Wednesday, March 28, 2012

מבוא להיסטוריה פוליטית: השלכות המהפכה הבולשביקית


מבוא להיסטוריה פוליטית: השלכות המהפכה הבולשביקית

הבעיות הנלוות למהפכה הבולשביקית. שאלת הלאומים: מה יקרה עם הלאומים? רק 50% הם רוסים. לנין ממנה למשימה זו את יוסף ג'וגאשווילי (סטלין), שהחל את הקריירה שלו כפרח כמורה גיאורגי. הוא ממונה לקומיסאר של הלאומים. עפ"י התורה המרקסיסטית אין כאמור התייחסות לגיטית ללאום. והבולשביקים עושים להיפך: מכירים במידה מסויימת של הגדרה עצמית וביטוי, בתנאי שהשליטה הפוליטית תישאר בולשביקית. צעד זה, של יציאה לקראת הלאומים, מצליח להוציא את העוקץ מבעיה מתמשכת בחייה של האימפריה הצארית שמסה לכפות רוסיזציה על הלאומים השונים. בכלל זה יש לציין את הקמת החבל היהודי בירוביג'אן.
לאחר תפיסת השלטון מבקש לנין לשנות את מאזן התמיכה. ביוני 1917 התאספה האסיפה הלאומית בפטרוגרד. באסיפה נעשה ניסיון לשקף את כל הזרמים הפוליטיים: 822 נציגים ייצגו את הערים הגדולות, והסקטור החקלאי כמעט שלא ייוצג. 285 סוציאל-רבולוציונים. 248- מנשביקים. 105-בולשביקים. 150- למיעוטים הלאומיים. 45- בלתי-מפלגתיים. לנין כיבד את לוח הזמנים שקבע אסיפה נוספת ב- 25 לאוקטובר של אותה שנה וכיבד גם את הבחירות הדמוקרטיות המתוכננות. אך עשה מספר מהלכים כדי לזכות בבחירות: הקים את הקומיסארט של הלאומים ששידר כלפיהם שהשלטון בידיים בולשביקיות ישמור על האינטרסים שלהם; מכריז על יציאה מן המלחמה והשגת שלום; הוא מבטל את קיומן של האחוזות הגדולות: מבצע אימפריה אגררית, שבמסגרתה האדמות תחולקנה לאיכרים. ואמנם, אנשים רבים שאינם בולשביקים, רואים שלטון מתקדם. ב- 12 לנובמבר ישנן הבחירות החופשיות היחידות שהיו במאה ה- 20 ברוסיה עד הפרסטרויקה ונפילת ברה"מ. בגלל קשיי המלחמה לא היו הבחירות הללו עומדות בסטנדרט של בחירות דמוקרטיות היום. מתוך 707 נציגים כעת, המפלגה הגדולה ביותר – 410 נציגים לסוציאל-רבולוציונים, בולשביקים: 175, מנשביקים- יורדים ל- 16. ליברלים וקבוצות מיעוט לאומיים מבקשים לתמוך בבולשביקים. לנין מכניס לממשלה פלג מן הסוציאל-רבולוציונרים ובכך יוצר שסע בקרב קבוצה זו. ב- 5 לינואר 1918 מתכנסת בפטרוגרד האסיפה הראשונה ומתקיימת מספר שעות. לאחר שהבולשביקים נכשלים בכל ההצבעות נעשית השתלטות כוחנית.
נעשים מספר מהלכים.
1.     צנזורה מוחלטת להוציא קיומם של שני עיתונים בולשביקיים;
2.     ביטול הפאודליות, היינו האצולה,
3.     שינוי וארגון של מערכת החינוך וחילונהּ (בדרך לאינדוקטרינציה),
4.     הכרזת משטר חירום שמאפשר להם חיפוש בבתים ללא צו,
5.     גירוש הכנסייה מן הזירה הציבורית
6.     השתלטות על מערכת הבנקים והעברתה לידי המדינה
7.     העברת התעשייה לשליטה של מועצות הפועלים, הסובייטים
8.     הקמת בתי משפט מהפכניים שמכריזים על הלאמת התעשיות, על ביטול החזרת החוב הלאומי הפנימי והחיצוני.

