Wednesday, March 28, 2012

מבוא להיסטוריה פוליטית: תוצאות מלחמת העולם הראשונה


מבוא להיסטוריה פוליטית: תוצאות מלחמת העולם הראשונה

1.       יש הטוענים כי האסון בגליפולי הוא מה שעשה את אוסטרליה לאומה. האוסטרלים שלחו למלחמה 412,000 איש ואיבדו 52% מן הכוח הזה (נהרג או נפצע).
2.       צרפת נהרג חייל צרפתי כל דקה במלחמה. 67% מן הכוח הלוחם: 5,600,000 איש.
3.       רוסיה היא מי שהקריבה הכי הרבה לוחמים: 6,761,000. 61% מן הכוח הלוחם.
4.       הבריטים: 40%. מעל 2.5 מליון לוחמים.
5.       סה"כ: מעל 44% (18.5 מליון איש) נהרגו או נפצעו קשה במלחמה.
6.       ארה"ב: 7% בלבד: 322,000 איש (היו במלחמה מעט יותר משנה).

"כשהולכים למלחמה כל אחד בטוח שמי שימות זה השני".

לגבי פוליטיקה של מהפכות אצל יריביך (...) לנין שב משוויץ עד לפטרוגרד (היא סט. פטרבורג) כשקרון הרכבת שלו סגור (התנייתו של?). הגעתו לרוסיה היא אחד מן הזרזים למהפכה הבולשביקית

רציחות פוליטיות. המנהיג המתון של הסוציאליסטים הצרפתיים ז'אן ז'ורה נרצח ערב מלחמת העולם הראשונה. ראש-ממשלת אוסטרו-הונגריה נרצח באוקטובר 1916. הדבר לא שינה ממש את מהלך המלחמה מבחינת הקיסרות אך החליש אותה במידה מסויימת. מותו של הקיסר פראנץ יוזף, כחודש לאחר-מכן (כיהן מ- 1948 ועד 1916) החליש את הקיסרות עוד יותר. יש אומרים כי מתינותו ותבונתו עזרו לו להאט את תהליך התפרקותה של הקיסרות. יורש העצר, בנו, אינו נכנס לנעליו והאימפריה נמוגה כעבור שנה.

מלחמת העולם הראשונה הינה הקטסטרופה הגדולה ביותר שידעה. במרץ 1918 פרצה השפעת הספרדית בארה"ב, עברה מהר מאוד את האוקיינוס האטלנטי והיכתה עד הודו וסין. עד היום לא ידוע (מפני חולשת המדידה, הצנזורה במדינות, הפחד מדה-מורליזיציה, ואי-ההבנה הרפואית) כמה מתו מן המחלה: בין 20 ל- 100 מליון איש. המחלה היכתה בעיקר בגברים בגילאים 20-40 (נעשה ניסיון לתת הסבר: התגובה האנטי-ויראלית התפרצה חזק דווקא בקרב אוכלוסיות חזקות); היא היכתה אם-כן בעיקר בחיילים. היה מי שהורה כי כעשרה אחוזים מהצבא האימפריאלי ההודי- מת במחלה. מלחמת העולם הראשונה יצרה בקרב כל המדינות מצב של תת-תזונה וכשבאה השפעת הספרדית היכתה בנק' תורפה. הסיבה שהשפעת מכונה "ספרדית"- כיוון שספרד לא השתתפה במלחמה ועל-כן הכותרות הספרדיות עסקו רק בשפעת.סיכומים נוספים בהיסטוריה פוליטית:

No comments:

Post a Comment