Wednesday, March 28, 2012

מבוא להיסטוריה פוליטית: וייטנאם


מבוא להיסטוריה פוליטית: וייטנאם

וייטנאם. מושבה צרפתית שלאחר מלחמת העולם השנייה התפרקה למס' מדינות. ההתנגדות לשלטון הצרפתי הולכת וגוברת לקראת מלחמת העולם השנייה. ההתערבות הקומוניסטית הולכת ומתחזקת. הפלישה היפנית חזקה ואלימה ביותר ומנצלת. נוסדה מחתרת קומוניסטית אנטי-יפנית ויאטמין, בשנת 1941. מנוהלת מלחמת גרילה קשה כנגד היפנים. לאחר המלחמה הצרפתים חוזרים לשלוט בוייטנאם. הצרפתים מזהים את התנועה המחתרתית וזוכים לגיבוי אמריקאי כנגדה. בראשות המחרת עומד הו צ'י מין, לימים האב המייסד של וייטנאם. הצרפתים נכשלים וב- 1954 מנוצחים בקרב פתוח על-ידי המחתרת (הנתמכת ע"י סין וברה"מ). ב- 1954 דיאלוג בין הצרפתים לבין הצפון-וייטנאמים שמורה על הקמת מדינה קומוניסטית צפון לקו 17, ומדרום מדינה דמוקרטית לכאורה. המדינה הדרומית נכנסת תחת שלטון של אליטה מושחתת צבאית. אנשי המפלגה הקומניסטית שבדרום מקימים בעזרת הממשלה שבצפון את הוייטקונג על-מנת לשחרר את הדרום. הדיקטטורה בדרום מקשיחה את דרכה. הוייטקונג מצליח מכיוון שהשלטון המקומי (הדרומי) לא מממש הבטחותיו, על-אף תמיכה אמריקאית. מלחמות מתקיימות במקביל בתאילנד, בקמבודיה ובלאוס בין מלוכה לבין תנועה קמוניסטית. הולכים ומתחלפים סוגי משטר מנוכרים יותר ויותר שמביאים לנפילת הצבא הדרום-ויאטנמי אל מול לוחמי הוייטקונג. 1962, הנשיא קנדי: לאור חשש מהשתלטות צפון ויאטנם על שטח ויטנאם כולה,... האמריקאים, שתומכים בתחילה עם יועצים ואנשי סי.אי.איי, בשנות השישים, שולחים בהמשך חיילים בהיקף הולך ומתרחב, עד שבראשית שנות השבעים מדובר על חצי מליון חיילים ואפשר כבר לדבר על מלחמת ויאטנם. עד מהרה מצטרף הצבא הצפון-ויאטנמי ללחימתו של הוייטקונג. יועצים צבאיים אמריקאיים מציעים להפציץ גרעינית. האמריקאים מחריבים את ויטנאם בכל דרך אפשרית ואעפי"כ אינם מצליחים לנצח. המלחמה מתפשטת לקמבודיה. ב- 1974-5 האמריקאים מחליטים שאין לנצח את ויטנאם ונוסגים משטחה. במקביל ניהלו האמריקאים מו"מ והמלחמה מסתיימת באיחוד וייטנאם תחת שלטון קומוניסטי.
ב- 1986 פותחים ממשיכיו של הו צ'י מין לפתוח את וייטנאם לכלכלה קפיטליסטית. וייטנאם כיום מייצגת מודל דואלי, דמוה לסיני: שלטון חד-מפלגתי עם כלכלה פתוחה.סיכומים נוספים בהיסטוריה פוליטית:

מבוא להיסטוריה פוליטית: המהפכה הבולשביקית
מבוא להיסטוריה פוליטית: השלכות המהפכה הבולשביקית
מבוא להיסטוריה פוליטית: רוסיה לפני ואחרי המהפכה הבולשביקית
מבוא להיסטוריה פוליטית: סין במאה ה-20
מבוא להיסטוריה פוליטית: תנועות חברתיות
מבוא להיסטוריה פוליטית: אירלנד
מבוא להיסטוריה פוליטית: פולין במאה ה-20
מבוא להיסטוריה פוליטית: האימפריה העות'מנית\ תורכיה
מבוא להיסטוריה פוליטית : איראן במאה ה-20
מבוא להיסטוריה פוליטית: מצרים
מבוא להיסטוריה פוליטית: גלות פוליטית 
מבוא להיסטוריה פוליטית: הודו
מבוא להיסטוריה פוליטית: הודו החל ממלחמת העולם הראשונה
מבוא להיסטוריה פוליטית: הודו במלחמת העולם השנייה
מבוא להיסטוריה פוליטית: אנגליה לאחר מלחמת העולם השנייה
מבוא להיסטוריה פוליטית: ברה"מ לאחר מלחמת העולם השנייה
מבוא להיסטוריה פוליטית: סין לאחר מלחמת העולם השנייה
מבוא להיסטוריה פוליטית: צפון קוריאה
מבוא להיסטוריה פוליטית: קובה

No comments:

Post a Comment