תוך כחודש וחצי שולט הסובנאקום שליטה מוחלטת בכלכלה בחברה ובתרבות.

בעיות. ופתרונות
1.       השטחים שאבדו. הכרזה על שלום בתנאי ה- 3 למרץ גורם לרוסיה לאבד את החלקים המפותחים ביותר שלה. בעיה זו נפטרת בסוף 1918 כאשר חוזה השלום מבוטל ע"י הבולשביקים באופן חד-צדדי. אוקראינה, אסם התבואה ומוקד רזרבות הפחם שב תחת שלטונה של ברה"מ.
2.       חלוקת השטחים. הקושי לספק את הרצונות הלאומיים-החקלאיים ע"י חלוקת אדמות. שכן חלוקה שכזו תיצור שוב קניין פרטי. ואם יינתן קניין פרטי נרחב כ"כ בידיים חקלאיות רבות כ"כ, הרי הדבר יהיה בלתי-אפשרי לפתרון. בעיה זו, שמלווה את העשור הראשון של ברה"מ מסתיימת בקולקטיביזציה גורפת שכללה מרחץ-דמים של ממש.
3.       בדצמבר 1927 הפראבדה מפרסם: שבדצמבר 1917 הוקמה הוועדה הכלל-רוסית (הצ'גה), היינו המנגנון של משטרה חשאית כל-יכולה שמשמרת את הכיוון של המהפכה והאינטרס השלטוני תוך התעלות מעל לחוק. ע"מ להקים תעלות וחפירות סביב הערים הגדולות [כנגד החיילים הזרים והלבנים] מגייס השלטון, בעזרת הצ'גה, את ההמונים האנטי-בולשביקיים, תחת שלטון הצ'קה. המשטרה מאפשרת למשל "לגייס" את ההמונים לעניין זה; וגם לפקח על השוק השחור שמתפתח בעקבות משטר הצנע.  
ב- 1917 מוקמת הצ'קה עם כמה מאות בולשביקים ובראשם פלירסג'ג'ינסקי [ממוצא פולני] שפועל ממכון פלוסני, בניין יפה בפטרוגרד ששימש . שלוש שנים לאחר היווסדה, סוף 1920, עובדים עבורה כרבע מליון איש. בשנה הראשונה מאות, בשנייה- אלפים, ובשלישית- עשרות אלפים הוצאות להורג. הצ'קה מקימה מחנות ריכוז, תחילה בסמוך לערים הגדולות ובהמשך במרחקים. האסורים, משמשים כעבדים פוליטיים. בשנות העשרים והשלושים, במיוחד בעקבות הקולקטיביזציה, ובהמשך בגלל הצרכים של המלחמה (על רקע חשד באוכלוסיות בלתי-נאמנות), נוצרת מה שייכנה סולצניצין בסוף שנות ה- 60: מדינת גולאג, היינו מדינה שיש בה גלות פנימית.

השינויים שמתחילים לעבור על רוסיה החל מן המהפכה גורמים לתגובות שונות ברוסיה ובהמשך בברה"מ (דצמבר 1922: הקמת ברית המועצות). עפ"י לנין, העבודה המושקעת בהקמת אימפריה רוסית [לקראת הקמת ברה"מ, אשר מוקמת כשלנין חולה ומנוטרל], תהא מובלת ע"י אוואנגרד מהפכני, היינו המפלגה הבולשביקית, ובהמשך הקומוניסטית, של ברה"מ. ממילא מובן שנותר מתח בין המפלגה לבין הגופים השונים שמרביסים את ברה"מ. המפלגה מצליחה להכריע כל קול וכל גוף. לימים תשלוט המפלגה בכל מוסד, בכל יחידת-שטח, בצבא וכו' וכו'. בתחילת שנות העשרים מונים הבולשביקים (המפלגה), 15 מיליון איש (מ- 25,000 עשרים שנה קודם-לכן). עדיין מיעוט בברה"מ (בעצמה כ- 200 מיליון ערב מלחמת העולם השנייה.סיכומים נוספים בהיסטוריה פוליטית:

No comments:

Post a Comment