 1935 שונה השם מפרס לאיראן.
·         אנקדוטה: מאמץ ליצור אידיאולוגיה של העניים => התקרבות לונצואלה, לפלסטינים, לכל מה שאינו ארה"ב וכד'.
·         דימיון לאידיאולוגיה של צ'ה גווארה:
-          הקמת מוקדים מהפכניים נגד המוקד (ארה"ב) עד שעתה מתיש אותו.
-          תמריץ אידיאלי (ולא חומרי): צ'ה גווארה והאיראניים => באלמנטים של השיעה גם אם אתה נכשל, אתה קרבן, וזה טוב ובעל משמעות אדירה ואתה צריך להתקומם נגד החזק.

No comments:

Post a Comment