Wednesday, March 28, 2012

מבוא להיסטוריה פוליטית: יוגוסלביה

מבוא להיסטוריה פוליטית: יוגוסלביה31.11.946 הוקמה הרפובליקה הפדרלית של העם היוגוסלבית. ביוגוסלביה היו מאז ומעולם עמים רבים שונים ומשונים. החלוקה המרכזית הייתה לא על בסיס אתני או רקע תרבותי-לשוני כי אם על בסיס דתי. הפדרציה הייתה מורכבת ממספר רפובליקות אשר כל אחת מהן נהנתה ממידה מסויימת של אוטונומיה. סרביה עמדה במרכז, בין השאר בשל העובדה שנשאה במרכז הנטל במאבק הפרטיזאני בגרמנים. ואעפי"כ בראשות הפדרציה טיטו הקרואטי. בהתפרקות הפדרציה הייתה הסרבית צמודה עם מונטנגרו והשתיים התפרקו ביניהן לפני מספר שנים. ב- 1963 מונה טיטו נשיא לכל החיים בראשות פדרציה סוציאליסטית.
המנגנון של הפדרציה: של איזונים ורוטציה. ב- 1970 פרץ מרד קרואטי (האביב הקרואטי). תגובת טיטו: לדכא בכוח ולהאזין למחאה. בהמשך מיעט טיטו את כוחה של סרביה.
הסוציאליזם היגוסלבי פיתח תורה ייחודית של ניהול עצמי. החבר'ה הביטו על שיטות שונות של מיקרו-סוציאליזם כמו הקיבוץ וביקשו שהמדינה לא תהיה הבעלים המרכזי כי אם הפועלים הם שיחזיקו ויתפעלו את עיקר המלאכה. מילוואן טיאס. סוציאליזם זה הצליח למדי הבעיה הייתה מחסור בהון ובהשקעות. הרפובליקה הפדרלית המשיכה, למרות התחזיות השחורות, כעשור נוסף לאחר מותו של טיטו, והחלה מתפרקת רק לאחר נפילת ברה"מ. ההתנגשות [של כבוד וחשש הדדי] בין טיטו לבין סטלין גרמה לכך שיוגוסלביה מעולם לא הייתה ממש חלק מן הגוש המזרחי. ב- 1948 וב- 1956 הסובייטים כמעט פלשו ליוגוסלביה ולבסוף ויתרו מתוך חשש (מפני ההישג הפרטיזני היגוזלבי כנגד הנאצים). יחד עם נאצר ונהרו היה טיטו ממנהיגי הגוש השלישי, כעין אלטרנטיבה לשני הגושים הגדולים. לאחר התפרקות הגוש המזרחי החלה סדרת מלחמות  

ראה גם: היסטוריה פוליטית בת זמננו
סיכומים נוספים בהיסטוריה פוליטית:

מבוא להיסטוריה פוליטית: המהפכה הבולשביקית
מבוא להיסטוריה פוליטית: השלכות המהפכה הבולשביקית
מבוא להיסטוריה פוליטית: רוסיה לפני ואחרי המהפכה הבולשביקית
מבוא להיסטוריה פוליטית: סין במאה ה-20
מבוא להיסטוריה פוליטית: תנועות חברתיות
מבוא להיסטוריה פוליטית: אירלנד
מבוא להיסטוריה פוליטית: פולין במאה ה-20
מבוא להיסטוריה פוליטית: האימפריה העות'מנית\ תורכיה
מבוא להיסטוריה פוליטית : איראן במאה ה-20
מבוא להיסטוריה פוליטית: מצרים
מבוא להיסטוריה פוליטית: גלות פוליטית 
מבוא להיסטוריה פוליטית: הודו
מבוא להיסטוריה פוליטית: הודו החל ממלחמת העולם הראשונה
מבוא להיסטוריה פוליטית: הודו במלחמת העולם השנייה
מבוא להיסטוריה פוליטית: אנגליה לאחר מלחמת העולם השנייה
מבוא להיסטוריה פוליטית: ברה"מ לאחר מלחמת העולם השנייה
מבוא להיסטוריה פוליטית: סין לאחר מלחמת העולם השנייה
מבוא להיסטוריה פוליטית: צפון קוריאה
מבוא להיסטוריה פוליטית: קובה
מבוא להיסטוריה פוליטית: וייטנאם

No comments:

Post a Comment